شهید سید مهدی سید جوادی

در حال بارگذاری ...ویدیو
14.2

25 آذر 1391

مهندس شهید سید مهدی سید جوادی در سال هزارو سیصد و چهل در شهر دزفول دیده به جهان گشود. و در سن بیست و هفت سالگی در منطقه خسروآباد در تاریخ 1 مرداد هزارو سیصد و شصت و هفت به شهادت رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید نگهدار اخلاق خوب
شهید نگهدار اخلاق خوب
مدت ويدئو : 01:37
بازدید : 621
شهید نقی بخشی
شهید نقی بخشی
مدت ويدئو : 04:10
بازدید : 217
شهید الهوردی درستی
شهید الهوردی درستی
مدت ويدئو : 02:07
بازدید : 799
شهید فرهاد تاران
شهید فرهاد تاران
مدت ويدئو : 02:00
بازدید : 256
وصیت نامه شهید بهرام شیخی
وصیت نامه شهید بهرام شیخی
مدت ويدئو : 03:38
بازدید : 344
همه ...
شهید یقین علی رمضان خانی
شهید یقین علی رمضان خانی
مدت پادکست : 2:40
بازدید : 516
شهید عبدالله بهرامی
شهید عبدالله بهرامی
مدت پادکست : 3:06
بازدید : 817
شهید محمود رضا نمازی
شهید محمود رضا نمازی
مدت پادکست : 4:01
بازدید : 350
شهید محمد حسن جعفری
شهید محمد حسن جعفری
مدت پادکست : 1:48
بازدید : 654
شهید عبدالرضا اسماعیلی
شهید عبدالرضا اسماعیلی
مدت پادکست : 1:09
بازدید : 1223
همه ...
شهید حبیب پاشایی
شهید حبیب پاشایی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2336
سردار شهید (سلمان) نقش‌بندی
سردار شهید (سلمان) نقش‌بندی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1002
شهید علی عسگرزاده علی آبادی
شهید علی عسگرزاده علی آبادی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 714
شهید حاج ‏اكبر آقابابائى
شهید حاج ‏اكبر آقابابائى
تعداد تصوير : 8
بازدید : 468
شهید یونس زنگی آبادی
شهید یونس زنگی آبادی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1185
همه ...