بازی محلی خانه خانه

در حال بارگذاری ...ویدیو

10 شهريور 1395

بازی محلی خانه خانه نام یکی از بازیهای محلی اهالی استان اردبیل است که در مناطق مختلف این استان انجام می شود. انجام این بازیها بیشتر در بین دختران مرسوم است. این بازی اکثرا بین دو نفر انجام می شود. بازی محلی خانه خانه، بازی است آرام و پر مرحله. ابتدا توسط آب مستطیلی ترسیم می شود به عرض دو خانه و به طول چهار خانه و در مجموع هشت خانه. خانه های رسم شده از یک سمت شماره گذاری می شود یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت.بازی با انداختن سنگ به خانه اول شروع می شود. لی لی کنان سنگ از یک خانه به خانه دیگر با ضربه پا منتقل می شود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بازی محلی ال بندی یا دست گره
بازی محلی ال بندی یا دست گره
مدت ويدئو : 05:16
بازدید : 901
بازی محلی دودو  دودو
بازی محلی دودو دودو
مدت ويدئو : 05:39
بازدید : 531
بازی محلی زپین زپین زپین مونا
بازی محلی زپین زپین زپین مونا
مدت ويدئو : 3:01
بازدید : 372
گُل مال بازی
گُل مال بازی
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 838
بازی محلی پیش جنگ
بازی محلی پیش جنگ
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 985
همه ...
بازی مچکین کا
بازی مچکین کا
مدت پادکست : 1:24
بازدید : 500
بازی پاپلوس کا
بازی پاپلوس کا
مدت پادکست : 4:47
بازدید : 816
هفت سنگ کا
هفت سنگ کا
مدت پادکست : 2:41
بازدید : 992
بازی موش و گربه
بازی موش و گربه
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 1061
ماقَوّتی
ماقَوّتی
مدت پادکست : 1:46
بازدید : 823
همه ...
بازی کودکان در شالیزارهای برنج
بازی کودکان در شالیزارهای برنج
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1491
چوب بازی عشایر فارس
چوب بازی عشایر فارس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4030
هفت سنگ
هفت سنگ
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2773
کشتی‌کچ گردان
کشتی‌کچ گردان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1785
کشتی گیله مردی
کشتی گیله مردی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 9590
همه ...