شهید محمد جعفر کریمی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

محرومیتی که در منطقه وجود داشت محمد را می آزرد. او به عینه ظلمی را که عمال رژیم به محرومین جامعه روا می داشتند مشاهده می کرد بنابراین به افشای ماهیت آنان در میان مردم بالاخص دانش آموزان پرداخت و دانش آموزان را بر علیه آنان شوراند. عمال رژیم منفور پهلوی پس از چندین بار دستگیری و حبس کردنش این بار او را به یکی از زندانهای ارومیه تبعید نمودند و سرانجام او را در تاریخ 68/7/23 به شهادت رساندند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید نقی ورزلی
شهید نقی ورزلی
مدت ويدئو : 03:39
بازدید : 666
شهید امیر سرتیپ نصراصفهانی
شهید امیر سرتیپ نصراصفهانی
مدت ويدئو : 01:59
بازدید : 884
شهید علی مصطفایی
شهید علی مصطفایی
مدت ويدئو : 02:47
بازدید : 270
سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
مدت ويدئو : 05:46
بازدید : 373
شهید مرتضی گل محمدی
شهید مرتضی گل محمدی
مدت ويدئو : 05:41
بازدید : 1106
همه ...
شهید ابوالقاسم حسن نژاد
شهید ابوالقاسم حسن نژاد
مدت پادکست : 4:32
بازدید : 404
شهید محمد قموشی
شهید محمد قموشی
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 645
شهید رحیم صالحی
شهید رحیم صالحی
مدت پادکست : 4:32
بازدید : 274
شهید علی هاشمی سنجانی
شهید علی هاشمی سنجانی
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 1278
شهید امین الله باقری
شهید امین الله باقری
مدت پادکست : 2:56
بازدید : 592
همه ...
پاسدار شهید علیرضا بنکدار
پاسدار شهید علیرضا بنکدار
تعداد تصوير : 12
بازدید : 513
شهید رحیم واحدی
شهید رحیم واحدی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1227
آئین شب وداع دومین شهید مدافع حرم در چالوس
شهید ابراهیم اسپرورینها
شهید ابراهیم اسپرورینها
تعداد تصوير : 4
بازدید : 694
شهید منصور فرقانی
شهید منصور فرقانی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1487
همه ...