خانه صنایع خلاق

در حال بارگذاری ...ویدیو

28 شهريور 1401

در چارچوب سیاستها و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق و برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق مبنی بر کمک به توسعه اقتصاد خلاق از طریق حمایت از شکل گیری و توسعه طرح و کسب و کارهای مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و فناوری یکی از برنامه های اجرایی، حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت های توسعه دهنده صنایع خلاق می باشد. در این زمینه خانه های خلاق و نوآوری به عنوان یکی از هسته های مهم کمک به تسهیل و تسریع ایده و طرح های خلاقانه، نوآورانه و تیم های آنها برای ایجاد کسب و کار و تجاری سازی محصولاتشان می باشد که برنامه آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح ریزی و در مرحله اجرایی قرار گرفت.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

آرامگاه امام محمد غزالی
آرامگاه امام محمد غزالی
مدت ويدئو : 02:20
بازدید : 1559
پل طایقان
پل طایقان
مدت ويدئو : 04:17
بازدید : 1685
پل جویی
پل جویی
مدت ويدئو : 04:14
بازدید : 2397
اسکله بندر ترکمن
اسکله بندر ترکمن
مدت ويدئو : 05:18
بازدید : 651
قصر عین الرشید
قصر عین الرشید
مدت ويدئو : 3:17
بازدید : 230
همه ...
پل کلهرت
پل کلهرت
مدت پادکست : 2:48
بازدید : 1632
مدرسه تقوی ها
مدرسه تقوی ها
مدت پادکست : 3:22
بازدید : 832
تپه قلعه طغرود در قم
تپه قلعه طغرود در قم
مدت پادکست : 2:26
بازدید : 971
زورخانه طیب
زورخانه طیب
مدت پادکست : 3:26
بازدید : 1816
پل سی پله
پل سی پله
مدت پادکست : 3:38
بازدید : 814
همه ...
روستای توران پشت
روستای توران پشت
تعداد تصوير : 24
بازدید : 1973
شهر زیر زمینی تفرش
شهر زیر زمینی تفرش
تعداد تصوير : 8
بازدید : 194
ساختمان شهرداری ارومیه
ساختمان شهرداری ارومیه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1739
خانه ابویی
خانه ابویی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 2559
خانه افضلی
خانه افضلی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1536
همه ...