آرشیو فرهنگ ها، آداب و رسوم
جنبه اتحاد بین لر ها و ترک ها
مدت ويدئو : 2:54
بازدید : 64
جنبه جغرافیایی قوم لر
مدت ويدئو : 1:48
بازدید : 54
آوای بلوط چینی
مدت ويدئو : 1:58
بازدید : 58
کارشناس بلوط چینی
مدت ويدئو : 3:13
بازدید : 44
بلوط چینی
مدت ويدئو : 2:31
بازدید : 58
جنبه تاریخی قوم لر
مدت ويدئو : 2:55
بازدید : 39
مراسم عروسی در روستای فارسیان
مدت ويدئو : 4:41
بازدید : 65
شب نشینی در روستا سنجد
مدت ويدئو : 4:21
بازدید : 52
درب همیشه روی یک پاشنه نمی چرخه
مدت ويدئو : 4:47
بازدید : 98
دو گز قمیس ، رو ور زریس (زریسف )
مدت ويدئو : 4:47
بازدید : 72
لباس محلی روستای چنشت
مدت ويدئو : 4:23
بازدید : 126
قپوز رفتن
مدت ويدئو : 4:17
بازدید : 93
تُهی پای رفتن، بِه از کفش تَنگ
مدت پادکست : 3:45
بازدید : 64
دست به عصا شدن
مدت ويدئو : 4:52
بازدید : 91
هوره دالگ
مدت ويدئو : 4:46
بازدید : 100
سنگی بلیم ور رو بافه !
مدت ويدئو : 4:54
بازدید : 104
جشنواره انار تهران
تعداد تصوير : 24
بازدید : 114
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  ››