چادر سفید زنان ورزنه

در حال بارگذاری ...ویدیو
2.3

15 دي 1392

ورزنه شرقی ترین شهر شهرستان اصفهان است. به سبب اینکه زنانش به رسم یک سنت دیرینه، چادر سفید بر سر می کنند به شهر زنان چادر سفید معروف می باشد. این رسم کهن، ورزنه از دیگر مناطق ایران متمایز کرده است. این شهر که در 110 کیلومتری اصفهان قرار دارد برای آنانی که آنرا می شناسند و گذری به آن داشته اند، تداعی گر زنانی است که به جای چادر سیاه متداول، چادری بر سر می کنند که یکپارچه سفید است. اگر چه هیچ منبع و سندی از چرایی و زمان پیدایش این سنت دیرینه مردمان ورزنه وجود ندارد و گفته ها در این خصوص متفاوت است اما برخی دلیل آنرا به واسطه کشت پنبه و خودکفایی مردمان این دیار در تولید پارچه های پنبه ای که روزگاری آنرا به روشی خاص سفید می کردند، می دانند و بعضی دیگر علت پوشیدن چادر سفید را مقابله با گرمای شدید تابستان در این منطقه می پندارند. ولی آنچه مسلم بوده، این است که پیشینه سر کردن چادر سفید در ورزنه به چند هزار سال قبل برمی گردد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

لباس محلی زنان روستای رشم
لباس محلی زنان روستای رشم
مدت ويدئو : 03:18
بازدید : 4339
لباس محلی گیلان
لباس محلی گیلان
مدت ويدئو : 05:10
بازدید : 6820
لباس محلی مینودشت
لباس محلی مینودشت
مدت ويدئو : 05:27
بازدید : 6989
لباس زنان بختیاری
لباس زنان بختیاری
مدت ويدئو : 02:43
بازدید : 2358
پای افزار زنانه در زنجان
پای افزار زنانه در زنجان
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 2316
همه ...
سیخمه (جلیقه)
سیخمه (جلیقه)
مدت پادکست : 2:36
بازدید : 154
کندوره
کندوره
مدت پادکست : 2:41
بازدید : 2682
عروس گوله
عروس گوله
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 1272
خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری
خودکفایی پوشاک در قوم بختیاری
مدت پادکست : 4:25
بازدید : 1332
آیین سقایی نیاسر کاشان
آیین سقایی نیاسر کاشان
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 1098
همه ...
گُل وَنی
گُل وَنی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3028
کودک – روستا – معصومیت
کودک – روستا – معصومیت
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2277
پوشاک لرستان
پوشاک لرستان
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1520
شال آرمرده
شال آرمرده
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3726
لباس محلی اردبیل
لباس محلی اردبیل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 9316
همه ...