نخبگان

در حال بارگذاری ...ویدیو

23 دي 1399

منابع انسانی نخبه و کارآمد در عرصه های مختلف ملی، نقش حیاتی دارند و به همین دلیل، مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم تلقی می‌شود. مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها در بین کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه این کشورها در فرآیند جریان بین‌المللی سرمایه انسانی، سرمایه های بیشتری را از دست داده و معمولاً توسعه آن‌ها تحت تأثیر این پدیده، کند می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان و مکانیسم اثرگذاری مهاجرت نخبگان بر توسعه کشورهای مبدأ و همچنین ارائه فرصت ها و چالشها برای سیاستگذاری در این زمینه است. به طور کلی جوامع نخبگان مهاجر می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مبدا خود داشته باشند. جوامع نخبگان مهاجر می تواند منبع ایده ها، دانش ها و مهارت ها، و سرمایه های اجتماعی باشند. ارتباطات و شبکه هایی که جوامع نخبگان مهاجر با کشور خود دارند می توانند به عنوان کانال مهمی برای تقویت تأثیرات مثبت مهاجرت بر کشور مبدا عمل کند. با این وجود هنوز بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از مهاجرت نخبگان متضرر می شوند. لذا برای محقق شدن تاثیرات مثبت مهاجرت نخبگان، نیاز به سیاستگذاری های همه جانبه، دقیق و جامع است که مسلماً چالشهایی از جمله نیاز به گفتگو و همکاری قابل توجه در سطح بین المللی نیز مطرح خواهد بود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

دکتر بهزاد نوحی
دکتر بهزاد نوحی
مدت ويدئو : 03:24
بازدید : 4590
دكتر جلیل رضایی پژند
دكتر جلیل رضایی پژند
مدت ويدئو : 04:56
بازدید : 3011
پروفسور صمدی
پروفسور صمدی
مدت ويدئو : 04:23
بازدید : 708
محمد علی نجاتیان
محمد علی نجاتیان
مدت ويدئو : 05:20
بازدید : 1286
پروفسور علی الماسی
پروفسور علی الماسی
مدت ويدئو : 2:40
بازدید : 341
همه ...
دکتر محمود صناعی
دکتر محمود صناعی
مدت پادکست : 2:08
بازدید : 2586
حبیب یغمایی
حبیب یغمایی
مدت پادکست : 5:00
بازدید : 963
عبدالوحید محمدیان
عبدالوحید محمدیان
مدت پادکست : 4:41
بازدید : 1114
دکتر مجید شهریاری
دکتر مجید شهریاری
مدت پادکست : 4:49
بازدید : 1275
دکترعلی اکبر خان نفیسی
دکترعلی اکبر خان نفیسی
مدت پادکست : 5:09
بازدید : 626
همه ...
دکتر محمد قریب
دکتر محمد قریب
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4974
پروفسور حسین شایقی
پروفسور حسین شایقی
تعداد تصوير : 12
بازدید : 205
پروفسور ابوالقاسم غفاری
پروفسور ابوالقاسم غفاری
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1866
استادایرج افشار
استادایرج افشار
تعداد تصوير : 16
بازدید : 939
عبدالحسین  جواهری نوازنده نی
عبدالحسین جواهری نوازنده نی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 28
همه ...