لباس زنان بختیاری

در حال بارگذاری ...ویدیو

27 مرداد 1392

سنگ ها همیشه از دورهای تاریخ مانده اند تا راوی گذشته باشند راوی تاریخ های دور كه برسینه هاشان خط شده اند و تصویر ، تا بر زمین نقش استوارگذشته ای دور باشند. گذشته ای كه حكایت از آمد و شد انسان قرون داشت ، انسانی كه خود برای ماندن به دنبال نقشی از نامیرایی می گشت . سنگ سینه ی محكمی بود برای نامیرایی او در قرون نیامده . راز نهفته بر سینه سنگ ها اما در قرن های آمده از راه نشانه های زیستن را بر انسان روزگار نو تاب نیاورد و آشكار كرد. در جنوب غربی ایران در نزدیكی رشته كوه های زاگرس ، در اشكفت سلمان نیایش گاه "تاری شاه" یكی از خدایان ایلام دو نقش برجسته برسنگ های سینه كوه مانده است . بر این سنگ ها " هانی" پادشاه محلی آیاپیز همراه وزیر ، فرزند و همسرش در حال نیایش نقش شده اند آنچه در این نقش ها به چشم می خورد شباهت لباس آنان با لباس اقوام بختیاری روزگار نو است. لباس همسر "هانی" در فرم و شكل و اندازه شباهت هایی بسیار به لباس زنان بختیاری قرون امروز منطقه دارد. لباس هایی كه در روزگار دور برسنگ ها نقش شده اند تا اكنون سر از سنگ بر دارند و در زندگی انسان امروز تجلی یابند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

پوشش زنان عشایر
پوشش زنان عشایر
مدت ويدئو : 03:53
بازدید : 3724
لباس محلی کلات نادر
لباس محلی کلات نادر
مدت ويدئو : 3:06
بازدید : 1125
لباس های محلی در علی آباد کتول
لباس های محلی در علی آباد کتول
مدت ويدئو : 3:51
بازدید : 76
پای افزار زنانه در زنجان
پای افزار زنانه در زنجان
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 2295
پوشش زنان ماهنشان
پوشش زنان ماهنشان
مدت ويدئو : 04:49
بازدید : 2270
همه ...
شلوار بندری
شلوار بندری
مدت پادکست : 3:02
بازدید : 2739
لچک
لچک
مدت پادکست : 1:13
بازدید : 1566
جومه
جومه
مدت پادکست : 2:06
بازدید : 1053
پیراهن بستکی
پیراهن بستکی
مدت پادکست : 2:53
بازدید : 1702
قَتره
قَتره
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 1756
همه ...
لباس محلی اردبیل
لباس محلی اردبیل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 9158
لباس های محلی ایلام
لباس های محلی ایلام
تعداد تصوير : 16
بازدید : 7294
شال آرمرده
شال آرمرده
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3664
زیورآلات زنان ترکمن
زیورآلات زنان ترکمن
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3730
لباس زنان سیستان
لباس زنان سیستان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 10300
همه ...