آرشیو فرهنگ ها، آداب و رسوم
ضرب المثل کُردی
مدت ويدئو : 4:55
بازدید : 442
لباس کردی
مدت ويدئو : 2:26
بازدید : 266
کوچ قشلاقی از ارتفاعات شمال سمنان
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 217
آن دنبه را گربه برد !
مدت ويدئو : 4:48
بازدید : 227
بخور از دست من قاشو خیاری
مدت ويدئو : 1:17
بازدید : 213
اگر چه دبه کردی یه نمویی
مدت ويدئو : 2:59
بازدید : 286
ادا و ناز تو چندش زیاده
مدت ويدئو : 1:28
بازدید : 218
اُماچواگریا اینکه آشه
مدت ويدئو : 1:56
بازدید : 231
به هر کاری اگر کردم جوانی
مدت ويدئو : 2:20
بازدید : 336
طلا گر منتش گاهی به خاکه
مدت ويدئو : 2:16
بازدید : 229
کلاغی بر کلوخی
مدت ويدئو : 3:12
بازدید : 244
دوباره ور ردم اومد فلانی
مدت ويدئو : 1:34
بازدید : 168
تاریخ بستنی در ایران
مدت ويدئو : 5:47
بازدید : 379
به دست میدی جلو با پا نگه دار
مدت ويدئو : 1:55
بازدید : 233
بخشش
مدت ويدئو : 4:36
بازدید : 179
خانه صدق آمیز
مدت ويدئو : 3:27
بازدید : 196
رفیق و همدمی نومد کنارت
مدت ويدئو : 1:46
بازدید : 194
دندلو
مدت ويدئو : 3:28
بازدید : 252
شیرین تر از کماچ
مدت ويدئو : 4:26
بازدید : 311
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  ››