شهید حسین ترکمانی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

از نظر اخلاقی حسین بسیار شوخ بود. نمازش را اول وقت می خواند. اهل قرآن بود و آرزویش این بود که قرآن را بصورت کامل و جامع یاد بگیرد. او در وصیت نامه خود ذکر کرده که اگر شهید شدم به آشنایان و اقوام بگویید که گریه نکنند که پیامبر فرموده است: آنان که شهید می شوند در راه خدا مرده نپندارید بلکه آنها زنده اند و در درگاه خداوند روزی می خورند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید اردشیر عین الله زاده
شهید اردشیر عین الله زاده
مدت ويدئو : 02:33
بازدید : 952
شهید  ولی  الله پولچی
شهید ولی الله پولچی
مدت ويدئو : 2:55
بازدید : 114
شهید امان میرزابیگی
شهید امان میرزابیگی
مدت ويدئو : 4:36
بازدید : 130
شهید سید محمد رضا موسوی کوتی
شهید سید محمد رضا موسوی کوتی
مدت ويدئو : 02:40
بازدید : 228
شهید مهدی شریفی پور
شهید مهدی شریفی پور
مدت ويدئو : 05:00
بازدید : 586
همه ...
شهید حسینعلی رسولی
شهید حسینعلی رسولی
مدت پادکست : 5:03
بازدید : 304
شهید محمدعلی جهانگیری
شهید محمدعلی جهانگیری
مدت پادکست : 1:35
بازدید : 235
شهید عبدالحسین صدرمحمدی
شهید عبدالحسین صدرمحمدی
مدت پادکست : 3:01
بازدید : 369
شهید علی نوری
شهید علی نوری
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 627
شهید فتح الله نظری
شهید فتح الله نظری
مدت پادکست : 2:46
بازدید : 784
همه ...
شهید نورعلی شوشتری
شهید نورعلی شوشتری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2812
تشییع پیکر مادر شهید شیرودی
تشییع پیکر مادر شهید شیرودی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2096
شهید علی موسی کیوانفر
شهید علی موسی کیوانفر
تعداد تصوير : 20
بازدید : 270
شهید محمد ابراهیم اسمعیلی
شهید محمد ابراهیم اسمعیلی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 251
شهید رضا اتحادی
شهید رضا اتحادی
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1036
همه ...