شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید صفرعلی حیدری
شهید صفرعلی حیدری
مدت ويدئو : 2:52
بازدید : 186
شهید محمد طرحچی
شهید محمد طرحچی
مدت ويدئو : 6:00
بازدید : 69
شهید علی رستمی
شهید علی رستمی
مدت ويدئو : 2:13
بازدید : 144
شهید محمد پودینه
شهید محمد پودینه
مدت ويدئو : 01:03
بازدید : 626
شهید رضا رحمانی
شهید رضا رحمانی
مدت ويدئو : 02:02
بازدید : 2021
همه ...
شهید علی ماهانی
شهید علی ماهانی
مدت پادکست : 4:50
بازدید : 676
شهید علی اصغر اعوانی
شهید علی اصغر اعوانی
مدت پادکست : 4:36
بازدید : 488
شهید رحیم واحدی
شهید رحیم واحدی
مدت پادکست : 2:41
بازدید : 997
شهید محمد کریمی
شهید محمد کریمی
مدت پادکست : 2:35
بازدید : 929
شهید حسن محمد علیخانی
شهید حسن محمد علیخانی
مدت پادکست : 4:00
بازدید : 1241
همه ...
شهید صادق مکتبی
شهید صادق مکتبی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 841
شهید حسین احمدی
شهید حسین احمدی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 917
شهید حشمت الله آئینه داری
شهید حشمت الله آئینه داری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1357
شهید مهدی درو یشی
شهید مهدی درو یشی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 763
شهید محمد علی الله دادی
شهید محمد علی الله دادی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1033
همه ...