شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید حاج سید جوادی
شهید حاج سید جوادی
مدت ويدئو : 05:16
بازدید : 773
شهید هادی حسن پور
شهید هادی حسن پور
مدت ويدئو : 04:58
بازدید : 753
شهید ابوالحسن خضوعی اصل
شهید ابوالحسن خضوعی اصل
مدت ويدئو : 01:33
بازدید : 485
جهادگر شهید یوسفعلی تاجوک
جهادگر شهید یوسفعلی تاجوک
مدت ويدئو : 03:32
بازدید : 208
شهید شکر الله اکبری
شهید شکر الله اکبری
مدت ويدئو : 02:15
بازدید : 924
همه ...
شهید عباس طغیانی
شهید عباس طغیانی
مدت پادکست : 4:28
بازدید : 72
شهید اسماعیل نبی
شهید اسماعیل نبی
مدت پادکست : 5:39
بازدید : 787
شهید جهانگیر پناهنده شهرکی
شهید جهانگیر پناهنده شهرکی
مدت پادکست : 0:52
بازدید : 548
شهید ابوالفضل پاکداد
شهید ابوالفضل پاکداد
مدت پادکست : 3:02
بازدید : 340
شهید فرهاد برقی
شهید فرهاد برقی
مدت پادکست : 4:18
بازدید : 408
همه ...
شهید جعفر احمدی مقدم
شهید جعفر احمدی مقدم
تعداد تصوير : 8
بازدید : 663
شهید سرلشگر علی رضا یاسینی
شهید سرلشگر علی رضا یاسینی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2593
شهید احمد سنایی
شهید احمد سنایی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 999
شهید محمد حسین کلپی شالی
شهید محمد حسین کلپی شالی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 388
شهید ناصر مجیدی کوهبنانی
شهید ناصر مجیدی کوهبنانی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 711
همه ...