تغذیه در کشت گلخانه ای

در حال بارگذاری ...ویدیو
56.3

10 دي 1399

گیاهان برای رشد و نمو خود به 16 عنصر نیاز دارند که سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن از هوا و آب تأمین می‌وشد و 12 عنصر معدنی باقیمانده از منابع مختلفی مثل محیط کشت، آب و کود تأمین می‌شود بیشترین مقدار عناصر غذائی توسط کشاورزان با افزودن کود تأمین می‌شود. هدف از مدیریت برنامه کودی بایستی تأمین عناصر به مقدار کافی باشد نه اینکه یک عنصر را کم و عنصر دیگر را زیاد فراهم کنیم. تغذیه سبزی های گلخانه ای: اما در بحث تغذیه چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد. 1-نوع گیاه بر هیچ کس پوشیده نیست که گیاهان مختلف نیازهای غذائی متفاوتی دارند و علاوه بر آن میزان تحمل آنها به کمبود یا زیادی عناصر با هم فرق می‌کنند. مشخص شده است که حتی در مورد زمان مصرف کودها با هم تفاوت نشان می‌دهند. همچنین کشت‌های مختلف (بهاره یا پائیزه) مقدار عناصر مورد نیازشان با هم یکسان نیست یک پژوهش مراحل رشدی گوجه فرنگی گلخانه‌ای را به سه مرحله تقسیم بندی کرده و میزان دو عنصر N و K مورد نیاز با توجه به مرحله تفاوت نشان می‌دهد، در حالی که میزان فسفر مورد نیاز در هر سه مرحله یکسان ب عوامل محیطی یکی از مزیت‌های کشت گلخانه‌ای توان کاشت کردن یک محصول یا چند محصول در طول یک سال است. بنابراین با توجه به اینکه در فصول مختلف، دما، رطوبت و نور با هم متفاوت است و این امر روی میزان جذب عناصر تأثیر می‌گذارد، بنابراین برنامه کوددهی را باید به درستی تنظیم کنیم. البته ناگفته نماند که می‌توان در گلخانه، دما، رطوبت و نور را در همه فصول سال تنظیم کرد، منتها با توجه به شرایط حاکم در ایران ممکن است نتوانیم به این امر مهم دست پیدا کنیم. مشخص شده است که در دمای کم محیط کشت، جذب فسفر و آهن کاهش می‌یابد و دمای بستر کشت نباید در طول رشد و نمو گیاهان از 5.15 درجه سانتی گراد برای دوره‌های طولانی کمتر شود. در مورد کلسیم مشخص شده است که جذب و حرکت کلسیم به تبخیر و تعرق وابسته است و شرایطی که تبخیر و تعریق را تحت الشعاع قرار می‌دهد، حرکت کلسیم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که بالا بودن طولانی مدت رطوبت محیط، می‌تواند منجر به عدم رسیدن کلسیم به نوک برگ‌ها و سوختگی در این ناحیه را باعث می‌شود در گوجه فرنگی نیز شرایط رطوبت کم همراه با دما و نور زیاد باعث تبخیز و تعرق بیشتر می‌شود که سبب حرکت کلسیم بیشتر به سمت برگ‌ها شده، در نتیجه کلسیم کمی به میوه‌ها می‌رسد و پوسیدگی گلگاه (“Blossom End Rot” BER) را باعث می‌شود. علاوه بر آن رطوبت شبانه بالا باعث افزایش جذب کلسیم و کاهش پوسیدگی گلگاه می‌شود در مورد تزریق CO2 برای تأمین کربن و افزایش فتوسنتز پرورش دهندگان بایستی تنها زمانی که سیستم تهویه خاموش است، این کار را انجام دهند. این کار فقط در زمستان مقدور است مشخص شده است که برای محصولات گلخانه‌ای فرم NO3–، فرم ارجح است منتها به نظر می‌رسد که در دماهای کم (کمتر از 12/7 درجه سانتی‌گراد) NH4+ نسبت به NO3– راحت‌تر جذب می‌شود و باید کوددهی تأمین کننده نیتروژن در این مواقع حاوی NH4+ بیشتری باشد. ود و در مرحله سوم میزان پتاسیم مورد نیاز بسیار بالا بود تأثیر عناصر غذائی در بیماری‌های فیزیولوژیک بسیاری از محصولات تولید شده به دلایلی قابل عرضه به بازار نیستند. ناهنجاری‌های فیزیولوژیک یکی از دلایلی است که باعث تولید محصول غیر قابل فروش می‌شود. عوامل مختلفی نظیر عدم شرایط مناسب رطوبتی، نور، تغذیه و ژنتیکی سبب ناهنجاری‌های فیزیولوژیک می‌شوند. در کشور ما اکثر خاک‌ها از نظر کلسیم غنی است (ملکوتی و همائی، ۱۳۸۲)، اما جذب و حرکت کلسیم به کندی صورت گرفت ناهنجاری هائی مثل پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی و فلفل و ترک خوردگی کوتیکولی ۔ (Cuticul Cracking را به وجود می‌آورد. تحقیقات اخیر نشان داده است که علاوه بر کلسیم، بُر نیز در ترک خوردگی کوتیکولی نقش دارد، به طوری که (g/l6/6) کلرید کلسیم با g/l 3 بوراکس روی میوه‌های ۴۰ تا ۶۰ روزه گوجه فرنگی، این عارضه را به شدت کاش می‌دهد. برای جلوگیری از پوسیدگی گلگاه از کاربرد کودهای نیتروژنه زیاد مخصوصاً به صورت آمونیوم بایستی پرهیز کرد، چون آمونیوم در جذب با کلسیم رقابت می‌کند همچنین کلسیم زیادی در میوه گوجه فرنگی باعث ایجاد لکه‌های طلائی رنگ (Cuticul Cracking) می‌شود. افزایش مقدار فسفر میزان جذب کلسیم را افزایش و در نتیجه لکه لکه شدن میوه (Gold Fleck) را افزایش می‌دهد. معمولاً میوه‌های رسیده که روی آنها خال سفید (Speckling) وجود دارد و همچنین میوه‌های با دیواره خاکستری (Botchy Ripening)، در خاک‌های با نیتروژن زیاد و پتاسیم کم بیشتر دیده می‌شود؛ همچنین نیتروژن زیاد باعث لکه‌های رنگی (Gray Wall) در میوه فلفل، و گوجه فرنگی می‌شود. نیتروژن زیاد گرده افشانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین باعث پوفی شدن (Colour Spotting) میوه گوجه فرنگی می‌شود. تغییرات ناگهانی EC در ناحیه ریشه می‌تواند روی جذب آب و ترکیدگی (Puffiness) میوه اثر داشته باشد. برای حل مشکل ترکیدگی در گوجه فرنگی مقدار مس را در محلول غذائی تا ppm 2 باید بالا برد. همچنین برای جلوگیری از به وجود آمدن ترک‌های ریز (Splitting) مقدار پتاسیم بالا مؤثر است. پتاسیم و فسفر ناکافی باعث سبز مانده یقه میوه کود هرگونه مواد طبیعی یا غیرطبیعی است که به خاک یا بافت گیاهان اضافه می‌شود تا یک یا تعداد بیشتری از مواد مغذی مورد نیاز رشد گیاه تأمین گردد. برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود. گونه‌های مختلفی از کود با پایه طبیعی و تولید شده به روش صنعتی وجود دارد. مکانیزم شش نشاء گوجه فرنگی که با و بدون کود نیتروژن در خاکی ماسه ای و با مواد مغذی ضعیف پرورش داده شده‌است. یکی از نشاءها در خاک ضعبف خشک شده‌است. کودها رشد گیاهان را بهبود می‌بخشند. این عمل به دو روش اتفاق می‌افتد: روش سنتی که مواد مغذی افزوده می‌شود. روش دومی که برخی از کودها عمل می‌کنند بهبود کارایی خاک با تغییرات در نگهداری آب و هوای آن است. کودها معمولاً در نسبت‌های مختلف حاوی مواد زیر هستند • سه ماکروماده مغذی اصلی: 1. نیتروژن: بهبود رشد برگ‌ها 2. فسفر: بهبود رشد ریشه‌ها، گل‌ها، دانه‌ها و میوه‌ها 3. پتاسیم: تقویت رشد ساقه، حرکت آب در گیاه، تقویت گل دهی و میوه دهی • سه ماکروماده مغذی ثانویه: 1. کلسیم 2. منیزیم 3. گوگرد • میکرومواد مغذی: مس، آهن، منگنز، مولیبدن، روی و بور. در بعضی موارد سیلیکن، کبالت و وانادیم هم مهم هستند. مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت گیاه توسط عناصر طبقه‌بندی می‌شود، اما از این عناصر به عنوان کود استفاده نمی‌شود. در عوض از ترکیبات حاوی این عناصر به عنوان کود استفاده می‌شود. ماکرومواد مغذی در مقادیر بیشتری مصرف می‌شوند و در بافت