فرم چهره با یقه انگلیسی

در حال بارگذاری ...ویدیو

03 آبان 1394

اگر کسی از یقه انگلیسی استفاده می کند هرچه قدر بلندی یقه بیشتر باشداندام بلند تر و کشید ه تر بنظر برسد.و هر چه چقدر بلندی کمتر و پهنا ی بیشتری داشته باشد اندام پرتر و قد کوتاهتر بنظر می رسد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

لباس محلی مینودشت
لباس محلی مینودشت
مدت ويدئو : 05:27
بازدید : 6984
لباس زنان بختیاری
لباس زنان بختیاری
مدت ويدئو : 02:43
بازدید : 2356
تن پوش های زنانه در زنجان
تن پوش های زنانه در زنجان
مدت ويدئو : 04:46
بازدید : 2598
طراحی و دوخت لباسهای عشایر
طراحی و دوخت لباسهای عشایر
مدت ويدئو : 04:56
بازدید : 5011
همه ...
جومه
جومه
مدت پادکست : 2:06
بازدید : 1085
رسم گلین گتمه
رسم گلین گتمه
مدت پادکست : 0:39
بازدید : 1295
آوای جهاز برون
آوای جهاز برون
مدت پادکست : 5:07
بازدید : 2208
خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری
خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 1331
لباس زنان سیستانی
لباس زنان سیستانی
مدت پادکست : 2:04
بازدید : 1956
همه ...
لباس محلی زنان ایران
لباس محلی زنان ایران
تعداد تصوير : 12
بازدید : 9342
لباس زنان بلوچ
لباس زنان بلوچ
تعداد تصوير : 12
بازدید : 12840
کلاش (کفش محلی کردی)
کلاش (کفش محلی کردی)
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4495
پوشش زنان ترکمن
پوشش زنان ترکمن
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4966
لباس آذری
لباس آذری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 16649
همه ...