فردوسی دوستان

در حال بارگذاری ...ویدیو

22 ارديبهشت 1401

افتخار مردمان هر سرزمین به شاعرانشان امری طبیعی است اما اینکه شاعری مایه مباهات در دیگر کشورها شود جالب است. یکی از شاعرانی که در ممالک غیر فارسی زبان تحسین فراوانی یافته حکیم ابوالقاسم فردوسی است.بعضی در توصیف او دهان به ستایش محض گشودند پرنسس بن پسکو بانوی شاعر رومانیایی می نویسد آن گاه که فردوسی چشم به جهان نگشوده بود جهان تا آن زمان توانایی پرورش چنین شاعری را نداشت. او را فردوسی نامیدند زیراکه فردوس برین جایگاهش بود. امروز در آسیا همه اشعار او را می خوانند و به روان پاکش درود می فرستند و یا هرمن اته خاورشناسی آلمانی گفته است فردوسی یک از نمایندگان بزرگ هنر داستان نویسی و یا استاد اول آن نوع شعر است. فردوسی از لحاظ نمودار ساختن حقایق روحی و تعمق در احوال نفسانی بی نظیر بوده است. بعضی او را متعلق به جوامع بشری دانسته اند. یوگنی ادواردویچ برتلس خاورشناس روس گفته است فردوسی را باید به عنوان یک مروارید نایاب به گنجینه ادبیات جهان اضافه کرد و برخی نیز با رویکردهای نسبتا افراطی و نژادگرایانه سعی در نزدیک کردن خود با فردوسی را داشته اند.ارنست رنان منتقد و مورخ فرانسوی در جایی گفته است فردوسی عرب نبود از خود ما بود. زبان فردوسی آنچنان با طبیعت هماهنگ است اشعارش با هر زبانی ترجمه شود باز هم لطافت و جاذبه خود را همراه دارد .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

تفاوت فعل خواستن و خاستن
تفاوت فعل خواستن و خاستن
مدت ويدئو : 2:23
بازدید : 4141
ش مثل شتر مرغ
ش مثل شتر مرغ
مدت ويدئو : 02:44
بازدید : 2131
خ مثل خرگوش
خ مثل خرگوش
مدت ويدئو : 02:03
بازدید : 2860
خ مثل خوک
خ مثل خوک
مدت ويدئو : 01:09
بازدید : 2204
سفیر یا صفیر
سفیر یا صفیر
مدت ويدئو : 1:22
بازدید : 183
همه ...
به عنوان
به عنوان
مدت پادکست : 1:22
بازدید : 679
نیاز
نیاز
مدت پادکست : 0:53
بازدید : 220
گارانتی
گارانتی
مدت پادکست : 1:25
بازدید : 613
بها دادن
بها دادن
مدت پادکست : 1:32
بازدید : 1411
به خاطر
به خاطر
مدت پادکست : 1:59
بازدید : 752
همه ...
سیم بان
سیم بان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 305
همه ...