شهید محمود یوسفی

در حال بارگذاری ...ویدیو

19 آذر 1391

شهید محمود یوسفی دراول بهمن سال هزارو سیصد و چهل ونه در روستای پیربازار شهر رشت دیده به جهان گشود. و در سن شانزده سالگی در عملیات كربلای 5 شلمچه در تاریخ 22 دی سال هزارو سیصد و شصت و پنج به شهادت رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید عیدی آهونبر
شهید عیدی آهونبر
مدت ويدئو : 01:37
بازدید : 713
شهید مراد خون استاک
شهید مراد خون استاک
مدت ويدئو : 01:36
بازدید : 543
شهید ابوالقاسم شرکائی
شهید ابوالقاسم شرکائی
مدت ويدئو : 3:08
بازدید : 113
شهید حاج محمد کوکبی
شهید حاج محمد کوکبی
مدت ويدئو : 04:14
بازدید : 204
شهید محمدرضا یوسف نیا
شهید محمدرضا یوسف نیا
مدت ويدئو : 02:10
بازدید : 677
همه ...
شهید حمید اللهیاری
شهید حمید اللهیاری
مدت پادکست : 3:38
بازدید : 1489
شهید ستار ابراهیمى هژیر
شهید ستار ابراهیمى هژیر
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 49
شهید حسین جوانان
شهید حسین جوانان
مدت پادکست : 5:12
بازدید : 868
شهید محمد کریم سلطانی
شهید محمد کریم سلطانی
مدت پادکست : 2:08
بازدید : 345
شهید محسن مهاجرانی
شهید محسن مهاجرانی
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 663
همه ...
یادگار شهیدشیرودی
یادگار شهیدشیرودی
تعداد تصوير : 2
بازدید : 700
شهید علی صحراکاران
شهید علی صحراکاران
تعداد تصوير : 4
بازدید : 912
شهید رضاقلی وفایی اقدم
شهید رضاقلی وفایی اقدم
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1138
شهید رسول حدادزاده
شهید رسول حدادزاده
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1724
شهید غضنفر آذربایجانی
شهید غضنفر آذربایجانی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 994
همه ...