عکس هاي مرتبط

خط تولید واکسن برکت اینجاست
تعداد تصویر : 19
بازدید : 208
بزرگترین باغ مادری گیاهان گواهی شده کشور در اصفهان
تعداد تصویر : 15
بازدید : 112
نخستین جراحی از راه دور با ربات ایرانی
تعداد تصویر : 16
بازدید : 168
مرکز علوم حیوانات آزمایشگاهی رویان
تعداد تصویر : 20
بازدید : 143
نخستین اتوبوس برقی تولید داخل
تعداد تصویر : 20
بازدید : 120
واکسیناسیون ‌خودرویی در تهران
تعداد تصویر : 20
بازدید : 121
جراحی آب مروارید چشم چند حیوان برای نخستین بار در کشور
تعداد تصویر : 20
بازدید : 259
کودکان کرونایی
تعداد تصویر : 20
بازدید : 205
پلاسما درمانی؛ روشی برای مقابله با کرونا
تعداد تصویر : 12
بازدید : 326
پرتو نگاری
تعداد تصویر : 16
بازدید : 470
مرکز تخصصی مغز پژوهی خاورمیانه
تعداد تصویر : 12
بازدید : 523
رونمایی از سه داروی جدید ایرانی
تعداد تصویر : 12
بازدید : 1039
علت و علائم آفت دهان
تعداد تصویر : 8
بازدید : 1399
تب کریمه کنگو
تعداد تصویر : 16
بازدید : 1280
بیماری زونا
تعداد تصویر : 1
بازدید : 1165
پوکی استخوان
تعداد تصویر : 1
بازدید : 1173
داروی ایبوپروفن 400
تعداد تصویر : 4
بازدید : 4574
داروی کلیدینیوم بروماید 2
تعداد تصویر : 4
بازدید : 7103
ناخنک چشم
تعداد تصویر : 4
بازدید : 8434
بیماری پوستی ملیکا
تعداد تصویر : 16
بازدید : 1791
لک های سفید روی ناخن
تعداد تصویر : 8
بازدید : 4366
پردنیزواون 5
تعداد تصویر : 5
بازدید : 5566
دی بی نازال کورت
تعداد تصویر : 4
بازدید : 31417
قطره های استریل چشم و گوش
تعداد تصویر : 1
بازدید : 11387
مفنامیک اسید 250
تعداد تصویر : 2
بازدید : 4218
سفیکسیم
تعداد تصویر : 2
بازدید : 2816
مقابله با استرس
تعداد تصویر : 10
بازدید : 4453
عمل قرنیه چشم
تعداد تصویر : 20
بازدید : 9484
مراحل عفونت HIV
تعداد تصویر : 4
بازدید : 5066
نکروز استخوان
تعداد تصویر : 4
بازدید : 6973
سینوزیت
تعداد تصویر : 4
بازدید : 4705
سرماخوردگی
تعداد تصویر : 4
بازدید : 3576
فاویسم
تعداد تصویر : 4
بازدید : 3816