شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید شیربابا پرمی
شهید شیربابا پرمی
مدت ويدئو : 02:29
بازدید : 302
شهید صید مراد رشیدی
شهید صید مراد رشیدی
مدت ويدئو : 3:22
بازدید : 243
شهید محمدکریم بابائی ملکیان
شهید محمدکریم بابائی ملکیان
مدت ويدئو : 4:58
بازدید : 255
شهید محمود قلی پور
شهید محمود قلی پور
مدت ويدئو : 02:33
بازدید : 879
شهید ولی همتی
شهید ولی همتی
مدت ويدئو : 3:07
بازدید : 260
همه ...
شهید مصیب ناصحی
شهید مصیب ناصحی
مدت پادکست : 3:19
بازدید : 661
شهید عباس دوران
شهید عباس دوران
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 648
شهید غلامرضا شجاعی
شهید غلامرضا شجاعی
مدت پادکست : 2:44
بازدید : 1269
شهید محمد حسین رضایی
شهید محمد حسین رضایی
مدت پادکست : 2:41
بازدید : 521
شهید علیرضا عموزاد
شهید علیرضا عموزاد
مدت پادکست : 1:33
بازدید : 395
همه ...
شهید رشید اسدی لک لر
شهید رشید اسدی لک لر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 951
شهید محمد قائدی
شهید محمد قائدی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 567
شهید اسماعیل شکری موحد
شهید اسماعیل شکری موحد
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1809
شهید ابوالفضل سقری ساز
شهید ابوالفضل سقری ساز
تعداد تصوير : 8
بازدید : 818
شهید فرزاد قمیصی
شهید فرزاد قمیصی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1083
همه ...