بیننده گرامی، شما هم می توانید عکس ها و آثار صوتی و تصویری مورد علاقه خود را در نگاه به اشتراک بگذارید. لطفا از اینجا
(http://negahmedia.ir/member)
شروع کنید

خانه | شهر ها | روستاها | اماکن زیارتی | اماکن تاریخی | جاذبه های طبیعی | موزه ها | فرهنگ محلی | صنایع دستی | مشاهیر استانبازدید : 6179
28 مرداد 1393
100 / 86.7
 

الف –مشخصات فردی نام:احمد نام خانوادگی : مهربان فرزند : حسین تاریخ تولد : 1/2/1348 محل تولد : زابل میزان تحصیلات : دکترای تخصصی (P.h.D) محل تحصیل : کرج رشته تحصیلی : کشاورزی- زراعت)اکولوژی) شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی ب – سوابق اجرائی- آموزشی 1- رئیس دانشگاهآزاد اسلامی واحد زاهدان (از 1389تا 91) 2- رئیس کمیته جذب هیات علمی استان سیستان و بلوچستان (ا1392-1389) 3- عضو اصلی هیات امنای دانشگاه آزد اسلامی استان (از 1389) 4-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(از 1381) 5-رئیس شورای معاونین دانشجویی منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی(1388) 6- معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1388-1387) 7- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از (1388 -1389) 8- ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1384-1383) 9- ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1387-1385) 10- مدیر گروه مهندسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات ) زاهدان)از سال 1384 تا 1387 ( 11- اولین مدیر گروه مهندسی آب ( آبیاری ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1384-1382) 12- اولین مدیر گروه رشته گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1384-1382) 13- معاون دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1383-1381) 14- عضو کمیته آمایش آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان (از 1389) 15- كارشناس خبره دادگستری در رشته كشاورزی منابع طبیعی 16- عضو اصلی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان(از 1389) 17- رئیس ستاد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1387) 18- نماینده تامالاختیاردانشگاه آزاد در هلال احمر استان و سیستان و بلوچستان (از1383-تا 1388) 19- عضو کمیسیون آموزشی موارد خاص آموزشی منطقه ی 14 دانشگاه آزاد اسلامی(1388 و 1389) 20- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(از 1383تا 1388) 21- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(از 1383 تا1387) 22- عضو کمیته انتخاب و تعیین کارکنان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(از 1386تا 1388) 23- مدیر مزرعه تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1374-1375) 24- رئیس كمیسیون موارد خاص آموزشی واحد زاهدان (از 1388 تا 1390) 25- مدیر آزمایشگاه های گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1375-1380) 26- مدرس برخی از دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان (از1374 تاکنون) 27- نماینده تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی استان در كنكورهای سراسری سال 1387 و 1388 28- عضو كمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1388 29- عضو كمیته اجرایی هسته های علمی، پژوهشی دانشجویان شاهدا و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی (1388-1387) 30- عضو اصلی کمیته ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(از 1390) 31- عضو اصلی شورای آموزشی، پژوهشی و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان(از 1390) 32- عضو اصلی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان سیستان و بلوچستان (از 1389) 33- عضو شورای راهبردی مرکز علوم و فن آوری پیشرفته (CAST) استان سیستان و بلوچستان در دانشگاه آزاد اسلامی (از 1390) 34- عضو اصلی کمیته تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 35- رئیس شورای باشگاه پژوهشگران جوان واحد زاهدان از 1389 36- عضو كارگروه نظارت و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استانی سیستان و بلوچستان از 1389 37- عضو ستاد استانی ساماندهی امور جوانان استان سیستان و بلوچستان از 1391 38- یاور علمی و عضو كارگروه تخصصی سند كاهش فقر استان سیستان و بلوچستان از 1391 پ –سوابق تأ لیفات و انتشارات 1-مولف کتابعلفهای هرز غلات سردسیری 2-مولف کتابمرفولوژی گیاهی 3-مولف کتابصنایع دستی گیاهی سیستان و بلوچستان 4-مولف كتابگیاهان سازگار با فضای سبز زاهدان 5- مؤلف کتاب(در آزمایشگاه گیاه شناسی) 6- مؤلف کتاب(پسته کیمیا کویر) 7- مؤلف کتابمایکوریز و اهمیت آن