گیاه با مقادیر مختلف از ۰٫۱۵٪ تا ۶٪ برپایه ماده خشک (رطوبت ماده ۰٪) وجود دارند. گیاهان از چهار عنصر اصلی ساخته می‌شوند: هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن. کربن، هیدروژن و اکسیژن به صورت گسترده‌ای در آب و کربن دی‌اکسید وجود دارند. با اینکه نیتروژن بیشترین گاز موجود در اتمسفر است، گیاهان نمی‌توانند آن را به این صورت جذب کنند. نیتروژن مهم‌ترین کود است چرا که در پروتئین‌ها، DNA و دیگر ترکیبات (برای مثال کلروفیل) موجود است. برای اینکه گیاهان بتوانند نیتروژن را جذب کنند این ماده باید به شکلی «ثابت» دربیاید. فقط برخی باکتری‌ها و گیاهان میزبان آنها (به صورت ویژه حبوبات) می‌توانند نیتروژن را با تبدیل آن به آمونیاک «ثثبیت» کنند. وجود فسفات برای تولید DNA و آدنوزین تری‌فسفات، اصلی‌ترین حامل انرژی در سلول‌ها، الزامی است. میکرومواد مغذی در مقیاس‌های کمتری مصرف می‌شوند و در بافت گیاه با مقادیر خیلی کمی در حد جزء در میلیون (ppm) وجود دارند که از ۰٫۱۵ تا ۴۰۰ ppm ماده خشک متغیر است. این عناصر در محل‌های آنزیم‌های فعالی حضور دارند که متابولیسم گیاه را به عهده دارند. به دلیل اینکه این عناصر کاتالیست‌ها (آنزیم‌ها) را فعال می‌کنند، تأثیری که می‌گذارند نسبت به درصد وزنشان فراتر است. طبقه‌بندی کودها به چندین روش طبقه‌بندی می‌شوند. می‌توان آنها را بر اساس داشتن فقط یک ماده مغذی طبقه‌بندی کرد (برای مثال پتاسیم، فسفر یا نیتروژن) که در این صورت به آنها «کود مستقیم» می‌گویند. «کودهای مجتمع» دارای دو یا چند ماده مغذی مختلف هستند. کودها گاهی بر اساس طبیعی (ارگانیک) و شیمیایی (غیر ارگانیک) بودن طبقه‌بندی می‌شوند. کودهای غیرارگانیک یا شیمیایی مواد حاوی کربن را، به جز اوره حذف می‌کنند. کودهای طبیعی یا ارگانیک معمولاً گیاهان (بازیافت شده) هستند یا از حیوانات گرفته می‌شوند. به کودهای غیرارگانیک معمولاً کود شیمیایی گفته می‌شود چرا که برای تهیه آنها باید چندین فرایند شیمیایی انجام داد تولید کودهای نیتروژن میزان تولید جهانی انواع کود کودهای نیتروژن از آمونیاک (NH3) ساخته می‌شوند، که در بعضی مواقع مستقیماً به داخل زمین تزریق می‌شوند. آمونیاک توسط فرایند هابر-بوش ساخته می‌شود.[۶] در این فرایند انرژی-بالا، گاز طبیعی (CH4) معمولاً تأمین کننده هیدروژن است و نیتروژن (N2) از هوا تأمین می‌شود. از آمونیاک برای ماده اولیه تمام دیگر کودهای پایه نیتروژن، مانند آمونیوم نیترات و اوره، استفاده می‌شود. نیترات‌ها همچنین توسط فرایند استوالد نیز ساخته می‌شوند. کودهای فسفات همه کودهای فسفاتی از استخراج مواد معدنی حاوی آنیون PO4-3 بدست می‌آیند. کودهای پتاسیم پتاش مخلوطی از مواد معدنی حاوی پتاسیم است که برای ساخت کودهای پتاسیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. پتاش محلول در آب است و به همین دلیل اصلی‌ترین زحمت در ساخت آن فقط چند مرحله خالص سازی است؛ برای مثال: حذف سدیم کلراید (نمک معمولی) از آن. معمولاً به کودهای پتاش، پتاسیم کلراید، پتاسیم سولفات، پتاسیم کربنات و پتاسیم نیترات گفته می‌شود. کودهای ترکیبی می‌توان با ترکیب «کودهای مستقیم» شامل کود نیتروژن، فسفات و پتاسیم و مخلوط کردن آنها کودهای ترکیبی ساخت. در بعضی موارد بین این مواد واکنش شیمیایی رخ می‌دهد. کودهای طبیعی نوشتار اصلی: کود زیستی کودهای طبیعی یا ارگانیک به کودهایی گفته می‌شود که ریشه آنها پایه زیستی یا بیولوژیک