تمثیل در ادبیات ایران

در حال بارگذاری ...ویدیو

18 اسفند 1399

تمثیل از ارکان مهم ادبیات ایران است زیرا بستر مناسب برای حمایت های متفاوت و در کنار هم قراردادن اندیشه های متضاد را فراهم می آورد. در ادبیات، تمثیل طوری دیگر است و کارایی بسیاری دارد به طوری که برخی از آثار ادبی و اساطیری چهار تمثیلی هستند و بر پایه تمثیل بنیاد شده اند. مثلا در ادبیات فارسی (مثنوی) مولوی به ویژه از این لحاظ قابل توجه است به طوری که بسیاری از قصه های این کتاب تمثیلی است و یا بخشی مثل در آن ها به کار رفته است. این تمثیل ها هم جنبه آموزشی دارند و هم جنبه هنری. پس می توان گفت: تمثیل با بیانی غیرمستقیم و کنایی، از تلخی و گزنده پند می کاهد زیرا سرشت و ذات آدمی از اینکه آماج تیرهای پند و اندرز واقع شود ناخشنود می شوند و نیز آثاری از شعرای همچون سدی، فردوسی و حافظ که تاثیرپذیری طنزی در ادبیات آلمان و غرب از آن ها بسیار مشهود است، ادیبان، شاعران و سفرنامه نویسنده آلمانی، همچون گوته، شیلر، آدام اولیاریوس، هوگو گروته و .... از جمله کسانی هستند که در این تاثیرپذیری نقش بسزایی داشته اند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

خ مثل خروس
خ مثل خروس
مدت ويدئو : 01:40
بازدید : 2172
به بهانه یا به مناسبت
به بهانه یا به مناسبت
مدت ويدئو : 2:05
بازدید : 58
ش مثل شیر
ش مثل شیر
مدت ويدئو : 02:01
بازدید : 2142
عبارت انیمیشن
عبارت انیمیشن
مدت ويدئو : 1:57
بازدید : 61
غ مثل غاز
غ مثل غاز
مدت ويدئو : 01:20
بازدید : 13178
همه ...
گاه - ناچار
گاه - ناچار
مدت پادکست : 1:52
بازدید : 465
بها دادن
بها دادن
مدت پادکست : 1:32
بازدید : 945
امید داشتن
امید داشتن
مدت پادکست : 1:00
بازدید : 745
فعل بردن
فعل بردن
مدت پادکست : 2:09
بازدید : 808
حفاظت
حفاظت
مدت پادکست : 1:01
بازدید : 660
همه ...
سیم بان
سیم بان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 58
همه ...