در کشاورزی 8- مؤلف كتابققنوس سحر 9-مولف کتاب به زبان انگلیسی بانام the basis of organic fertilizersتوسط انتشاراتlambert acadmic publishing 10- مؤلف کتابگیاهان دارویی خودرو سیستان 11 - همكار در تألیفكتاب تفتان تل طلائی 12-همكاردر تألیف كتاب تغذیه در ماه تزكیه 13-عضو پیوستهانجمنعلمی زراعت و اصلاح نباتات ایران 14- عضوثابتشورای انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 15- عضو اصلیمجمع متخصصین ایران 16- عضو هیئت تحریریهفصلنامه علمی پژوهشی سبزینه (سبزینه تنها فصلنامه تخصصی فضای سبز کشور در سالهای انتشار خود بوده است ) 17-عضو هیئت تحریریه ماهنامه اسوه ( اسوه اولین ماهنامه اجتماعی، علمی ،آموزشی فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ) 18-عضو پیوستهانجمن بوم شناختی ایران 19-استاد راهنماو استاد مشاور چندین پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد 20-رئیسکمسیون فنی تدوین استاندارد چای قرمز(ترش ) (برای اولین بار در ایران) 21-رئیسکمیسیون فنی تدوین استانداردچای سبز(برای اولین بار در ایران) 22- رئیسکمیسیون فنی تدوین استاندارد چیپس، موز،نارگیل،خربزه درختی. (برای اولین بار در ایران) 23-رئیسکمیسیون فنی تدوین استاندارد میوه انبه،گواوا خشك شده. (برای اولین بار در ایران) 24-رئیسکمیسیون فنی تدوین استاندارد آبمیوه گواوا. (برای اولین بار در ایران) 25-رئیسکمیسیون فنی تدوین استاندارد مركبات خشك شده، میوه چیكوی خشك شده، پیاز خشك شده، كراكر ماهی و میگو. (برای اولین بار در ایران) 26- رئیسکمیسیون فنی تدوین استاندارد كنجند عمل آوری شده. (برای اولین بار در ایران) ت _طرح های پژوهشی مجری چندین طرح تحقیقاتی که چند نمونه از آن عبارتند از : 1-بررسی اثر درجه حرارت ، شوری ، خشکی و جوانه زنی بذر ماش (VIGNA RADIATE)رقمNCMI درشرایط آزمایشگاهی 2- مطالعه و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام پاییزه گلرنگ در منطقه زاهدان 3- معرفی مرفولوژیک گیاهان دارویی منطقه سیستان 4- انتخاب توده ای در توده های یونجه نیکشهری 5- بررسی تاثیر میکروالمنت (CU.B.ZN)بر مقاومت به خشکی ارقام گندم 6- ارزیابی عملکرد توده های مختلف خربزه در شرایط کشاورز سیستان 7- مقایسه عملكرد و اجرای عملكرد و بررسی همبستگی فنوتیپی،ژنتیكی و محیطی بین صفات مورد بررسی ارقام جدید سورگوم دانه ای در منطقه ایرانشهر 8_-بررسی قابلیت های اکولو ژ یکی منطقه زاهدان با تاکید برفن وفلوروارائه راهکارهای احیا وحفاظت 9- مطالعه و بررسی اکوتوریسم منابع طبیعی جنوب استان سیستان وبلوچستان -l0محاسبه عمکرد پتانسیل گندم درمنطقه سیستان بااستفاده ازازمایش مزرعه ای ومدلaqua crop 11-محاسبه اثرسطوح مختلف کوددامی وعناصر کم مصرف بر عملکردوبرخی خصوصیات فیزیو لوژیکی گندم بهاره ث- همکار در چند طرح تحقیقاتی که چند نمونهاز آن عبارتند از : 1-مطالعه واریته های پاکوتاه و پابلند گندمهای بومی و اصلاح شده سیستان و بلوچستان از نظر اندازه کلئوپتیل تحت تاثیر خشکی و حرارت 2- مطالعه تاثیر محلول پاشی اوره بر عملکرد و اجرای عملکرد گندم 3- بررسی تاثیر غلظت های مختلف بور بر روی واریته های گندم و جو تحت شرایط آزمایشگاهی 4- بررسی استفاده از تكنیك قطبیت حلال در فرآورش مواد غیر فرار در گیاه باگونه ( 1-استاد نمونهمنطقه هفت دانشگاه آزاد کشور در سال 1387 2- پژوهشگر برتر سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 3- استاد نمونه سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 4- کسب مقام اول پژوهش در سال 1385در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 5- پژوهشگر برتر سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 6- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه جیرفت با معدل کل64/18 7- استاد برتر منتخب سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به انتخاب انجمن های علمی –پژوهشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 8- پژوهشگر منتخب سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 9- اولین فارغ التحصیل دكترای تخصصی اكولوژی واحد كرج 10- دانشجوی ممتاز دوره دكترای تخصصی دانشگاه آزاد واحد كرج با معدل كل 38/18 11- دفاع از پایان نامه دكتری تخصصی با درجه عالی و نمره 19 12- پژوهشگر منتخب سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 13- پژوهشگر برتر سال 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 14- استاد برجسته كمیته منتخب سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان چ –مقالات علمی تا مورخه فروردین1392 بیش از 154 مقاله علمی از ایشان به صورت منفرد یا همراه در مجامع علمی و مجلات داخلی و خارجی از جمله كشورهایی چون آمریكا، آرژانتین، فنلاند، چین و ... به چاپ رسیده است . چند نمونه از آن عبارتند از: 1- Effect of temperature on coleptile length different cultivars of wheat and barely in control condition . 