شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

جهادگر شهید یوسفعلی تاجوک
جهادگر شهید یوسفعلی تاجوک
مدت ويدئو : 03:32
بازدید : 201
شهید رمضان انوشه
شهید رمضان انوشه
مدت ويدئو : 01:50
بازدید : 575
شهید محمد زکی اوشال
شهید محمد زکی اوشال
مدت ويدئو : 01:30
بازدید : 1651
شهید بندعلی رمیار
شهید بندعلی رمیار
مدت ويدئو : 01:34
بازدید : 445
شهید محمود میرزایی
شهید محمود میرزایی
مدت ويدئو : 05:14
بازدید : 670
همه ...
شهید حبیب الله افتخاریان
شهید حبیب الله افتخاریان
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 1169
شهید علی رضا علیزاده
شهید علی رضا علیزاده
مدت پادکست : 3:52
بازدید : 503
شهید منصور کلبادی نژاد
شهید منصور کلبادی نژاد
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 945
شهید محمدرضا احسانی
شهید محمدرضا احسانی
مدت پادکست : 4:42
بازدید : 449
شهید اسدالله زكی پور
شهید اسدالله زكی پور
مدت پادکست : 1:58
بازدید : 635
همه ...
شهید حبیب الله نمازیان
شهید حبیب الله نمازیان
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1229
شهید مجید سمواتیان
شهید مجید سمواتیان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 807
شهید علیرضا تورجی زاده
شهید علیرضا تورجی زاده
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1326
شهیدحاج کاظم نجفی رستگار
شهیدحاج کاظم نجفی رستگار
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1191
شهید مدافع حرم ابوذر امجدیان
شهید مدافع حرم ابوذر امجدیان
تعداد تصوير : 18
بازدید : 671
همه ...