چک ضمانتی

در حال بارگذاری ...ویدیو
4.1

06 مرداد 1392

چک ضمانتی و یا چکی که بابت انجام کاری صادر می شود درواقع همانطور که از نامش پیداست تضمین انجام تعهد است و درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده نموده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور ورزد در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل چهل و سوم قانون اساسی
اصل چهل و سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 03:37
بازدید : 2534
جرم پاره کردن اسناد
جرم پاره کردن اسناد
مدت ويدئو : 02:39
بازدید : 4295
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:18
بازدید : 364
اصل نود و سوم قانون اساسی
اصل نود و سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 440
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:19
بازدید : 490
همه ...
در حیوانات ضاله
در حیوانات ضاله
مدت پادکست : 1:35
بازدید : 271
حق کسب وپیشه
حق کسب وپیشه
مدت پادکست : 3:37
بازدید : 109
قانون مدنی- در وقف
قانون مدنی- در وقف
مدت پادکست : 5:18
بازدید : 329
آزادی های مشروع و حقوق شهروندی
آزادی های مشروع و حقوق شهروندی
مدت پادکست : 5:03
بازدید : 196
اصل بیست و ششم قانون اساسی
اصل بیست و ششم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:06
بازدید : 494
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.