7 th . Iter national wheat conference 2005 mardel plata - argentina 2- Industry of plant medicain and economic potencial in iran 5 th . Inter national Economic argricuiture Asia – zhadendn.sistan and bluchestan university 3- Effect of wheat stress and potassium CHLORIDE on biological and grain yield of diffrent wheat cultivars 2005 mardel plata Argentina. 4- Effect Internation symposium ontrace Element and health trace Element symposium in agroecosystems and human health 10 – 13oct 2004 – Hangzhou of micro element ( cu . d. zn ) wheat in agroecosystems and human health . 5- A. mehraban s. GAFFARIPOUR , B. SIAHSAR . 2007 SOMATIC CHROMOSOME and Evalution . studies in some Genotypes of hull – ies barley – the 9 th Iranian congrees of bioand the 2nd International congrees oُُُُf biochemistry and molecular biology – shiraz – Iran . oct .29 – Novl , 2007 6- S.Ghaffaripour . B.siahsar . A.mehraban 2007 – exploilaion from multivarlate . analysis to btain cyogenetic . variation and evolution . studies in some hull – less. Barley genotypes . 2nd Internation congress of biochemistry and molecular bioloy – shiraz 2 – Iran oct – 29 – nor – l – 2007 7- M. Moussavi Nik , H.R . Mobasser and A . mehraban 2005 Effect of water stress and potassium chlor8ide on Bilogical and Grain yield of different wheat cultwors 7 th International wheat conference , 27 novermber – 2 december 2005 , mardel plata , Argentina. 8- Mehraban . A. M. Moussavinik . 2009 Investigation of vesicular-arbuscular-mycorrhizal ( VAM ) on yield quantity of sorghum cultivars under irigation in aried area . proceedings of the international plant nutrition colloquium XVI university of California , davis , dep of plant sciences. 9- A. Mehraban , S. Vazan . C.A.R. Ardakany effect of vesicular –arbuscular – mycorrhiza ( VAM ) on yield of sorghum cultivars . 2009 scince and technology . Journal of food . Agriculture and environment vol . 7( 132-135 ). 10-x-ray and NMR characterization of the yellow extracted crystal from parasites hybrids, the national phytochemistry conference qum university November 2010 11- Extraction of benzonfurane derivative from rhizomes of petasites Hybridus plant: Microwave- assisted Method, Iranian journal of Organic Chemistry 2010 12- Extraction of benzo furane derivative from rhizomes of petasites Hybridus plant: microwave-assisted method, Iranian jourhal of organic chemistry vol.2 , No.4 (2011) 363-365 13- stady of iron and zin micro- cores on single grass corn fuction- scolars research library issn 0976-1233 coden (USA): ABRNBW 14- The effect of catting Irrigation in different stages of growth on agronomic traits in grain sorghum varieties. Global advanced research journal of agricultural science (garhas) april 2012 15-the studyofeffect micoriza ofdifferent cultivar experimental sorghum crop/theoretic and scientific practical magazine the jornal of culture of the republic of Tajikistan 4(56).2012 فهرست مقالات علمی فارسی که تا کنون در همایش ها و نشریات علمی مختلف داخلی به صورت منفرد یا مشترک ارائه شده است . 61- « بررسی تولید و صادرات خرما در استان سیستان و بلوچستان مجموعه مقالات اولین همایش شناخت استعدادهای بازرگانی - اقتصادی استان سیستان و بلوچستان 21 و 22 اردیبهشت 1379 صفحه 87 71- « گوهرسبز » فصلنامه سبزینه پاییز 1380 صفحه 4 ( سبزینه تنها فصلنامه علمی ، تخصصی ، آموزشی فضای سبز کشور است ). 81- « بهداشت نان » ماهنامه اسوه شماره 47 –آبان 1380 صفحه 45 ( اسوه نخستین وباسابقه ترین ماهنامه فرهنگی، اجتماعی سیاسی استان سیستان وبلوچستان است) . 91- « گندم در آئینه تمدن ها » ماهنامه اسوه بهمن 1380 صفحه 38 . 20- « باگلهای رز در زمستان » فصلنامه علمی- تخصصی- آموزشی سبزینه زمستان 1380- 12- « تیمار بذر با عناصر میکرو ( روی ، مس و بر ) در شرایط کمبود آب مجموعه مقالات روش های مقابله با خشکی و خشکسالی (1) –وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت زراعت کمیته ملی مدیریت خشکی و خشکسالی کشاورزی صفحه 43 . 