شهید مسعود قصری

در حال بارگذاری ...ویدیو

12 آذر 1391

خدمت سربازی خود را به عنوان سپاهی دانش در روستاهای اطراف سنندج سپری نمود و پس از اتمام آن به منظور رشد و اعتلای فرهنگ اسلامی شغل شریف معلمی را برگزید. او در آزمونهای سراسری دانشگاهها شرکت نمود و در رشته کارشناسی ریاضی پذیرفته شد. آن انسان وارسته در تاریخ 1360/9/8 به دلیل اصرار در خصلتهای نیکو و افشای ماهیت کسانی که چشم دیدن نصرت و سربلندی انقلاب را نداشتند به دست آن عمال پست استکبار به شهادت رسید و در جرگه افشاریان آرمیدن گرفت.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید سعید کورگلی
شهید سعید کورگلی
مدت ويدئو : 02:19
بازدید : 457
شهید نادر افشان پور
شهید نادر افشان پور
مدت ويدئو : 01:37
بازدید : 623
شهید کسعلی دربین
شهید کسعلی دربین
مدت ويدئو : 1:28
بازدید : 173
شهید سید صادق شفیعی
شهید سید صادق شفیعی
مدت ويدئو : 02:18
بازدید : 580
شهید حبیب عباسپور
شهید حبیب عباسپور
مدت ويدئو : 01:42
بازدید : 741
همه ...
شهید احمد میرحاج
شهید احمد میرحاج
مدت پادکست : 4:41
بازدید : 893
شهید جهانگیر پناهنده شهرکی
شهید جهانگیر پناهنده شهرکی
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 558
شهید نصرالله خورشیدی
شهید نصرالله خورشیدی
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 185
شهید حمیدرضا اسماعیلی
شهید حمیدرضا اسماعیلی
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 755
شهید محمد حسن خواجه زاده
شهید محمد حسن خواجه زاده
مدت پادکست : 4:40
بازدید : 827
همه ...
مدرسه عالی شهید مطهری
مدرسه عالی شهید مطهری
تعداد تصوير : 20
بازدید : 849
شهید احمد ابراهیمی
شهید احمد ابراهیمی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 948
شهید عبدالحمید نعمتی
شهید عبدالحمید نعمتی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1025
شهید عمران ارجینی
شهید عمران ارجینی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 622
شهید صفر شفیعی
شهید صفر شفیعی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 745
همه ...