توقیف اموال محکوم

در حال بارگذاری ...ویدیو
2.7

11 دي 1392

مطابق مواد 523 تا 527 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مال باشد آن مال رد می شود و در سایر موارد که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می شود رعایت مستثنیات دین الزامی است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اجرت المثل
اجرت المثل
مدت ويدئو : 03:47
بازدید : 810
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:50
بازدید : 433
اصل یازدهم قانون اساسی
اصل یازدهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:10
بازدید : 1518
اصل نود و دوم قانون اساسی
اصل نود و دوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:01
بازدید : 437
مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری
مدت ويدئو : 4:47
بازدید : 13
همه ...
فسخ قرارداد
فسخ قرارداد
مدت پادکست : 3:38
بازدید : 557
جرم درو کردن محصول باغ دیگران
جرم درو کردن محصول باغ دیگران
مدت پادکست : 4:12
بازدید : 221
ضابطان دادگستری
ضابطان دادگستری
مدت پادکست : 5:57
بازدید : 131
اصل صدو بیست و هفتم قانون اساسی
اصل صدو بیست و هفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:09
بازدید : 413
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.