شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید علی آفتابی
شهید علی آفتابی
مدت ويدئو : 03:16
بازدید : 395
شهید ایرج تقوی
شهید ایرج تقوی
مدت ويدئو : 02:04
بازدید : 208
شهید حسین افتخاری
شهید حسین افتخاری
مدت ويدئو : 03:42
بازدید : 498
شهید حسین امینی
شهید حسین امینی
مدت ويدئو : 01:38
بازدید : 558
شهید اکبر اکبری
شهید اکبر اکبری
مدت ويدئو : 02:05
بازدید : 549
همه ...
شهید محمود نیکودل
شهید محمود نیکودل
مدت پادکست : 6:00
بازدید : 830
شهید داود یعقوبی فر
شهید داود یعقوبی فر
مدت پادکست : 3:43
بازدید : 169
شهید محمد بخارائی
شهید محمد بخارائی
مدت پادکست : 2:29
بازدید : 1299
یادمان شهید چمران
یادمان شهید چمران
مدت پادکست : 2:47
بازدید : 729
شهید بایزید بهرو اگریگاش
شهید بایزید بهرو اگریگاش
مدت پادکست : 1:49
بازدید : 678
همه ...
شهید رحیم آنجفی
شهید رحیم آنجفی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 529
شهید دین شعاری
شهید دین شعاری
تعداد تصوير : 16
بازدید : 932
شهید کمال فیاضی
شهید کمال فیاضی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1094
شهید محسن وزوایی
شهید محسن وزوایی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1977
شهید یوسف ضیاء سرابی
شهید یوسف ضیاء سرابی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1331
همه ...