چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن

در حال بارگذاری ...ویدیو
3.9

03 تير 1394

سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت پارسا زاده‌ای را نعمت بی کران از ترکه عمان به دست افتاد فسق و فجور آغاز کرد مبذّری پیشه گرفت فی الجمله نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم ای فرزند دخل آب روانست و عیش آسیای گردان یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد. چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن که مى گویند ملاحان سرودى اگر باران به کوهستان نبارد به سالى دجله گردد، خشک رودى عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوری. پسر از لذت نای و نوش این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت راحت عاجل به تشویش محنت آجلمنغص کردن خلاف رأی خردمندست: برو شادی کن ای یار دل فروز غم فردا نشاید خورد امروز هر که علم شد به سخا و کرم بند نشاید که نهد بر درم دیدم که نصیحت نمیپذیرد و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمیکند ترک مناصحت گرفتم و روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار بستم که گفته‌اند بلِّغ ما عَلیکَ فانَ لَم یَقبلو ما عَلیک گر چه دانى که نشنوند بگوى هرچه دانى ز نیک و پند زود باشد که خیره سر بینی به دو پای اوفتاده اندر بند تا پس از مدتی آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش به صورت بدیدم که پاره پاره به هم بر میدوخت و لقمه لقمه همی‌اندوخت دلم از ضعف حالش به هم بر آمد، مروّت ندیدم در چنان حالی ریش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن پس با دل خود گفتم: حریف سفله اندر پاى مستى نیندیشد ز روز تنگدستى درخت اندر بهاران بر فشاند زمستان لاجرم بی برگ ماند فرزند تاجری مال فراوان پدر را بدون حساب وکتاب به مردم می بخشید وفکر روز مبادا نبود هرچه دوست پدرش اورا نصیحت کرد که دست از این کار بردار و او را نزدیک رود دجله برد وبه او گفت اگر بی حساب ولخرجی کنی روزی فقیر خواهی شد اما او نپذیرفت وسرانجام به نکبت وگدایی افتاد وهیچکس به او کمکی نکرد باز هم دوست پدرش به کمک او آمد واورا به خانه برد تا دوباره زندگی درست را شروع کند چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

ضرب المثل هوا پس است
ضرب المثل هوا پس است
مدت ويدئو : 01:55
بازدید : 2949
لاف در غربت و آواز در بازار مسگرها
لاف در غربت و آواز در بازار مسگرها
مدت ويدئو : 1:21
بازدید : 241
سودا به رضا، خویشی به خوشی
سودا به رضا، خویشی به خوشی
مدت ويدئو : 1:13
بازدید : 331
هیچ جا خونه آدم نمیشه
هیچ جا خونه آدم نمیشه
مدت ويدئو : 01:00
بازدید : 1092
زردآلو را برای هسته اش می خورم
زردآلو را برای هسته اش می خورم
مدت ويدئو : 05:05
بازدید : 2000
همه ...
جو پای گدار
جو پای گدار
مدت پادکست : 5:55
بازدید : 111
دروغش از دروازه تو نمی آید
دروغش از دروازه تو نمی آید
مدت پادکست : 4:32
بازدید : 129
نه همچین نره نره ،نه همچین ماده ماده
نه همچین نره نره ،نه همچین ماده ماده
مدت پادکست : 5:13
بازدید : 756
تو راست می گویی
تو راست می گویی
مدت پادکست : 5:59
بازدید : 107
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.