22- « اهمیت و ارزش غذایی گندم » ماهنامه اسوه شماره 49 دی ماه 1380 صفحه 36 . 32- « بررسی اثر تراکم بوته بر روی ارتفاع و اجزا عملکرد ارقام ماش در کشت تابستانه تحت شرایطی اقلیمی سیستان –هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران صفحه 226- 42- « اثر تیمار بذر با عناصر غذایی میکرو بیولوژیک و اجزای عملکرد بیولوژیک و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط خشکی در منطقه سیستان » فصلنامه علمی –ترویجی خشکی و خشکسالی کشاورزی تابستان 1381 صفحه 28 . 52- « نقش گیاهان در پالایش هوا و ترافیک شهری » ماهنامه اسوه شماره 51 صفحه 44 اسفند1380- 62-«گندم ماده غذایی یا اهرم سیاسی » ماهنامه اسوه شماره 52 فروردین 1381 صفحه 39 . 72-« شکاف لایه ازن و تاثیر آن بر گیاهان » نشریه ارژن در اردیبهشت 81- ( ارژن فصلنامه علمی - تخصصی انجمن علمی گروه کشاورزی زاهدانبوده است . ) 82-« مطالعه اثر تراکم کاشت بر روی عملکرد اقتصادی و بیولوژیک ، شاخص برداشت و شاخص های رشد (CGR,LAR,LAI)در ارقام ماش (vigne radiate)مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران صفحه 501 92-« نقش دانش بومی در بحران های خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان » مجموعه مقالات اولین همایش بومی و ذخایر توارثی کشاورزی و منابع طبیعی صفحه 24 –زاهدان مهرماه1382- 30- « نقش مارها در اکولوژی انسانی » ماهنامه اسوه شماره 53 اردیبهشت 1381 - صفحه 39- 1-3 تاثیرات اقتصادی اجتماعی خشکسالی در منطقه سیستان » مجموعه مقالات روش های کاهش خسارت خشکی و خشکسالی (3) . وزارت جهاد کشاورزی معاونت زراعت - کمیته ملی مدیریت خشکی و خشکسالی . 23- « بحران آب ، بحران حیات » ماهنامه اسوه صفحه 39 خرداد 1381 ملی مدیریت خشکی و خشکسالی . 33-« تالاب هامون و نقش ها ی اشتغال زایی آن)) همایش توسعه پایدار ، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر برخوردار 16 و 17 اسفند 1384 زاهدان –دانشگاه آزاد اسلامی 43- « کنترل بیولوژیک و طبیعی حشرات در محیط زیست » ماهنامه اسوه شماره 59 - آبان 1381 53 گیاهان بومی و ارزش های اشتغال زایی آن ها در استان » مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار ، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر برخوردار 16 و 17 اسفند 82– دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 63 « قابلیت های اکوتوریستی و اکولوژی دریاچه هامون » فصلنامه علمی ، تخصصی ، آموزشی سبزینه « شماره 4 –پاییز 1383 صفحه 20 ) 73 « صرفه جویی و حفاظت از آب » ماهنامه اسوه صفحه 41 –سال پنجم ، شماره 58 –مهرماه 1381 83 « تثبیت نباتی شن های کویر » فصلنامه علمی–تخصصی–آموزشی سبزینه شماره 8 –پاییز و زمستان 1382 93 « زلزله بم و تاثیر آن بر تولید و صادرات خرما » صفحه 41 - دهمین همایش تخصصی خرما 11 –10 شهریور 1383 40« مشکلات و موانع تولید در دهکده دامداران زاهدان » ماهنامه اسوه سال 8 –فروردین ماه 1384 –صفحه 42 . 14- بررسی اثرات خشکسالی های اخیر برپارامترهای اقتصادی-اجتماعی تالاب هامون همایش منطقه ای،خشکسالی،پیامدها وراهکارها اسفند 86- 24بررسی پیامدهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،خشکسالی درمنطقه سیستان،همایش منطقه ای خشکسالی،پیامدها وراهکارها اسفند86- 34- بررسی پیامدهای خشکسالی براشتغال همایش منطقه،خشکسالی،پیامدهاوراهکارها اسفند86 44- «تجزیه وتحلیل انرژی در بوم نظام های كشاورزی وراهكارهای افزایش كارآیی انرژی ششمین همایش ملی انرژی 22 و 23 خرداد 1386- 54- بررسی اثرات فیزیولوژیكی تنش خشكی ناشی از پلی اتیلن گلایكول(PEG)بر جوانه زنی دومین همایش ملی حبوبات ایران –دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران آذرماه 1386-31- بررسی اثرات فیزیولوژیكی تنش شوری بر جوانه زنی ماش محلی سیستان در شرایط آزمایشگاهی دومین همایش ملی حبوبات ایران –دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران آذرماه 1386- 64- نقش دانش بومی بر نگهداری وفرآوری خرما،‌كنفرانس ملی خرما،‌دانشگاه سیستان وبلوچستان. 46- بررسی تأثیرات صنایع تبدیلی وفرآوری خرما بر اشتغال دانشگاه سیستان وبلوچستان . 47- بررسی قابلیت های اقتصادی واشتغال زائی صنایع دستی خرما ، دانشگاه سیستان وبلوچستان. 48- مصرف انرژی در مزرعه یونجه ومتدهای بهینه سازی آن ، ششمین همایش ملی علوم كشاورزی ومنابع طبیعی باشگاه پژوهشگران جوان.