آرشیو فرهنگ ها، آداب و رسوم
لباس کردی
مدت ويدئو : 2:26
بازدید : 316
کوچ قشلاقی از ارتفاعات شمال سمنان
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 267
آن دنبه را گربه برد !
مدت ويدئو : 4:48
بازدید : 284
بخور از دست من قاشو خیاری
مدت ويدئو : 1:17
بازدید : 273
اگر چه دبه کردی یه نمویی
مدت ويدئو : 2:59
بازدید : 342
ادا و ناز تو چندش زیاده
مدت ويدئو : 1:28
بازدید : 259
اُماچواگریا اینکه آشه
مدت ويدئو : 1:56
بازدید : 284
به هر کاری اگر کردم جوانی
مدت ويدئو : 2:20
بازدید : 409
طلا گر منتش گاهی به خاکه
مدت ويدئو : 2:16
بازدید : 290
کلاغی بر کلوخی
مدت ويدئو : 3:12
بازدید : 335
دوباره ور ردم اومد فلانی
مدت ويدئو : 1:34
بازدید : 201
تاریخ بستنی در ایران
مدت ويدئو : 5:47
بازدید : 428
به دست میدی جلو با پا نگه دار
مدت ويدئو : 1:55
بازدید : 285
بخشش
مدت ويدئو : 4:36
بازدید : 212
خانه صدق آمیز
مدت ويدئو : 3:27
بازدید : 234
رفیق و همدمی نومد کنارت
مدت ويدئو : 1:46
بازدید : 232
دندلو
مدت ويدئو : 3:28
بازدید : 317
شیرین تر از کماچ
مدت ويدئو : 4:26
بازدید : 382
تو از تو من از بیرون
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 222
‹‹  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  ››