شهر تاریخی ماداکتو

در حال بارگذاری ...ویدیو

01 خرداد 1395

شهر تاریخی ماداکتو ( شهر قدیمی دره شهر ) دره شهراز گذشته های دور پایتخت تابستانی ایلامی ها بوده است و اوج رونق آن دردوره ساسانیان بوده كه ییلاق امرا و بزرگان بوده است. این شهر در آبرفتهای سیمره و در كنار ویرانه های شهر تاریخی سیمره و در دو سوی مسیررودخانه دره شهر، جایی كه تپه ماهورهای دامنه شمالی كبیر كوه خاتمه مییابد، قرار دارد. در شهر ستان دره شهر به دلیل این كه از مناطق لرنشینایلام هستند آهنگ ها و ترانه و موسیقی لری رواج دارد كه درانواع بزمی ورزمی و حماسی و ...اجرا می شوند. مانند نوعی ترانه به نام سایرخونی كهآهنگی سوزناك است و با لهجه لری خوانده می شود. برای اجرای آن از كمانچهاستفاده می شود. اطراف دره شهر را مزارع آبی و دیمی با خاك حاصل خیز فرارگرفته است. مزارع كشاورزی دره شهر به وسیله آب رود خانه های سیمره، سیكانو چشمه سار های كوچك دیگر آبیاری می شود و حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق كمبود آب را تتامین می كند. در مزارع روستاهای دره شهر ضمن كاشت برنج،گندم، جو و محصولات صیفی نیز به دست می آید. از مهم ترین محصولات جالیزیدره شهر خیار است كه بسیار معروف است. این شهرستان دارای دو بخش مركزی وبدره است. شهر دره شهر بیش تر به زبان لری و كردی صحبت می كنند ولی زبانمردم بخش بدره كردی است. این شهرستان به دلیل این كه در كنار كبیركوه و دركنار خرابه های شهر باستانی ماداكتو دوره ساسانی و رود خروشان سیمره واقعشده، هم چنین با دارا بودن استعداد كشاورزی و وجود آب‌فراوان و مراتع وجنگل های انبوه،‌ دارای آثار دیدنی تاریخی و طبیعی بی شماری است. اهمیتتاریخی دره شهر به حدی است كه مورخان و تاریخی نگاران آن را به نام اولینشهر تاریخی دوره ساسانی نامیده اند. مکان های دیدنی و تاریخی مهم ترین مراكز دیدنی و زیارتگاهی دره شهر عبارتند از:- آثار خرابه های شهر سیمره و آثار قصر ها و بازار های تاریخی. - آسیاب آبی و قلعه شیخ ماخو (شیخ محمد خان) در روستای شیخ مكان.- تنگ زیبا و تاریخی ، طبیعی بهرام چوبینه در مسیر دره شهر به پل دختر. - تپه باستانی تیغن در كنار دره شهر. - آثار قلاع تاریخی درمنطقه ییلاقی كلم بخش بدره و هم چنین دره ییلاقی كلم بدره. - چهار تاقی دوران ساسانی در شهر دره شهر. - آبشار ماربره در نزدیكی دره شهر در مسیر جاده پل دختر. - حوضچه آب زمزم در نزدیكی بقعه جابر. - آثار تاریخی پل گاو میشان مربوط به دوران ساسانی بر روی سیمره. - زیارتگاه جابر انصاری در روستای جابر كلم. - زیارتگاه بابا سیف الدین درروستای ارمو. - زیارتگاه امام زاده صالح در ماژین. - قلعه و شهر تاریخی ماژین. - غار كول كنی در ماژین. - مناظر و چشم اندازهای زیبای كبیر كوه در كنار رود سیمره صنایع و معادن صنایع دستی مهم ترین صنایع این استان راتشكیل می دهند و از صنایع ماشینی و معادن این شهرستان اطلاعات مستندی در دست نیست. کشاورزی و دام داری اقتصاددره شهر بر پایه كشاورزی باغداری و دامداری استوار است. آب كشاورزی از چاهها، چشمه ها و رود فراهم می شود و محصولات كشاورزی و باغی آن عبارتند از: ‌گندم، جو، بنشن، ذرت، گیاهان علوفه ای، برنج، كنجد، تره بار، گردو،‌انار، انگور، سیب و انجیر. دامداری نیز در این شهرستان رونق دارد ومحصولات و فرآورده های دامی و نیز دام به شهرستان های دیگر صادر می شود. مشخصات جغرافیایی شهرستاندره شهر در درازای جغرافیایی 47 درجه و 22 دقیقه و پهنای جغرافیایی 33درجه و 8 دقیقه و در بلندی 650 متری از سطح دریا واقع است. شهر دره شهر در142 كیلومتری شهر ایلام و در مسیر جاده ایلام ـ پل دختر قرار دارد. آب وهوای آن معتدل و خشك، بیش ترین درجه گرما 42 درجه و كم ترین درجه گرما 6- درجه می باشد. بارندگی سالانه بطور متوسط 350 میلیمتر است. شهرستان درهشهر از شمال باختری، شمال تا جنوب خاوری به ترتیب با شیروان و چرداول،كوهدشت و پل دختر (استان لرستان)، از جنوب خاوری، جنوب تا شمال باختری بهترتیب با آبدانان، دهلران، مهران و ایلام همسایه است. وجه تسمیه و پیشینه تاریخی نامدره شهر شاید از رود سیمره گرفته شده باشد كه این رود تا قبل از ورودایلام گاماسب نام دارد و هنگام ورود به ایلام سیمره نامیده می شود. آوردهاند كه چون دره شهر در كنار رود سیمره در دره ای از دره های كبیر كوه قرارگرفته، دره شهر نام یافته است. شهر تاریخی و باستانی دره شهر در ادوارمختلف بارها ویران و آباد گشته است. از جمله عوامل ویرانی آن تاخت و تازسپاهیان آشور و عرب ها بوده است. بنا بر نظری، دره شهر محل شهر باستانی‹‹ماداكتو›› پایتخت عیلامی است. عیلامیان كه دردوره عهد باستان فرمانروایكوه های لرستان بودند؛‌ دره رودخانه و راه بزرگ ارتباطی منطقه و مرز شمالیرا متصرف شدند و اماكن مستحكمی تاسیس نمودند كه ماداكتو پایتخت دوم آناناز آن جمله است. ظاهرا دره شهر اولین شهر عیلامی بوده است كه در حمله آشوربانی پال ویران و مردم آن قتل عام شده اند. در دره سیمره بقایای خرابه هایعهد ساسانی به جامانده اند. ظاهرا دره شهر در دوره اعتلای هخامنشیان هنوزهم ویران بوده و یا اهمیت گذشته را نداشته است، اما عهد اشكانیان دورهتجدید حیات آن بوده و در دوره ساسانی نیز مجددا رونق یافته و آباد گردیدهاست. در خرابه های دره شهر كه بازمانده یك شهر از زمان ساسانیان است، آثارچهار راه ها، كوچه ها و معابر با نظم ویژه ایكه در شهر سازی آن دورهمعمول بود، باقی مانده است. سكه هایی كه در خرابه های دره شهر پیدا شدهاند به خسرو سوم و جانشیان او تعلق دارند. گفته می شد كه دره شهر در هنگامآبادانی متجاوز از 5000 خانه داشته است. درمیان خرابه های آن اثری ازساختمانی كه شاید روزی مسجد و یا عبادتگاه دوره اسلامی بوده باشد، یافتنشده است. در حال حاضر شهر دره شهر كه در دامنه كبیر كوه و در كنار خرابههای شهر باستانی دوره ساسانی و رودخانه خروشان سیمره قرار دارد، بااستعداد كشاورزی وافر، ‌منابع آب غنی، مراتع سبز و جنگل های انبوه یكی ازشهرهای باستانی و مهم استان ایلام محسوب می شود. برخی بر این باورند كهدره شهر را خسرو پرویز پادشاه ساسانی ساخته است. گفته می شود اسكندرمقدونی هنگامی كه از شوش عازم شعر كلنی بوده از دره شهر عبور كرده است . پس از حمله اعراب سیمره یا دره شهر حاكم نشین مهرجانقذق شد و تا سده چهارمهجری قمری ،آباد و پرنعمت بوده است . ابودلف در سفر نامه خود می نویسد : سیمره نیز شهر زیبایی است كه در آن درختان خرما و زیتون و گردو و در طرفدیگر برف و كوهستان با هم دیده می شوند. یاقوت حموی نیزدر باره دره شهر مینویسد: شهری است در نواحی جبل به سوی خوزستان و آن را مهرجانقذق خوانند وآن آبادان و دارای میوه ها و آب است. شهرستان دره‌شهر یکی از شهرستان‌های غربی ایران و کوهپایه ای کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس و مرکز آن شهر دره شهراست. شهرستان دره‌شهر از شرق به استان لرستان واز غرب به شهرستان ایلام محدود می‌شود و گویش مردمان آن به طور عمده لری خرم‌آبادی و لکی وبخشی ازساکنان شهرستان نیز با زبانهای کردی وعربی تکلم می کنند. . شهر تاریخی ماداکتو ( شهر قدیمی دره شهر ) در امتدادضلع جنوبی شهر کنونی دره‌شهر واقع شده است. دَرّه‌شهر یکی از شهرهای کوهپایه کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس و مرکز شهرستان دره‌شهر است. این شهر درحاشیه رودخانه سیمره و در شرق حوزه جغرافیایی استان ایلام واقع شده است. دره شهر از شرق به استانهای لرستان وخوزستان واز غرب به شهرستان ایلام محدود است. گویش مردمان این شهر لری و لکی واقلیت جمعیت با زبانهای عربی وکردی تکلم می‌کنند. کبیرکوه امتدادجنوبی شهرستان رااحاطه که پوشش جنگلی آن موجب تلطیف هواوزیبایی منطقه بخصوص درفصول زمستان (اواخرفصل) و بهارشده استبنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان دره شهر