دارد، به عبارتی این کودها از موادزنده گرفته شده‌اند. کودهای طبیعی شامل فضولات حیوانی، ضایعات گیاهان در کشاورزی، کمپوست و فاضلاب تصفیه شده (بیوسالید)، می‌باشند. کمپوست تولید کمپوست در حجم بالا این کود که از پسماندهای خانگی و غذایی تولید می‌شود یکی از عالی‌ترین کودها برای مصارف کشاورزی به‌شمار می‌رود که تولیدکنندگان گل و گیاه نیز امکان استفاده از این کود را نیز دارند. منیزیم و فسفات موجود در این کود سبب آبرفتی شدن خاک‌های کشاورزی و جذب سریع تر مواد مغذی درون خاک می‌شود.[ کود حیوانی کود حیوانی در حقیقت از فضولات حیوانات تهیه می‌شود که بیشتر از کود گوسفند و گاو و اسب یا مرغ تشکیل می‌شود. کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی‌مانده که برای غنای خاک بسیار مفید می‌باشد در طول تاریخ همواره مورد توجه کشاورزان بوده‌است. کود انسانی نیز در رده کودهای حیوانی به حساب می‌آید. در بعضی کشورها از مدفوع انسانی به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود. تصویری از فضولات اسب که به‌عنوان کود حیوانی از آن استفاده می‌شود کود شیمیایی کودهای شیمیایی موادی هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه می‌باشند. کودهایی که حاوی باکتری‌های ازتوبکتر یا آزوسپیریلیوم باشند درباروری خاک موثرند. تولید این نوع کودها، در کشاورزی و ازدیاد تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که علاوه بر این که این کودها باعث ازدیاد محصول می‌گردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و اکوسیستم وارد می‌نمایند. کاربرد مایع یا جامد کودها به صورت مایع و جامد به خاک اعمال می‌شوند. حدود ۹۰٪ این کودها به صورت جامد اعمال می‌شوند. بیشترین کودهای شیمیایی جامد استفاده شده اوره، دی آمونیم فسفات و پتاسیم کلراید هستند.[۹] کودهای جامد معمولاً به صورت پودر هستند. کودهای مایع از مزیت جذب سریع و پوشش راحت تر برخوردارند.[۲] افزودن کود شیمیایی به آب آبیاری «آبیاری شیمیایی» گفته می‌شود. کودهای آرام-آزاد شونده و کنترل شده کودهای آرام-آزاد شونده و کنترل شده تنها ۰٫۱۵٪ (۵۶۲۰۰۰ تن) بازار کود (۱۹۹۵) را شامل می‌شود. کاربرد آنها ناشی از این واقعیت است که کود در معرض فرایندهای آنتاگونیست قرار دارد. در کنار اینکه کودها مواد مغذی به گیاهان می‌رسانند استفاده بیش از حد کودها می‌تواند باعث مسمومیت آنها شود. میکروب‌ها بسیاری از کودها را به عنوان مثال، از طریق بی حرکت کردن آنها یا اکسیداسیون، تخریب می‌کنند. به علاوه کودها توسط تبخیر یا شستشو از بین می‌روند. بسیاری از کودهای آرام آزاد شونده مشتق شده از اوره، یک کود مستقیم نیتروژن، هستند. جدای از اینکه این کودها در ارائه مواد مغذی موثرتر هستند، این کودها اثرات آلودگی بر آب‌های زیرزمینی را نیز کاهش می‌دهند. کودهای روبرگی کودهای روبرگی مستقیماً بر روی برگ‌ها اعمال می‌شوند. این روش تقریباً به‌طور مداوم برای استفاده از کودهای مستقیم نیتروژن محلول در آب استفاده می‌شود و به ویژه برای محصولات با ارزش بالا مانند میوه‌ها استفاده می‌شود. مواد شیمیایی تأثیرگذار بر جذب نیتروژن برای بهبود کارایی کودهای نیتروژن از برخی مواد شیمیایی استفاده می‌شود. کشاورزان به این طریق می‌توانند اثرات مخرب زیست‌محیطی فرار کودهای نیتروژن را کاهش دهند. نیترات آنیونی است که تمایل به شسته شدن زیادی دارد و مهارکننده‌های نیتریدی شدن، تبدیل آمونیاک به نیترات