آذر ماه 1386 دانشگاه کرج 49- تجزیه عامل های اول برای برخی صفات مورد بررسی در توده های عدس دومین همایش ملی حبوبات ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران آذرماه 1386 50- غذا مشكل قرن ها وقاره ها هفته نامه پر سیمرغ سال دوم شماره 54 ، 23 دی هشتاد وشش صفحه 8- 51-((اهمیت غذایی شكر و گیاهان قندی) ) نشریه اسوه سال دهم ، شماره پیاپی 120 آذرماه 86- 52- بررسی تأثیر قارچ های همزیست در پیکار با خشکسالی ،همایش منطقه ای خشكسالی ،‌پیامدها وراهكارها 1386- 53- ))بررسی تأثیرات استفاده از هرز آبها در كاهش مخاطرات خشكسالی))،‌همایش منطقه ای خشكسالی ،‌پیامدها وراهكارها اسفند 86- 54-((گیاه دارویی واهمیت گیاه درمانی))(فصلنامه اسوه) 55-((میوه های بی آلایش وتناول آن در فصل پالایش))(ماهنامه اسوه) 56-((شکر ماده مفید نه سم سفید))(ماهنامه تخصصی شکر شکن) 57-((آلودگی صوتی آلاینده آزار دهنده اکنون وآتی)) 58-((بررسی ضرورت ترویج توسعه پایدار در مقایسه با خشکسالی))همایش خشکسالی پیامدها وراهکارها اسفند 1386 دانشگاه آزاد بیرجند. 59- خرما شاهد شیرین افطار( هفته نامه پر سیمرغ) 60- تاثیر خشکی بر روی جوانه زنی گیاه ماش فصلنامه علمی-ترویجی خشکی وخشکسالی پاییز 1384 61- انرژی های پاک واستعداد های ارزنده آن در سیستان و بلوچستان( ماهنامه اسوه) 62- ضایعات در مائده برکت( هفته نامه پرسیمرغ) 63- بررسی تاثیر عوامل محیطی(شوری، دما،خشکی) بر جوانه زنی بذر ماش رقم NCM-1در شرایط آزمایشگاهی (نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران) 64- طوفان تازیانه تا دیبی طبیعت( ماهنامه اسوه) 65- توجه به روستاییان نسخه ی درمانی مهاجرت( ماهنامه اسوه) 66- قابلیت های اکو توریستی و اکولوژیکی دریاچه هامون( فصلنامه سبزینه) 67- اثر تیمار بذر با عناصر غذایی میکرو بر عملکرد بیولوژی واجزای بیولوژیک ارقام گندم در شرایط خشکی فصلنامه علمی ترویجی خشکی وخشکسالی 68- سموم شیمیایی ایمنی یا آلودگی!؟( ماهنامه اسوه) 69-((بررسی تاثیرات استفاده از هرز آب ها در کاهش مخا طرات خشکسالی (همایش منطقه ای خشکسالی پیامد و راهکارها اسفند 1386)دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 70- بررسی اثر تراکم بوته بر ارتفاع واجزا عملکردارقام ماش در کشت تابستانه (هفتمین کنفرانس زراعت و اصلاح نباتات ایران)پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 71- ((خواص دارویی متابولیت های ثانویه گیاهی)) اولین همایش نقش گیاهان دارویی در توسعه پایدار 22 اسفند 1386 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 72- ((ارزیابی کارایی انرژی سیستم های کشاورزی در منطقه جغرافیایی استان خراسان)) دومین همایش کشاورزی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 16 اسفند 1386 73- کشاورزی پایدار پیروز پیکار های زیست محیطی(دومین همایش کشاورزی و محیبط زیست دانشگاه آزاد واحد خوی 16 اسفند 1386 74- بررسی بازیافت پساب های شهری در زراعت های فرعی و فضای سبز دومین همایش کشاورزی و محیط زیست دانشگاه آزاد واحد خوی 16 اسفند 1386 75-((پیامد های تغییر اقلیم بر گیاهان))دومین همایش کشاورزی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 16 اسفند 1386- 76- (( بررسی ارتباط میان صفات زراعی ذخایر ژنتیكی خربزه به روش چند متغیره)) دهمین كنگره ژنتیك ایران،اول الی سوم خرداد 1387 تهران مركز همایشهای رازی. 77- بررسی تأثیر تلقیح بذر با عناصر میكرو بر مقاومت به خشكی ارقام گندم در منطقه سیستان دهمین كنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 28 الی 30 مرداد 1387 تهران. 78- (( بیابان پایگاه پر اهمیت))ماهنامه اسوه خرداد 1387- 79- بررسی پتانسیلهای پنهان و پر اهمیت انرژی باد و پیامدهای پربهای استفاده از آن ، اولین همایش ملی انرژی باد و كاربردهای آن20-19 تیرماه 1387 دانشگاه زابل . 80- بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف بر شاخصهای فیزیولوژیك رشد آفتابگردان دهمین كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران كرج 28 الی 30 مرداد 1387- 81- بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر روی عملكرد كمی و كیفی آفتابگردان در منطقه زاهدان، كرج 30-28 مرداد ماه 1387- 82-بررسی همبستگی های فنوتیپی و تنوع ژنتیكی در لاین‌های گندم نان ، دهمین كنگره اصلاح نباتات ایران اول الی 3 خرداد ماه 87 تهران. 83- ضرایب همبستگی فنوتیپی بین عملكرد و اجزای عملكرد در گندم نان ، دهمین كنگره اصلاح نباتات –اول الی 3 خرداد ماه 87 تهران. 