روستای چانعلی

در حال بارگذاری ...ویدیو

11 آذر 1398

این روستا در میانه راه زاهدان به خاش با حدود پنجاه خانوار جمعیت است. اب این روستا از قناتی است که از ایام بسیار دور وجود داشته است تامین می شود. بیشتر محصولات کشاورزی این روستا زردالو می باشد. در قدیم چاهی وجود داشته که نیزار ان را پوشانده بود به همین دلیل اسم این روستا را چانعلی گذاشته اند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

روستای چم علیشاه
روستای چم علیشاه
مدت ويدئو : 05:12
بازدید : 3294
روستای علی آباد
روستای علی آباد
مدت ويدئو : 04:10
بازدید : 2034
روستای چغاگینو
روستای چغاگینو
مدت ويدئو : 08:25
بازدید : 368
روستای کله مسیح و کله مسلمان
روستای کله مسیح و کله مسلمان
مدت ويدئو : 04:57
بازدید : 2513
روستای پراشکفت
روستای پراشکفت
مدت ويدئو : 3:01
بازدید : 80
همه ...
روستای لانو
روستای لانو
مدت پادکست : 3:50
بازدید : 2136
روستای کریمو
روستای کریمو
مدت پادکست : 2:13
بازدید : 1604
روستای گراوه
روستای گراوه
مدت پادکست : 2:42
بازدید : 714
روستای بادافشان
روستای بادافشان
مدت پادکست : 4:38
بازدید : 1740
روستای علون آباد
روستای علون آباد
مدت پادکست : 4:38
بازدید : 1663
همه ...
روستای سیکا
روستای سیکا
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2808
روستای خراشاد
روستای خراشاد
تعداد تصوير : 12
بازدید : 549
دیلمان سیاهکل گیلان
دیلمان سیاهکل گیلان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 2496
روستای فشک
روستای فشک
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3825
روستای اولسبلنگاه
روستای اولسبلنگاه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 53
همه ...