یک قل دو قل

در حال بارگذاری ...ویدیو

19 تير 1391

ابتدا با جفت و تک آمدن، اینگونه که یکی از بازیکنان سنگها را در مشت می گیرد تا دیگری بگوید زوج است یا فرد، شروع کننده ی بازی مشخص می شود. هرکدام مرتکب اشتباه شوند سوخته، دیگری بازی را شروع می نماید و هر یک در نوبت خود از هر مقطع که مانده باشد، بازی را پی می گیرد این بازی چندین مرحله دارد و بازیکن با اجرای موفق هر مرحله، یک امتیاز کسب می کند و به مرحله ی دیگر راه می یابد. این بازی هفت مرحله می باشد. این بازی، اهداف آموزشی نیز دارد، به خصوص در رابطه با علم ریاضی: آشنایی و درک مفهوم دسته بندی اعداد و مجموعه های پنج عضوی و جمع افزاری . این بازی قادر است همان ها را با چند دور تکرار بیاموزد.در این بازی است که کودک می تواند، مهارت ها و قابلیت های فراوانی، در دستها و انگشتانش ایجاد کند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بازی محلی پیش جنگ
بازی محلی پیش جنگ
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 944
آی ننه قورتدی قورتدی
آی ننه قورتدی قورتدی
مدت ويدئو : 05:10
بازدید : 1070
بازی پرپر
بازی پرپر
مدت ويدئو : 3:14
بازدید : 176
بازی محلی ساچما آغاج
بازی محلی ساچما آغاج
مدت ويدئو : 05:18
بازدید : 414
بازی ببو قرداش
بازی ببو قرداش
مدت ويدئو : 2:40
بازدید : 271
همه ...
بازی شاه و وزیر
بازی شاه و وزیر
مدت پادکست : 1:47
بازدید : 563
هفت سنگ در شاهرود
هفت سنگ در شاهرود
مدت پادکست : 2:14
بازدید : 338
نان نانین
نان نانین
مدت پادکست : 5:30
بازدید : 1128
دایه ممده به گورگی
دایه ممده به گورگی
مدت پادکست : 5:09
بازدید : 1301
بازی گوین ( چوگان )
بازی گوین ( چوگان )
مدت پادکست : 4:16
بازدید : 1249
همه ...
کشتی‌کچ گردان
کشتی‌کچ گردان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1688
کفتربازی
کفتربازی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2855
مکعب روبیک
مکعب روبیک
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2643
بازی کودک عشایر
بازی کودک عشایر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 6813
هفت سنگ
هفت سنگ
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2683
همه ...