84-بررسی تنوع ژنتیكی و آمار چند متغییره‌ی ژنوتیپ های سورگوم دانه‌ای ،دهمین كنگره ژنتیكی 1-3 خرداد 87 85- شناسایی وانتخاب ژنوتیپ های برتر در توده های بومی یونجه نیكشهری با استفاده از روش Fasoulas,اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور مركز تالش 23 تا 25 مرداد ماه 1387 86- انتخاب توده ای در توده های بومی یونجه نیك شهری دهمین كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 30-28 مرداد ماه 1387 87- استفاده از تنوع ژنتیكی و تجزیه عاملی برای انتخاب والدین دورگ گیری در 169 لاین گندم نان اقلیم گرم جنوب شرقی ایران، دهمین كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران 30-28 مرداد ماه 1387 88- اثر كودهای ریز مغذی بر صفات مورفولوژیك، میزان كلروفیل برگ و تاریخ گلدهی آفتابگردان تحت شرایط تنش خشكی دهمین كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . 30-28 مرداد ماه 1387 صفحه 245 89- ایران گوهری گران بها در گهواره ی زمین. مرداد ماه 1387 ماهنامه اسوه 90-ارزیابی تنوع ژنتیكی در لاین های پیشرفته گندم نان اقلیم گرم جنوب ایران با استفاده از تجزیه خوشه ای. دهمین كنگره ژنتیكی 1-3 خرداد 87 91- خوش سالی پزشک خشکسالی ماهنامه اسوه شهریور 1387 92- بررسی ارزش و خواص داروئی و صنعتی خرما (کنفرانس ملی خرما 4-2 آذر 1387 دانشگاه سیستان و بلوچستان) 93- بررسی مشکلات صادراتی خرما و معرفی صنایع تبدیلی آن (کنفرانس ملی خرما 4-2 آذر 1387 دانشگاه سیستان و بلوچستان) 94- زاهدان در تسخیر آلودگی ( ماهنامه اسوه شماره 80) 95- پرتو های هسته ای، پرتو های پر امید درکشاورزی ( ماهنامه اسوه مهر و آبان 1387). 96- گیاهان، سد ساز و سنگ انداز سرطان (ماهنامه اسوه دی ماه 1387). 97- بررسی نقش میکروارگانیسم های میکوریزایی ویسکولار و آربوسکولار (VAM). بر برخی صفات گیاه علوفه ای سورگوم. (اولین همای منطقه ای نقش میکروارگانسیم در صنایع کاربردی کشور) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 22 آبان ماه 1387. 98- بررسی تاثیر گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ساکنان زاگرس (اولین همایش منطقه ای نقش گیاهان داروئی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ساکنان زاگرس- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر). 99-به زراعی و بهره برداری از گیاه ارزشمند چای ترش (همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان داروئی شمال غرب 22 اسفند 1387 دانشگاه آزاد الامی شبستر. 100- به زراعی و بهره برداری از گیاه ارزشمند چای ترش- دانشگاه آزاد اسلامی شبستر22 اسفند 87 . 101- بررسی نقش میکروارگانیزم های میکوریزایی بر برخی صفات گیاه علوفه ای سورگوم مجله دانش میکروب شناسی سال اول شماره یک زمستان 1387 صفحه 13الی20. 102- بررسی کارایی کود های همزیست میکوریزایی بر ارقام سورگوم ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 22-24 مرداد ماه 88 سالن همایش های برج میلاد تهران. 103- ایران سر آغاز و سر انجام افتخار ماهنامه اسوه (شماره 139 صفحه 44-41 104- گیاهان داروئی قربانی یا قهرمان تجارت جهانی و معرفی راهكارهای مناسب بهره برداری از آن ها (همایش ملی گیاهان داروئی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین آذر ماه 1388 105- معرفی مهمترین گیاهان داروئی ایران و كاربرد آنها در صنایع مختلف همایش ملی گیاهان داروئی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین آذر ماه 1388 106-فلزات فایده ساز یا فنا ساز (ماهنامه اسوه مهرماه 1388) 107- بررسی تنوع ژنتیكی بر تجزیه و تحلیل چند متغیره در ارقام كلزا در شرایط آب و هوایی ایرانشهر – یازدهمین كنگره ژنتیك ایران- 3 خرداد 1389 108- ارزشهای پنهان گیاهان مناطق خشك و بیابانی- چهارمین كنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست – دانشگاه تهران خرداد 1389 109- کشاورزی سیستان و بلوچستان و پتانسیل های پرقدرت آگروتوریستی آن (خرداد ماه 90 اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار- دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان) 110- بررسی بیوتوریسم گیاهی و جانوری در استان سیستان و بلوچستان (خرداد ماه 90 اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار- دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان) 111- بررسی اهمیت توریستی باد در استان سیستان و بلوچستان (خرداد ماه 90 اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار- دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان) 112- معرفی تیپ های مرتعی پوشش گیاهی حوزه آبخیز سرگان شهرستان چابهار کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی 10 و 11 شهریور 1390 113- بررسی تأثیرات کودهای زیستی میکوریزا از نوع و سیکولار- آربوسکولار بر برخی ویژگی های عملکردی گیاه سورگوم (فصلنامه پژوهش های بوم رفتاری در علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند تابستان 90 114- آلودگی نوری معضل مضر و مدرن، ماهنامه اسوه شماره 159 تابستان 90 115- بررسی عملكرد ارقام و توده های خربزه