هل هله گرگ چمبری

در حال بارگذاری ...ویدیو

19 بهمن 1390

بازی هل هله گرگ چمبری مدت : 4:42 اهداف بازی : پرورش روحیه تعاون و همكاری و هماهنگی ، بهبود سرعت و عكس العمل ، تمركز حواس و هوشیاری و طرح نقشه های فكری ، هوشیاری و زیزكی و زیرك بودن و فریب نخوردن تعداد بازیكنان : 14 الی 30 نفر مقطع سنی : 8 الی 10 سال وسایل مورد نیاز : بدون وسیله محوطه بازی : 15 * 15 فصل بازی : بهار ، تابستان ، زمستان ویژه : پسران دختران نوح بازی : گروهی ، نمایشی ، رقابتی شرح بازی : پچه ها را به دو گروه تقسیم می كنیم و برای هر گروه یك نفر نماینده یا رهبر انتخاب می كنیم.رهبر گروه یك اسم به اسم گرگ و رهبر گروه دو به اسم چوبان می باشد.بازیكنان هر دو گروه روبروی هم بصورت زنجینر پشت سرهم قرار می گیرند و با دو دست كمر نفر جلویی را می گیرند.گروه اول به عنوان دزد وارد معركه می شوند و با خواندن اشعاری سعی می كنند كه چوبان را غافلگیر نموده و گوسفندان او را دزدی نمایند.گروه گرگسعی می كنند كه گوسفندان را با گرفتن دست آنها ار گروه جدا كنند و چوپان و گوسفندان نیز از خودشان دفاع می كنند و با گرفتن دست گوسفند گروه خود از دزدیدن آن جلوگیری می كنند.برای اینكه بازی جاذبه بیشتری داشته باشد این اشعار نیز در حین بازی قرائت می شود: گروه گرگ : هل هله گرگ چمبری گروه چوبان : نمی ذارم چی ببری گرگ : من می تونم و می برم چوپان : زهره نداری ببری گرگ : اگه ببرم چه می كنی چوپان : خورد و خمیرت می كنم گرگ : گرگم و گله می زنم چوپان : چوپونم و نمی ذارم گرگ : مواندم چیلته واچینده چوپان : تواندی كهره دزدیده گرگ : مومی گم مو تومن چوپان : مومی گم تو حیله تن هنگامی كه گروه گرگ این اشعار را می خوانند می توانند گروه چوپان را دور بزنند و به این طرف وان طرف بروند تا سعی كنند گوسفندان را بدزدند.گروه چوپان نیز هوشیاری به كار می گیرند و مواظبت و مقاومت می كنند.اگر گروه گرگ توانستند كه گوسفندان چوپان را به نصف تبدیل كنند برنده هستند.می توان این بازی را در دو یا چهار وقت معین تعیین نمود و جای گروه ها را تعویض كرد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بازی محلی زپین زپین زپین مونا
بازی محلی زپین زپین زپین مونا
مدت ويدئو : 3:01
بازدید : 433
بازی محلی کلبه مال
بازی محلی کلبه مال
مدت ويدئو : 04:34
بازدید : 448
بازی محلی اوستا تنبل تاش
بازی محلی اوستا تنبل تاش
مدت ويدئو : 2:42
بازدید : 107
بازی محلی چوچیلک بازی
بازی محلی چوچیلک بازی
مدت ويدئو : 5:49
بازدید : 72
بازی محلی کلام نی
بازی محلی کلام نی
مدت ويدئو : 02:03
بازدید : 1251
همه ...
زنبله زو
زنبله زو
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 123
دستمال قاپی
دستمال قاپی
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 132
بازی محلی «مه زره ق داکوتان »
بازی محلی «مه زره ق داکوتان »
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 196
دیواره وردین (‌ نوعی بازی با سکه )
دیواره وردین (‌ نوعی بازی با سکه )
مدت پادکست : 3:25
بازدید : 1020
بازی قاله ماله زه مبه ر زوو
بازی قاله ماله زه مبه ر زوو
مدت پادکست : 3:05
بازدید : 206
همه ...
چوب بازی عشایر فارس
چوب بازی عشایر فارس
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4298
بازی کودکان در شالیزارهای برنج
بازی کودکان در شالیزارهای برنج
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1591
بازی های کودکانه
بازی های کودکانه
تعداد تصوير : 2
بازدید : 1236
بازی کودک عشایر
بازی کودک عشایر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 7702
كشتی با چوخه
كشتی با چوخه
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1928
همه ...