شهید سید مصطفی بیاتی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

دوران طفولیت او با محرومیت روستایی که ارمغان رژیم منفور پهلوی بود سپری گشت. به خدمت شریف سربازی رفت به جمع مردم انقلابی و مسلمان و شهید پرور ایران پیوست با اینکه انقلاب شکوهمند ایران پیروز گشت او برای دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن به عنوان جوانمرد وارد گروهان ژاندارمری بیجار شد و با هجوم گروهک های ملحد به منطقه کردستان او تصمیم گرفت که وارد سپاه پاسداران شود تا همگام با تمام برادران پاسدار در تمام درگیری ها شرکت فعال داشته باشد. او سرانجام در تاریخ 62/1/1در حین درگیری با ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل گشت و به آرزوی دیرینه اش رسید.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید حجت خجسته
شهید حجت خجسته
مدت ويدئو : 04:02
بازدید : 630
شهید رستم دیدگانی
شهید رستم دیدگانی
مدت ويدئو : 03:17
بازدید : 489
شهید علی ابراهیمی
شهید علی ابراهیمی
مدت ويدئو : 04:36
بازدید : 1061
شهید محمد احمدی شیخ شبانی
شهید محمد احمدی شیخ شبانی
مدت ويدئو : 01:33
بازدید : 598
شهید فضل اله خزائی
شهید فضل اله خزائی
مدت ويدئو : 3:13
بازدید : 93
همه ...
شهید غلامعلی آژیر
شهید غلامعلی آژیر
مدت پادکست : 4:59
بازدید : 726
شهید براتعلی جاوید فر
شهید براتعلی جاوید فر
مدت پادکست : 2:08
بازدید : 847
شهید ولی الله بیژنی
شهید ولی الله بیژنی
مدت پادکست : 1:10
بازدید : 688
شهید براتعلی رمضانی چابک
شهید براتعلی رمضانی چابک
مدت پادکست : 2:24
بازدید : 720
شهید یقین علی رمضان خانی
شهید یقین علی رمضان خانی
مدت پادکست : 2:40
بازدید : 439
همه ...
شهید ولی الله درزی رامندی
شهید ولی الله درزی رامندی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 946
شهید اسد اسدالهی
شهید اسد اسدالهی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 724
شهید اصغر رهبری
شهید اصغر رهبری
تعداد تصوير : 8
بازدید : 797
شهید حسن ارستا
شهید حسن ارستا
تعداد تصوير : 8
بازدید : 941
شهید محسن زیارتی
شهید محسن زیارتی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1747
همه ...