در شرایط زارعین، همایش ملی تولید و فرآوری خربزه- مهرماه 1390- تربت جام 116- بررسی و طبقه بندی عوامل موثر بر ارزشهای اكولوژیكی و اقتصادی آبسنگهای مرجانی در خلیج چاه بهار همایش منطقه ای جهاد اقتصادی، رهیافت ها و راهبردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آذر ماه 1390 117- بررسی اثر مایكوریز ابر صفات زراعی و درصد پروتئین ارقام ذرت دانه ای در منطقه سیستان، همایش منطقه ای جهاد اقتصادی،‌رهیافت ها و راهبردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آذر ماه 1390 118- الگوهای توسعه در افزایش تولیدات كشاورزی، همایش منطقه ای جهاد اقتصادی،‌رهیافت ها و راهبردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آذر ماه 1390 119- اثر محلول پاشی در افزایش عملكرد گیاهان در كشاورزی ارگانیك و پایدار، همایش منطقه ای جهاد اقتصادی،‌رهیافت ها و راهبردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آذر ماه 1390 120- بررسی اثرات سطوح مختلف تاریخ كاشت و هیبریدهای مختلف ذرت دانه ای بر عملكرد و اجزاء عملكرد محصول جهت افزایش تولید محصول 121- بررسی تأثیرات اقتصادی كودهای زنده در كاهش كودهای شیمیایی و وارداتی، همایش منطقه ای جهاد اقتصادی،‌رهیافت ها و راهبردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آذر ماه 1390 122- بررسی تأثیرات اقتصادی تكنیك تلقیح بذر با عناصر بر مقاوم سازی گندم به خشك، همایش منطقه ای جهاد اقتصادی،‌رهیافت ها و راهبردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آذر ماه 1390 123- بررسی نقش تنوع زیستی جانوری و گیاهی در استان سیستان و بلوچستان بر توسعه صنعت اكوتوریسم و اشتغال جوامع محلی، همایش منطقه ای جهاد اقتصادی،‌رهیافت ها و راهبردها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان آذر ماه 1390 124- بررسی ریز مغذی های آهن و روی بر عملكرد ارقام ذرت، همایش ملی كشاورزی پایدار 10 آذرماه 1390- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا 125- بررسی اثر مایكوریزا بر عملكرد و اجزای عملكرد ارقام ذرت دانه ای- همایش ملی دستاوردهای نوین در زاعت، دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس 25 و 26 آبن ماه 1390 126- منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان و جاذبه های گردشگری آنها- اولین همایش ملی گردشگری- اقتصاد و بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 26 و27 بهمن ماه 1390 127- محصولات زراعی و باغی استان و اهمیت گردشگری و اقتصادی آن- اولین همایش ملی گردشگری- اقتصاد و بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 26 و27 بهمن ماه 1390 128- جنگل های خودرو و جاذبه های توریستی آن در استان سیستان و بلوچستان- اولین همایش ملی گردشگری- اقتصاد و بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 26 و27 بهمن ماه 1390 129- بررسی اثر عناصر ریز مغذی آهن و روی بر عملكرد بذر ارقام ذرت دانه ای- دومین همایش ملی علوم و تكنولوژی بذر- دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 130- اهمیت (ICT) در بخش كشاورزی و تأثیر آن بر شاخص های امنیتی مرز نشینان اولین همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها- بهار 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان 131- بررسی تأثیر برنامه ریزی و فناوری بر روی گیاهان داروئی بر امنیت شهرهای مرزی اولین همایش ملی شهرهای مرزی، امنیت، چالش ها و رهیافت ها بهار 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان 132- تثبیت شن های روان و تقلیل تأثیر طوفان های شن و اهمیت آن بر امنیت شهرهای مرزی، اولین همایش شهرهای مرزی، امنیت، چالش ها و رهیافت ها- بهار 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان 133- توجه به گونه های حیات وحش و تأثیر آن بر امنیت مرزی، اولین همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت- بهار 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان 134- بررسیابعاد تنوع زیستی در استان سیستان و بلوچستان و تأثیر آن بر توسعه توریسم، اولین همایش ملی گردشگری اقتصاد و بازار یابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 26 و 26 بهمن 1390 135- تجزیه و تحلیل عامل های مؤثر بر عملكرد دانه و سایر خصوصیات سورگوم دانه ای با استفاده از روش های آماری چند متغیره، فصلنامه پژوهش های بوم رفتاری در علوم گیاهی، جلد (1) شماره 2- پاییز 1390- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 136- بررسی اثر مقادیر متفاوت كود نیتروژن بر روی عملكرد و اجزای عملكرد برخی از ارقام ذرت دانه ای در منطقه ایرانشهر- اولین همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، اردیبهشت 