چادر سفید زنان ورزنه

در حال بارگذاری ...ویدیو
2.6

15 دي 1392

ورزنه شرقی ترین شهر شهرستان اصفهان است. به سبب اینکه زنانش به رسم یک سنت دیرینه، چادر سفید بر سر می کنند به شهر زنان چادر سفید معروف می باشد. این رسم کهن، ورزنه از دیگر مناطق ایران متمایز کرده است. این شهر که در 110 کیلومتری اصفهان قرار دارد برای آنانی که آنرا می شناسند و گذری به آن داشته اند، تداعی گر زنانی است که به جای چادر سیاه متداول، چادری بر سر می کنند که یکپارچه سفید است. اگر چه هیچ منبع و سندی از چرایی و زمان پیدایش این سنت دیرینه مردمان ورزنه وجود ندارد و گفته ها در این خصوص متفاوت است اما برخی دلیل آنرا به واسطه کشت پنبه و خودکفایی مردمان این دیار در تولید پارچه های پنبه ای که روزگاری آنرا به روشی خاص سفید می کردند، می دانند و بعضی دیگر علت پوشیدن چادر سفید را مقابله با گرمای شدید تابستان در این منطقه می پندارند. ولی آنچه مسلم بوده، این است که پیشینه سر کردن چادر سفید در ورزنه به چند هزار سال قبل برمی گردد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

فرم چهره با یقه انگلیسی
فرم چهره با یقه انگلیسی
مدت ويدئو : 00:58
بازدید : 1111
لباس محلی اردبیل
لباس محلی اردبیل
مدت ويدئو : 01:56
بازدید : 2245
لباس کردی
لباس کردی
مدت ويدئو : 04:31
بازدید : 6875
آموزش بستن شال
آموزش بستن شال
مدت ويدئو : 03:36
بازدید : 6938
همه ...
پیراهن بلوچی
پیراهن بلوچی
مدت پادکست : 3:25
بازدید : 2504
شلوار بندری
شلوار بندری
مدت پادکست : 3:02
بازدید : 2669
تویانا
تویانا
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 1600
تمبان (تنگه تمبان)
تمبان (تنگه تمبان)
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 1296
جومه (جمه)
جومه (جمه)
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 1093
همه ...
زیورآلات زنان ترکمن
زیورآلات زنان ترکمن
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3600
لباس آذری
لباس آذری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 16076
کودک – روستا – معصومیت
کودک – روستا – معصومیت
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2162
پوشاک لرستان
پوشاک لرستان
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1319
لباس های محلی استان قزوین
لباس های محلی استان قزوین
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3618
همه ...