شهید حسین ترکمانی

در حال بارگذاری ...ویدیو

20 آذر 1391

از نظر اخلاقی حسین بسیار شوخ بود. نمازش را اول وقت می خواند. اهل قرآن بود و آرزویش این بود که قرآن را بصورت کامل و جامع یاد بگیرد. او در وصیت نامه خود ذکر کرده که اگر شهید شدم به آشنایان و اقوام بگویید که گریه نکنند که پیامبر فرموده است: آنان که شهید می شوند در راه خدا مرده نپندارید بلکه آنها زنده اند و در درگاه خداوند روزی می خورند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید حمید حبیبی
شهید حمید حبیبی
مدت ويدئو : 04:39
بازدید : 981
شهید محمد گودرزوند
شهید محمد گودرزوند
مدت ويدئو : 05:01
بازدید : 660
محمد حسن شریف قنوتی
محمد حسن شریف قنوتی
مدت ويدئو : 5:21
بازدید : 194
شهید احمد کاکا
شهید احمد کاکا
مدت ويدئو : 02:10
بازدید : 581
شهید رمضانعلی اصغری
شهید رمضانعلی اصغری
مدت ويدئو : 00:58
بازدید : 512
همه ...
شهید خسرو فارسی
شهید خسرو فارسی
مدت پادکست : 3:00
بازدید : 735
شهید محمد کاکه برایی
شهید محمد کاکه برایی
مدت پادکست : 2:56
بازدید : 752
شهید حسین اعطایی
شهید حسین اعطایی
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 625
شهید محمدمهدی ثامنی
شهید محمدمهدی ثامنی
مدت پادکست : 3:12
بازدید : 2022
شهید اکبر ابراهیمی
شهید اکبر ابراهیمی
مدت پادکست : 4:26
بازدید : 193
همه ...
سردار شهید قاسم میرحسینی
سردار شهید قاسم میرحسینی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 3790
شهیداحمدسالمیان
شهیداحمدسالمیان
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1009
جانبازان اعصاب و روان اردبیل
جانبازان اعصاب و روان اردبیل
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1637
شهید ایرج آموخت
شهید ایرج آموخت
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1067
سردارشهید حبیب خلیفه سلطانی
سردارشهید حبیب خلیفه سلطانی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 872
همه ...