شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید حسین اللهیاری
شهید حسین اللهیاری
مدت ويدئو : 02:33
بازدید : 805
شهید علیرضا حسیوند
شهید علیرضا حسیوند
مدت ويدئو : 02:30
بازدید : 544
شهید جمشید گلینی
شهید جمشید گلینی
مدت ويدئو : 04:47
بازدید : 344
شهید سید مظفر محمد دوست
شهید سید مظفر محمد دوست
مدت ويدئو : 04:54
بازدید : 748
شهید حسین اسدی
شهید حسین اسدی
مدت ويدئو : 03:14
بازدید : 311
همه ...
شهید ناصر اجاقلو
شهید ناصر اجاقلو
مدت پادکست : 2:43
بازدید : 409
شهید ناصر هاشمی
شهید ناصر هاشمی
مدت پادکست : 1:36
بازدید : 969
شهید محمدرضا رنجی
شهید محمدرضا رنجی
مدت پادکست : 5:50
بازدید : 586
شهید محمودحسین عباسی
شهید محمودحسین عباسی
مدت پادکست : 4:05
بازدید : 711
شهید مرتضی آوینی
شهید مرتضی آوینی
مدت پادکست : 3:17
بازدید : 799
همه ...
شهید حسین زمانی بابگهری
شهید حسین زمانی بابگهری
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1759
شهید محمد گرامی کویری
شهید محمد گرامی کویری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1244
شهید احمد سلیمانی
شهید احمد سلیمانی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 601
اردوگاه شهید بهشتی
اردوگاه شهید بهشتی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 4558
شهید مدافع حرم مهدی علیدوست
شهید مدافع حرم مهدی علیدوست
تعداد تصوير : 16
بازدید : 763
همه ...