انیمیشن دوستی بچه های جنگل

در حال بارگذاری ...ویدیو

02 مهر 1399

انیمیشن دوستی بچه های جنگل هوبو دیر آمده بازی شروع شده او دوست داشت در دروازه بایستد اما آبی را در دروازه گذاشتنداو هم قهر کرد ورفت .وقتی مادر بزرگ نانا جون فهمید او گفت باید بروید و او را برگردانید . یک روز بچه ها در جنگل دیدند کسی همراه هوبو است .بعد دیدند هوبو خوراکی هایی همراه خود دارد گفت دوست جدیدم به من داده و رفت بچه ها به دنبال هوبو رفتند . اما پدر پیشو به او گفت غریبه ای به جنگل آمده که دزد بچه بود و با دادن خوراکی به آنها فریبشان می داد بچه ها رفتند هوبو را پیدا کردند و از او دلجویی کردند و گفتند نباید با غریبه ها دوست شوی هوبو آنها را بخشید و دوباره دوست شدند
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

خفاش دیوانه
خفاش دیوانه
مدت ويدئو : 04:44
بازدید : 3479
کامیون چوبی
کامیون چوبی
مدت ويدئو : 02:07
بازدید : 842
خاکریزهای نمکی - خواب نمای بدشانس
خاکریزهای نمکی - خواب نمای بدشانس
مدت ويدئو : 5:58
بازدید : 206
نیکی نمودن
نیکی نمودن
مدت ويدئو : 1:01
بازدید : 263
هویج بادکنکی
هویج بادکنکی
مدت ويدئو : 4:52
بازدید : 167
همه ...
قصه خر خردمند وگرگ نعلبند
قصه خر خردمند وگرگ نعلبند
مدت پادکست : 5:50
بازدید : 872
سگی که قار قار می کرد
سگی که قار قار می کرد
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 1304
قصه موش زرنگ
قصه موش زرنگ
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 48
داستان ماهی وقورباغه
داستان ماهی وقورباغه
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 46
قصه پیروزی جنگل
قصه پیروزی جنگل
مدت پادکست : 6:00
بازدید : 554
همه ...
شکرستان
شکرستان
تعداد تصوير : 16
بازدید : 5288
رضا فلاح
رضا فلاح
تعداد تصوير : 8
بازدید : 449
کلاه قرمزی
کلاه قرمزی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3304
سهراب یل بیرانوند
سهراب یل بیرانوند
تعداد تصوير : 12
بازدید : 587
مدرسه موش ها
مدرسه موش ها
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2993
همه ...