پشت کوه شهرستان خاش

در حال بارگذاری ...ویدیو

11 آذر 1398

دهستان پشتکوه نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان در ایران است.برای رسیدن به پشت کوه باید از کوهی عبور کنیم به همین دلیل پشت کوه می گویند. این منطقه سردسیر است و نخل زیاد محصول ندارد به همین دلیل مورپیش گویند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

روستای زنجیرة علیا
روستای زنجیرة علیا
مدت ويدئو : 03:45
بازدید : 1181
روستای پاطاق
روستای پاطاق
مدت ويدئو : 04:41
بازدید : 1234
روستای قصر قجر
روستای قصر قجر
مدت ويدئو : 03:37
بازدید : 1689
روستای سلطان طاهر
روستای سلطان طاهر
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 871
وفس
وفس
مدت ويدئو : 04:51
بازدید : 1756
همه ...
روستای جواهرده
روستای جواهرده
مدت پادکست : 2:08
بازدید : 392
روستای آقابابا
روستای آقابابا
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 3061
روستای قلعه کهنه انوشیروان
روستای قلعه کهنه انوشیروان
مدت پادکست : 1:30
بازدید : 1768
روستای ماچکه علیا
روستای ماچکه علیا
مدت پادکست : 4:51
بازدید : 495
روستای ترک آباد اردکان یزد
روستای ترک آباد اردکان یزد
مدت پادکست : 4:08
بازدید : 366
همه ...
روستای دامن
روستای دامن
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2307
روستای هیر
روستای هیر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 92
روستای مارین
روستای مارین
تعداد تصوير : 4
بازدید : 1847
روستای تاریخی انجدان
روستای تاریخی انجدان
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2017
روستای مزرعه کتول
روستای مزرعه کتول
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3266
همه ...