آرشیو فرهنگ ها، آداب و رسوم
دست به عصا شدن
مدت ويدئو : 4:52
بازدید : 26
هوره دالگ
مدت ويدئو : 4:46
بازدید : 45
سنگی بلیم ور رو بافه !
مدت ويدئو : 4:54
بازدید : 43
بازی محلی سه چوز
مدت ويدئو : 4:57
بازدید : 35
آواز محلی هوره
مدت ويدئو : 4:30
بازدید : 48
سروه
مدت ويدئو : 2:44
بازدید : 36
رب پزان
مدت ويدئو : 4:49
بازدید : 60
بازی های محلی
مدت ويدئو : 4:32
بازدید : 211
مولودی خوانی در کزج
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 79
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
مدت ويدئو : 1:41
بازدید : 120
سوزندوزی بلوچی
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 76
لباس کُردی کرمانشاه
مدت ويدئو : 3:12
بازدید : 91
زبانزد کُردی
مدت ويدئو : 2:45
بازدید : 77
شروه خوانی
مدت ويدئو : 1:55
بازدید : 86
دا لالا
مدت ويدئو : 2:06
بازدید : 74
کارشناس آوای کار
مدت ويدئو : 3:18
بازدید : 87
کارشناس آوای شکار
مدت ويدئو : 3:41
بازدید : 49
نمایشگاه لباس
مدت ويدئو : 0:56
بازدید : 59
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  ››