آرشیو فرهنگ ها، آداب و رسوم
درب همیشه روی یک پاشنه نمی چرخه
مدت ويدئو : 4:47
بازدید : 9
دو گز قمیس ، رو ور زریس (زریسف )
مدت ويدئو : 4:47
بازدید : 38
لباس محلی روستای چنشت
مدت ويدئو : 4:23
بازدید : 45
قپوز رفتن
مدت ويدئو : 4:17
بازدید : 54
تُهی پای رفتن، بِه از کفش تَنگ
مدت پادکست : 3:45
بازدید : 26
دست به عصا شدن
مدت ويدئو : 4:52
بازدید : 48
هوره دالگ
مدت ويدئو : 4:46
بازدید : 64
سنگی بلیم ور رو بافه !
مدت ويدئو : 4:54
بازدید : 59
جشنواره انار تهران
تعداد تصوير : 24
بازدید : 62
بازی محلی سه چوز
مدت ويدئو : 4:57
بازدید : 45
آواز محلی هوره
مدت ويدئو : 4:30
بازدید : 63
مرغ یا تخم مرغ
مدت پادکست : 4:07
بازدید : 46
سروه
مدت ويدئو : 2:44
بازدید : 45
یک نور در هزار فرهنگ
مدت پادکست : 2:43
بازدید : 49
جشن سنتی تیرما سیزه‌ شو
تعداد تصوير : 16
بازدید : 54
رب پزان
مدت ويدئو : 4:49
بازدید : 74
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  ››