شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید علی علیزاده
شهید علی علیزاده
مدت ويدئو : 02:00
بازدید : 846
شهید خلیل ملکی پشتکوهی
شهید خلیل ملکی پشتکوهی
مدت ويدئو : 1:13
بازدید : 142
محبعلی فارسی
محبعلی فارسی
مدت ويدئو : 2:24
بازدید : 205
شهید فیروز شکری
شهید فیروز شکری
مدت ويدئو : 02:31
بازدید : 314
شهید عبدالرضا گلشنی بختیاری
شهید عبدالرضا گلشنی بختیاری
مدت ويدئو : 03:55
بازدید : 635
همه ...
شهید علی ابوالحسنی
شهید علی ابوالحسنی
مدت پادکست : 2:25
بازدید : 581
شهید محمد رضایی قشمی
شهید محمد رضایی قشمی
مدت پادکست : 2:58
بازدید : 825
شهید عیسی نعمتی
شهید عیسی نعمتی
مدت پادکست : 2:27
بازدید : 231
شهید قنبرعلی صمدی
شهید قنبرعلی صمدی
مدت پادکست : 2:22
بازدید : 649
شهید محمدباقر روحی
شهید محمدباقر روحی
مدت پادکست : 1:32
بازدید : 674
همه ...
شهید وهب ارجینی
شهید وهب ارجینی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1029
شهید نورعلی شوشتری
شهید نورعلی شوشتری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3078
شهید یوسف ضیاء سرابی
شهید یوسف ضیاء سرابی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1370
شهید محمد دلاوری
شهید محمد دلاوری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 747
شهید سید داود علوی
شهید سید داود علوی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1301
همه ...