بازی محلی خانه خانه

در حال بارگذاری ...ویدیو

10 شهريور 1395

بازی محلی خانه خانه نام یکی از بازیهای محلی اهالی استان اردبیل است که در مناطق مختلف این استان انجام می شود. انجام این بازیها بیشتر در بین دختران مرسوم است. این بازی اکثرا بین دو نفر انجام می شود. بازی محلی خانه خانه، بازی است آرام و پر مرحله. ابتدا توسط آب مستطیلی ترسیم می شود به عرض دو خانه و به طول چهار خانه و در مجموع هشت خانه. خانه های رسم شده از یک سمت شماره گذاری می شود یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت.بازی با انداختن سنگ به خانه اول شروع می شود. لی لی کنان سنگ از یک خانه به خانه دیگر با ضربه پا منتقل می شود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بازی قالاداسالدی
بازی قالاداسالدی
مدت ويدئو : 03:50
بازدید : 949
بازی محلی کمربند بازی
بازی محلی کمربند بازی
مدت ويدئو : 5:52
بازدید : 159
طاق پل شکسته
طاق پل شکسته
مدت ويدئو : 05:25
بازدید : 1543
بازی اسب چوبی
بازی اسب چوبی
مدت ويدئو : 02:20
بازدید : 1054
بازی لالیکا / بنافت
بازی لالیکا / بنافت
مدت ويدئو : 2:03
بازدید : 386
همه ...
بازی توپ تو لقه
بازی توپ تو لقه
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 168
بازی تیلا چق چق
بازی تیلا چق چق
مدت پادکست : 1:55
بازدید : 819
شیر کجاست
شیر کجاست
مدت پادکست : 3:43
بازدید : 1379
بازی چوله مه شکینه (یادم تورا فراموش)
بازی چوله مه شکینه (یادم تورا فراموش)
مدت پادکست : 2:26
بازدید : 278
بازی محلی جرنگ جرنگ
بازی محلی جرنگ جرنگ
مدت پادکست : 2:08
بازدید : 783
همه ...
کشتی‌کچ گردان
کشتی‌کچ گردان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2015
هفت سنگ
هفت سنگ
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2983
جشنواره بازی های محلی
جشنواره بازی های محلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2833
فوتبال در کوچه های سمیرم
فوتبال در کوچه های سمیرم
تعداد تصوير : 7
بازدید : 3942
کفتربازی
کفتربازی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3666
همه ...