شهید جواد طاهری

در حال بارگذاری ...ویدیو

03 آبان 1400

شهید جواد طاهری از سبز پوشان نیروی انتظامی بود که در درگیری با سارقان مسلح، به فیض شهادت رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید برزو فرهادی
شهید برزو فرهادی
مدت ويدئو : 01:34
بازدید : 591
شهید محمدجواد شعبانی
شهید محمدجواد شعبانی
مدت ويدئو : 03:35
بازدید : 1320
شهید سهراب رحمانی
شهید سهراب رحمانی
مدت ويدئو : 01:16
بازدید : 666
جهادگر شهید رحمان بتویی
جهادگر شهید رحمان بتویی
مدت ويدئو : 02:41
بازدید : 498
شهید محمود زره پوش
شهید محمود زره پوش
مدت ويدئو : 04:32
بازدید : 998
همه ...
شهید علی تجلایی
شهید علی تجلایی
مدت پادکست : 4:02
بازدید : 1409
شهید مصطفی احسانی
شهید مصطفی احسانی
مدت پادکست : 1:20
بازدید : 910
شهید سید هاشم هاشمی
شهید سید هاشم هاشمی
مدت پادکست : 2:42
بازدید : 1015
سردار شهید  ماشاا... رشیدی
سردار شهید ماشاا... رشیدی
مدت پادکست : 9:56
بازدید : 458
شهید محمدمهدی ثامنی
شهید محمدمهدی ثامنی
مدت پادکست : 3:12
بازدید : 2189
همه ...
عباس دانشگر
عباس دانشگر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1377
شهید احیا علی میکائیلی
شهید احیا علی میکائیلی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 959
شهید رجبعلی اسفرورینی
شهید رجبعلی اسفرورینی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1065
شهید مرتضی چمن
شهید مرتضی چمن
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1455
شهید محمد گرامی کویری
شهید محمد گرامی کویری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1802
همه ...