در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۹٫۵۵۱ نفر بوده‌است و جمعیت مرکز شهرستان حدود ۲۴٬۰۰۰ نفر است. تاریخ دره شهر در دوره ساسانی یکی از پایتخت‌های ایران بوده واز دوره مس سنگی سابقه سکونت وشهری داشته. این شهر درحال حاضر به لحاظ زمین‌شناسی بزرگترین ژئوپارک دنیا محسوب می‌شود و همچنین بزرگترین شهرتاریخی غرب کشوربه شمار می آیدضمن آنکه دومین شهر بزرگ استان بعدازشهر ایلام (به لحاظ گستردگی شهر) می‌باشد دره‌شهر در زمان‌های مختلف تاریخی به علل متعدد بارها ویران و آباد گشته، از جمله عوامل مؤثر در ویرانی آن می‌توان لشکر کشی سپاهیان آشور و اعراب را نام برد. دره شهر محل شهر باستانی ماداکتو پایتخت عیلامیان بوده‌استبه نظر می‌رسد که این شهراولین شهر عیلامی بوده‌است که در حمله آشور بانی پال ویران شده و در زمان حکومت هخامنشیان یا اهمیت گذشته را نداشته و یا همچنان در ویرانی به سر می‌برده‌است، ولی در زمان اشکانیان دوره تجدید حیات آن بوده و در عهد ساسانیان نیز مجدداً آباد گردیده و رونق یافته‌است. دره شهریکی از قدیمی‌ترین مناطق مسکونی در ایران می‌باشد که در گذشته با نام سیمره شناخته می‌شد و بعد از حمله مغول به ایران همیشه جزئی از لرستان بوده و تا زمان حکومت پهلوی تحت سلطه اتابکان لر بوده‌است و بعد از تصویب ایجاد استان ایلام از لرستان جدا و جزئی استان ایلام گردید در ویرانه‌های به جای مانده از این شهر در زمان ساسانیان، آثار شهرسازی که در آن دوره معمول بوده به چشم می‌خورد. سکه‌های یافت شده در خرابه‌های دره شهربه خسرو سوم و جانشینان او متعلق است. شهرکنونی دره شهردردامنه کبیرکوه ودرحاشیه شهر باستانی آن دوره خود (دوره ساسانی) و رودخانه سیمره قرار دارد، و از استعداد کشاورزی، منابع آب غنی، مراتع سبز و جنگل‌های انبوهی برخوردار است. مناطق دیدنی 1. سدونیروگاه سیمره 2. تنگ بهرام چوبین وآثاربی نظیر تاریخی ارتفاعات تنگه 3. رودخانه سیمره 4. شهرتاریخی ماداکتو 5. آتشکده چهار طاقی در روستای سرخ‌آباد 6. قلعه شیخ مکان 7. امامزاده باباسیف‌الدین 8. پل تاریخی گاومیشان مربوط به دوره ساسانیان در مسیر پلدختر 9. قلعه هاشم‌آباد 10. ارتفاعات زیبای کبیرکوه 11. تنگه ماژین 12. قلعه زینل در چمکلان 13. آبشار هفت آسیاب کبیر کوه 14. تپه‌های باستانی شهرستان دره شهر 15. سراب کبیرکوه 16. پشته فرهادآباد 17. پارک تفریحی توریستی وگردشگری سراب 18. پارک تفریحی ارم در ارمو 19. آبشارماربره درارمو 20. قلعه سه کسان 21. موزه تاریخی دره شهر 22. قلعه گل 23. قلعه هزاردر 24. عمارت حاج علی
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهرصفادشت
شهرصفادشت
مدت ويدئو : 6:00
بازدید : 129
بوشهر
بوشهر
مدت ويدئو : 03:43
بازدید : 1478
شهرستان کرج
شهرستان کرج
مدت ويدئو : 5:59
بازدید : 233
خانه متحرک و خلاقانه شریفی ها تهران
خانه متحرک و خلاقانه شریفی ها تهران
مدت ويدئو : 05:59
بازدید : 860
شهرستان ثلاث باباجانی
شهرستان ثلاث باباجانی
مدت ويدئو : 04:55
بازدید : 433
همه ...
شهرستان بشرویه
شهرستان بشرویه
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 1498
انزلی
انزلی
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 1376
مراوه تپه
مراوه تپه
مدت پادکست : 2:12
بازدید : 1722
شهرستان باغملک
شهرستان باغملک
مدت پادکست : 5:16
بازدید : 2170
گندی شاپور ( جندی شاپور )
گندی شاپور ( جندی شاپور )
مدت پادکست : 4:43
بازدید : 1323
همه ...
شهرستان خنج
شهرستان خنج
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2861
شیروان (سیروان)
شیروان (سیروان)
تعداد تصوير : 28
بازدید : 1559
ابیانه
ابیانه
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1386
روز طبیعت و 13 بدر در قائم‌شهر
روز طبیعت و 13 بدر در قائم‌شهر
تعداد تصوير : 24
بازدید : 666
شهر ابرکوه
شهر ابرکوه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 610
همه ...