آرشیو دانش و فناوری
مس کهک
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1216
طلا و مس قشلاق میل
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1637
سنگ تزئینی و مس عباس آباد
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1563
مس زرندیه
تعداد تصوير : 9
بازدید : 873
آهن، منگنز و مس رنگرز
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1682
مس و تنگستن ده نو
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1122
آهن اسکارنی دلکن
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1317
مس- مولیبدن پورفیری درب مزار
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1433
پلی متال خلخاب
تعداد تصوير : 9
بازدید : 1341
مس خانسرخ
تعداد تصوير : 9
بازدید : 843
طلای سولفید پایین آساگی
تعداد تصوير : 9
بازدید : 2869
تلفن قدیمی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1785
تصاویر آپولو از ماه
تعداد تصوير : 8
بازدید : 863
قفل های قدیمی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3046
کتاب توبه شاعر شعر است
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1617
کتاب حیرانی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1377
داروخانه ای از جنس نگارخانه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1273
کلیسای درختی در ایتالیا
تعداد تصوير : 12
بازدید : 995
کفیر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1092
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >