هل هله گرگ چمبری

در حال بارگذاری ...ویدیو

19 بهمن 1390

بازی هل هله گرگ چمبری مدت : 4:42 اهداف بازی : پرورش روحیه تعاون و همكاری و هماهنگی ، بهبود سرعت و عكس العمل ، تمركز حواس و هوشیاری و طرح نقشه های فكری ، هوشیاری و زیزكی و زیرك بودن و فریب نخوردن تعداد بازیكنان : 14 الی 30 نفر مقطع سنی : 8 الی 10 سال وسایل مورد نیاز : بدون وسیله محوطه بازی : 15 * 15 فصل بازی : بهار ، تابستان ، زمستان ویژه : پسران دختران نوح بازی : گروهی ، نمایشی ، رقابتی شرح بازی : پچه ها را به دو گروه تقسیم می كنیم و برای هر گروه یك نفر نماینده یا رهبر انتخاب می كنیم.رهبر گروه یك اسم به اسم گرگ و رهبر گروه دو به اسم چوبان می باشد.بازیكنان هر دو گروه روبروی هم بصورت زنجینر پشت سرهم قرار می گیرند و با دو دست كمر نفر جلویی را می گیرند.گروه اول به عنوان دزد وارد معركه می شوند و با خواندن اشعاری سعی می كنند كه چوبان را غافلگیر نموده و گوسفندان او را دزدی نمایند.گروه گرگسعی می كنند كه گوسفندان را با گرفتن دست آنها ار گروه جدا كنند و چوپان و گوسفندان نیز از خودشان دفاع می كنند و با گرفتن دست گوسفند گروه خود از دزدیدن آن جلوگیری می كنند.برای اینكه بازی جاذبه بیشتری داشته باشد این اشعار نیز در حین بازی قرائت می شود: گروه گرگ : هل هله گرگ چمبری گروه چوبان : نمی ذارم چی ببری گرگ : من می تونم و می برم چوپان : زهره نداری ببری گرگ : اگه ببرم چه می كنی چوپان : خورد و خمیرت می كنم گرگ : گرگم و گله می زنم چوپان : چوپونم و نمی ذارم گرگ : مواندم چیلته واچینده چوپان : تواندی كهره دزدیده گرگ : مومی گم مو تومن چوپان : مومی گم تو حیله تن هنگامی كه گروه گرگ این اشعار را می خوانند می توانند گروه چوپان را دور بزنند و به این طرف وان طرف بروند تا سعی كنند گوسفندان را بدزدند.گروه چوپان نیز هوشیاری به كار می گیرند و مواظبت و مقاومت می كنند.اگر گروه گرگ توانستند كه گوسفندان چوپان را به نصف تبدیل كنند برنده هستند.می توان این بازی را در دو یا چهار وقت معین تعیین نمود و جای گروه ها را تعویض كرد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بازی محلی خی خی
بازی محلی خی خی
مدت ويدئو : 05:14
بازدید : 1019
كاوک
كاوک
مدت ويدئو : 04:49
بازدید : 963
کلاه رونکی
کلاه رونکی
مدت ويدئو : 04:28
بازدید : 900
جوراب بازی
جوراب بازی
مدت ويدئو : 03:52
بازدید : 4152
بازی اش تی تی (کبدی)
بازی اش تی تی (کبدی)
مدت ويدئو : 03:24
بازدید : 1412
همه ...
بازی الختور
بازی الختور
مدت پادکست : 1:31
بازدید : 1146
بازی آسمون چه رنگ
بازی آسمون چه رنگ
مدت پادکست : 1:21
بازدید : 837
بازی فینجانین
بازی فینجانین
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 203
ترکه بازی
ترکه بازی
مدت پادکست : 1:09
بازدید : 961
جورابین « جوراب بازی »
جورابین « جوراب بازی »
مدت پادکست : 4:41
بازدید : 1572
همه ...
مسابقه سنتی طناب کشی
مسابقه سنتی طناب کشی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1788
فرفره
فرفره
تعداد تصوير : 12
بازدید : 4399
کشتی گیله مردی
کشتی گیله مردی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 9688
كشتی با چوخه
كشتی با چوخه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1841
بازی محلی لی لی
بازی محلی لی لی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3356
همه ...