1391 137- بررسی نقش قارچ میكوریزایی از نوع و سیكولار آربوسكولار بر عملكرد سورگوم دانه ای در مناطق خشك- اولین همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، اردیبهشت 1391 138- بررسی تأثیرمقادیر مختلف كود پتاسیم بر مقاومت به خشكی سورگوم های تلقیح شده با قارچ میكوریزا- اولین همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، اردیبهشت 1391 139- بررسی تأثیر كودهای بیولوژیك بر عملكرد ارقام سورگوم در مناطق خشك- اولین همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، اردیبهشت 1391 140- تجزیه و تحلیل عامل های مؤثر بر عملكرد دانه سورگوم دانه ای با استفاده از روشهای تجزیه آماری در منطقه ایرانشهر- اولین همایش ملی كشاورزی در شرایط محیطی دشوار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، اردیبهشت 1391 -142بررسی چالش های تولید خرما در منطقه ایرانشهر .اولین همایش منطقه ای تولید ملی راهبردها ورهیافت ها دانشگاه ازاد واحد ایرانشهر10اسفند1391 -143.بررسی تاثیربنکاهای اقتصادی زودبازده کشاورزی برتولید ملی اولین همایش منطقه ای تولید ملی راهبردها ورهیافت ها دانشگاه ازاد واحد ایرانشهر10اسفند1391 144-گیاهان دارویی ایرانشهر پتانسیلی پراهمیت درتولید ملی . اولین همایش منطقه ای تولید ملی راهبردها ورهیافت ها دانشگاه ازاد واحد ایرانشهر10اسفند1391 منطقه ایرانشهر 145-.بررسی پتانسیل های مراتع در منطقه ایرانشهر وتاثیر ان بر تولید ملی. . اولین همایش منطقه ای تولید ملی راهبردها ورهیافت ها دانشگاه ازاد واحد ایرانشهر10اسفند1391 146--.بررسی پتانسیل سبزی وصیفی منطقه ایرانشهر و تاثیر ان بر تولید واشتغال. . اولین همایش منطقه ای تولید ملی راهبردها ورهیافت ها دانشگاه ازاد واحد ایرانشهر10اسفند1391 147--.بررسی سیستم ابیاری تراوادر توسعه کشاورزی منطقه ایرانشهر. اولین همایش منطقه ای تولید ملی راهبردها ورهیافت ها دانشگاه ازاد واحد ایرانشهر10اسفند1391 148-صدورمحصولات کشاورزی مسیری میانبر برای اهداف پدافندغیرعامل کشاورزی همایش ملی پدافندغیرعامل دربخش کشاورزی جزیره قشم29فروردین92 149-اهمیت قرنطینه های گیاهی وتاثیرات انهابربیوتوریسم گیاهیهمایش ملی پدافندغیرعامل دربخش کشاورز قشم 29فروردین 92 150-جلبکهای سبز ابی واهمیت اکو اقتصادی ان درمنطقه هرمزگانهمایش ملی پدافندغیرعامل دربخش کشاورزی جزیره قشم29فروردین92 151 - اگروتوریسم فرصتی درجهت توسعه ی صنعت گردشگری دربخش کشاورزی همایش ملی پدافندغیرعامل دربخش کشاورزی جزیره قشم29فروردین92 152 –ضرورت تدوین برنامه های راهبردی گردشگری پایداردرمناطق جنوب کشور همایش ملی پدافندغیرعامل دربخش کشاورزی جزیره قشم29فروردین92 153 –اثرمقادیرمختلف پتاسیم برخصوصیات رویشی وعملکردسورگوم تلقیح شده بامایکوریزادرشرایط تنش خشکی نشریه بوم شناسی کشاورزی دنشگاه فردوسی مشهد 154 –کارافرینی کشاورزی وتاثیرات پدافندی غیر عامل ان همایش ملی پدافندغیرعامل دربخش کشاورزی جزیره قشم29فروردین92 ح- سایر موارد : 1- مدرس دهها كارگاه علمی (work shop) 2- دهها سخنرانی علمی در مجامع علمی مختلف 3- داور چندین طرح پژوهشی و تحقیقاتی 4- داور مقالات متعدد در مجلات علمی و یا كنفرانس های علمی داخلی 5- - استاد راهنما اولین فارغ التحصیل كارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کلمات کليدي :
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.
 
بی بی سمیه موسوی
بی بی سمیه موسوی
مدت ويدئو : 03:42/1
بازدید : 4136
دکتر علیرضا انصاری مقدم
دکتر علیرضا انصاری مقدم
مدت پادکست : 4:23
بازدید : 2268
فرحناز یوسفی
فرحناز یوسفی
مدت ويدئو : 04:35/1
بازدید : 2153
دکتر شریف لک‌زایی
دکتر شریف لک‌زایی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2156
علیرضا انصاری مقدم
علیرضا انصاری مقدم
مدت ويدئو : 04:24/1
بازدید : 2492
طاهره نصرآبادی
طاهره نصرآبادی
مدت پادکست : 5:17
بازدید : 2668
دکتر شهرام مهنا
دکتر شهرام مهنا
مدت پادکست : 5:01
بازدید : 2124
ایرج افشار سیستانی
ایرج افشار سیستانی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 4582
دکتر حبیب الله دهمرده
دکتر حبیب الله دهمرده
تعداد تصوير : 8
بازدید : 7919
دكتر نور الله رامرودی
دكتر نور الله رامرودی
مدت ويدئو : 02:56/1
بازدید : 2739


پژوهشگر جوان کرمانی
پژوهشگر جوان کرمانی
مدت پادکست : 4:39
بازدید : 826
بیوک جامعی
بیوک جامعی
مدت ويدئو : 03:20/1
بازدید : 1517
دکتر ایرج فاضل
دکتر ایرج فاضل
مدت ويدئو : 05:29/1
بازدید : 1194
صمصماالملک سنجابی
صمصماالملک سنجابی
مدت پادکست : 2:54
بازدید : 473
قاسم تک دهقان (مخترع)
قاسم تک دهقان (مخترع)
مدت ويدئو : 03:20/1
بازدید : 5752