آرشیو عمومی
سرانه کتاب خوانی در ایران
مدت ويدئو : 2:39
بازدید : 3
اهمیت زمان در کرونا
مدت ويدئو : 1:41
بازدید : 1
ماسک یک مسئولیت اجتماعی
مدت ويدئو : 1:12
بازدید : 1
مسئولیت مراقب بیمار کرونایی
مدت ويدئو : 1:44
بازدید : 2
کارهایی که بیمار باید انجام دهد
مدت ويدئو : 2:00
بازدید : 1
خودداری از حضور در تجمعات
مدت ويدئو : 1:26
بازدید : 1
تغذیه و پیشگیری از کرونا
مدت ويدئو : 1:14
بازدید : 2
بسیج سازندگی
مدت ويدئو : 3:23
بازدید : 15
بسیج به حکم مرجعیت
مدت ويدئو : 4:57
بازدید : 16
بحران کم آبی و خشکسالی
مدت ويدئو : 2:39
بازدید : 138
بسیج سوادآموزی
مدت ويدئو : 3:45
بازدید : 17
اولین خانه سالمندان رشت
مدت ويدئو : 1:51
بازدید : 16
اشکالات وکالت بلاعزل
مدت ويدئو : 2:28
بازدید : 18
بسیج جامعه پزشکی
مدت ويدئو : 2:46
بازدید : 29
بسیج اقتصادی کشور
مدت ويدئو : 2:55
بازدید : 26
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  ››