چک ضمانتی

در حال بارگذاری ...ویدیو
3

06 مرداد 1392

چک ضمانتی و یا چکی که بابت انجام کاری صادر می شود درواقع همانطور که از نامش پیداست تضمین انجام تعهد است و درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده نموده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور ورزد در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طرح طاها)
طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طرح طاها)
مدت ويدئو : 03:32
بازدید : 997
مجازات رعب و وحشت
مجازات رعب و وحشت
مدت ويدئو : 03:33
بازدید : 2878
اصل صدو بیست و دوم قانون اساسی
اصل صدو بیست و دوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 450
اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی
اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 2794
اصل یکصد و نهم قانون اساسی
اصل یکصد و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:22
بازدید : 413
همه ...
ثبات اقتصادی بر اساس قانون
ثبات اقتصادی بر اساس قانون
مدت پادکست : 2:01
بازدید : 84
جهل به قانون
جهل به قانون
مدت پادکست : 3:58
بازدید : 190
سهم الارث وراث طبقه اول
سهم الارث وراث طبقه اول
مدت پادکست : 5:11
بازدید : 225
تحقق ارث
تحقق ارث
مدت پادکست : 4:11
بازدید : 257
قانون مدنی: در خیار عیب
قانون مدنی: در خیار عیب
مدت پادکست : 4:47
بازدید : 357
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.