علی پیران هنرمند خوشنویس

در حال بارگذاری ...ویدیو

11 آبان 1400

علی پیران - خوشنویس استان سیستان و بلوچستان
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

سعید آصف زاده
سعید آصف زاده
مدت ويدئو : 05:03
بازدید : 1536
پروفسور خالدی
پروفسور خالدی
مدت ويدئو : 04:26
بازدید : 1164
نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه نقاشی
مدت ويدئو : 2:23
بازدید : 55
دکتر منصور رامی
دکتر منصور رامی
مدت ويدئو : 04:08
بازدید : 1757
دکتر مبین - پدر جذامیان ایران
دکتر مبین - پدر جذامیان ایران
مدت ويدئو : 01:48
بازدید : 3538
همه ...
دکترآلنوش طریان
دکترآلنوش طریان
مدت پادکست : 5:09
بازدید : 379
ایرج افشار سیستانی
ایرج افشار سیستانی
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 1347
دکترمسعود کثیری استاد دانشگاه اصفهان
دکترمسعود کثیری استاد دانشگاه اصفهان
مدت پادکست : 6:00
بازدید : 788
استاد مصطفی خرمدل
استاد مصطفی خرمدل
مدت پادکست : 4:54
بازدید : 201
مرتضی ذبیحی
مرتضی ذبیحی
مدت پادکست : 4:01
بازدید : 1975
همه ...
محمدجواد شریعت
محمدجواد شریعت
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1899
پروفسور ابوالقاسم غفاری
پروفسور ابوالقاسم غفاری
تعداد تصوير : 4
بازدید : 2037
دکترعبدالمجید ارفعی
دکترعبدالمجید ارفعی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 2513
داریوش رضایی نژاد
داریوش رضایی نژاد
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2107
پروفسور حسین شایقی
پروفسور حسین شایقی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 440
همه ...