را متوقف می‌کنند. کود دهی بیش از حد استفاده از فناوری‌های کوددهی دقیق بسیار مهم است چرا که کوددهی بیش از حد می‌تواند اثرات مخرب داشته باشد. زمانیکه کوددهی بیش از حد انجام شود احتمال سوختگی گیاه وجود دارد. کوددهی بیش از حد می‌تواند باعث سوختگی، تخریب یا حتی خشک شدن کامل گیاه گردد. تمایل کودها به سوزاندن به صورت تقریبی بستگی به شاخص نمک آنها دارد. آمار امروزه استفاده از کودهای نیتروژنی در بیشتر کشورهای توسعه یافته به ثبات رسیده‌است. گرچه چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده کودهای نیتروژنی است. آفریقا وابستگی کمی به کودهای نیتروژن دارد مواد معدنی کشاورزی و شیمیایی در استفاده صنعتی از کود بسیار مهم است و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. نیتروژن تأثیر قابل توجهی در استفاده از مواد معدنی جهانی دارد، و پس از آن پتاس و فسفات قرار دارد. تولید نیتروژن از دهه ۱۹۶۰ به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌است. قیمت فسفات و پتاسیم از دهه ۱۹۶۰ افزایش یافته‌است و این افزایش بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده است. پتاس در کانادا، روسیه و بلاروس تولید می‌شود که بیش از نیمی از تولیدات جهان را تشکیل می‌دهد. تولید پتاسیم در کانادا در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به مقدار ۱۸٫۶٪ افزایش یافت. برآوردهای محافظه کارانه، ۳۰ تا ۵۰ درصد تولید محصولات کشاورزی را به استفاده از کود طبیعی یا شیمیایی ارجاع می‌دهدارزش بازار جهانی کود احتمالاً تا سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۸۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. اثرات محیط زیستی رواناب سطحی خاک و کود استفاده از کودهای شیمیایی در تامین مواد مغذی برای گیاهان مفید است اگر چه آن ها برخی تاثیرات منفی محیطی دارند. افزایش مصرف روزافزون کودهای شیمیایی به دلیل پراکندگی استفاده از مواد معدنی، می تواند بر خاک، آب سطحی و آب های زیر زمینی تاثیر بگذارد. (Minute Cracking) می‌شود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

فصل کشت گندم و جو
فصل کشت گندم و جو
مدت ويدئو : 05:20
بازدید : 4695
کاشت و برداشت برنج
کاشت و برداشت برنج
مدت ويدئو : 06:55
بازدید : 4329
خاک مناسب کاکتوس
خاک مناسب کاکتوس
مدت ويدئو : 01:52
بازدید : 3683
پرورش اسب
پرورش اسب
مدت ويدئو : 03:51
بازدید : 2165
برداشت به
برداشت به
مدت ويدئو : 01:17
بازدید : 1449
همه ...
آبیاری گل های آپارتمانی
آبیاری گل های آپارتمانی
مدت پادکست : 3:51
بازدید : 962
کاشت مرزه
کاشت مرزه
مدت پادکست : 3:26
بازدید : 241
کاشت گوجه فرنگی
کاشت گوجه فرنگی
مدت پادکست : 4:23
بازدید : 1925
نحوه کود دادن به گیاهان
نحوه کود دادن به گیاهان
مدت پادکست : 0:50
بازدید : 1673
ریشه دار شدن قلمه ها
ریشه دار شدن قلمه ها
مدت پادکست : 3:18
بازدید : 867
همه ...
کشت مکانیزه سیب زمینی
کشت مکانیزه سیب زمینی
تعداد تصوير : 8
بازدید : 4069
برداشت توت فرنگی
برداشت توت فرنگی
تعداد تصوير : 11
بازدید : 3282
برداشت گل محمدی
برداشت گل محمدی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1665
کشت توتون در مزارع مریوان
کشت توتون در مزارع مریوان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 102
پرورش گلایل
پرورش گلایل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3990
همه ...