شهید جعفر تیغ نورد

در حال بارگذاری ...ویدیو
3.1

13 اسفند 1391

شهید جعفر تیغ نورد در دوم فروردین سال هزارو سیصد و چهل و دو درفومن دیده به جهان گشود. و در دهم اردیبهشت سال شصت و یك در خرمشهر به شهادت رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید زهرا توابی
شهید زهرا توابی
مدت ويدئو : 2:18
بازدید : 288
شهید محمد اصغریخواه
شهید محمد اصغریخواه
مدت ويدئو : 04:50
بازدید : 683
شهیده طوبی دیاحسین
شهیده طوبی دیاحسین
مدت ويدئو : 04:40
بازدید : 372
شهید ستار اورنگ
شهید ستار اورنگ
مدت ويدئو : 03:44
بازدید : 552
شهید علی داد پیربیگ
شهید علی داد پیربیگ
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 596
همه ...
شهید مهدی سلیمی
شهید مهدی سلیمی
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 453
شهید داریوش احمدی
شهید داریوش احمدی
مدت پادکست : 1:51
بازدید : 762
شهید محمد حسن جعفری
شهید محمد حسن جعفری
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 739
شهید ناصر هاشمی
شهید ناصر هاشمی
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 1021
شهید محمودحسین عباسی
شهید محمودحسین عباسی
مدت پادکست : 4:05
بازدید : 758
همه ...
شهید حسین رستمی
شهید حسین رستمی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1657
محرم ترک (نخستین شهید مدافع حرم)
محرم ترک (نخستین شهید مدافع حرم)
تعداد تصوير : 12
بازدید : 731
شهید حسن ارستا
شهید حسن ارستا
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1244
شهید عباس دوران
شهید عباس دوران
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2174
سردارشهید حبیب خلیفه سلطانی
سردارشهید حبیب خلیفه سلطانی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1018
همه ...