شهید محمود یوسفی

در حال بارگذاری ...ویدیو

19 آذر 1391

شهید محمود یوسفی دراول بهمن سال هزارو سیصد و چهل ونه در روستای پیربازار شهر رشت دیده به جهان گشود. و در سن شانزده سالگی در عملیات كربلای 5 شلمچه در تاریخ 22 دی سال هزارو سیصد و شصت و پنج به شهادت رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید مختار جلیلی
شهید مختار جلیلی
مدت ويدئو : 2:12
بازدید : 36
شهید داوود حیدری
شهید داوود حیدری
مدت ويدئو : 03:20
بازدید : 536
شهید احمد ترشیزی
شهید احمد ترشیزی
مدت ويدئو : 02:02
بازدید : 720
شهید حسینعلی عبادی
شهید حسینعلی عبادی
مدت ويدئو : 01:45
بازدید : 591
شهید هادی ناصری
شهید هادی ناصری
مدت ويدئو : 01:30
بازدید : 558
همه ...
شهید علی اکبر ناصح
شهید علی اکبر ناصح
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 698
شهید سعید مقدس
شهید سعید مقدس
مدت پادکست : 3:35
بازدید : 872
شهید عبدالمجید امیدی
شهید عبدالمجید امیدی
مدت پادکست : 3:48
بازدید : 1044
شهید مجتبی کاظمی
شهید مجتبی کاظمی
مدت پادکست : 4:39
بازدید : 271
شهید محمدرضا امیری
شهید محمدرضا امیری
مدت پادکست : 3:46
بازدید : 658
همه ...
سردارشهید حبیب خلیفه سلطانی
سردارشهید حبیب خلیفه سلطانی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 602
شهید امراله مختاری
شهید امراله مختاری
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1103
عمارت سردار مفخم قزوین
عمارت سردار مفخم قزوین
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1680
شهید کمال فیاضی
شهید کمال فیاضی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1034
شهید اکبر حسینی نسب
شهید اکبر حسینی نسب
تعداد تصوير : 4
بازدید : 972
همه ...