صنایع دستی ریگان

در حال بارگذاری ...ویدیو
10.3

21 شهريور 1394

این روزها که به فصل کار و تلاش در باغ‌های نخیلات شهرستان ریگان نزدیک می‌شویم و در همین راستا صنایع دستی در شهرستان ریگان رونق خاصی به خود گرفته است. ریسمان ریسی و یا به اصلاح محلی «چیلک ریسی» یکی از صنایع دستی شهرستان ریگان است که در این فصل از رونق خاصی برخوردار است. ریسمان یکی از ابزارهای بستن خوشه‌های خرما است که در صورت نبود این ریسمان خوشه‌های خرما دچار شکستگی شده و کشاورزان متضرر می‌شوند. بانوان شهرستان با روی آوردن به این کار موجب رونق اقتصادی خانواده‌های خود می‌شوند در ریسمان ریسی که از الیاف درختان استفاده می‌شود آن را چند ساعتی در آب گذاشته و با زدن چندین ضربه آنها را به صورت ریسمان در می‌آورند و کشاورزان آنها را خریداری می‌کنند. ریسمان‌های بافته شده به جز نیاز ریگان به دیگر شهرستان‌های شرقی استان کرمان ارسال می‌شوند و این شهرستان تامین کننده ریسمان شرق استان کرمان است.همچنین این ریسمان بافته شده به دیگر استان‌های جنوبی کشور ارسال می‌شود.یکی دیگر از صنایع دستی شهرستان را قالیبافی و گلیم‌بافی است . در حصیربافی و سبدبافی از شاخ و برگ درختان نخل خرما استفاده می‌شود و بانوان با روی آوردن به این صنایع دستی آن را در شهرستان احیا کردند. کاری از مرکز کرمان
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

هنرهای دستی خراسان جنوبی(انگلیسی)
هنرهای دستی خراسان جنوبی(انگلیسی)
مدت ويدئو : 04:56
بازدید : 633
فرش ابریشم قم
فرش ابریشم قم
مدت ويدئو : 03:17
بازدید : 3596
سفال خاکستری
سفال خاکستری
مدت ويدئو : 5:08
بازدید : 779
صنایع دستی معرق(انگلیسی)
صنایع دستی معرق(انگلیسی)
مدت ويدئو : 05:46
بازدید : 828
احرامی بافی
احرامی بافی
مدت ويدئو : 04:02
بازدید : 18967
همه ...
كرتله
كرتله
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 2077
کاله ی شه مامه به ندی (چارق)
کاله ی شه مامه به ندی (چارق)
مدت پادکست : 5:22
بازدید : 574
سوزن دوزی
سوزن دوزی
مدت پادکست : 9:16
بازدید : 9283
پاچال
پاچال
مدت پادکست : 3:25
بازدید : 1561
هنر کپو بافی
هنر کپو بافی
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 543
همه ...
چاروق دوزی
چاروق دوزی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 5403
سفال
سفال
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4231
سفال کلپورگان
سفال کلپورگان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2934
بافت سیاه چادر
بافت سیاه چادر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3088
هاون (هونگ)
هاون (هونگ)
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2390
همه ...