الزامات ارتباط با ارواح برزخیان

در حال بارگذاری ...ویدیو

24 مهر 1398

به دلیل این که عالم برزخ یک جهانی که برخی از ویژگی های دنیای مادی و برخی از ویژگی های جهان آخرت را داراست ،‌ می توان با آن دنیا ارتباط برقرار کرد. این ارتباط به دو شکل ممکن است اتفاق بیافتد: ۱. مرده به عالم زندگان بیاید؛ ۲. زنده به عالم مردگان سفر کند. از آیات و روایت به دست می آید که چنین امکانی وجود دارد و بلکه واقع نیز شده است. آمدن مردگان به دنیای زندگان گاه به معجزاتی صورت گرفته است؛ چنان که حضرت عزیر(ع) به مدت صد سال مرد و سپس به دنیای مردگان آمد.(بقره، آیه ۲۵۹) همین حالت برای اصحاب کهف اتفاق افتاد که در آغاز سوره کهف به آن پرداخته شده است. این نوع آمدن از نوع رجعت است که برای مومنان و کافران در آخر زمان نیز اتفاق خواهد افتاد. اما مراد و منظور ما این گونه ارتباط گیری نیست؛‌ بلکه منظور آن است که مرده در زمانی که خداوند به او می گوید: هرگز راه بازگشتی به دنیای زندگان نیست،(مومنون، آیه ۹۹) آیا می تواند با بودن در همان عالم مردگان و عالم برزخ با زندگان ارتباط برقرار کند؟ در پاسخ باید گفت که چنین چیزی ممکن و شدنی است. در روایات است که مردگان به سبب آن که در عالم برزخی هستند که از نظر مرتبه و درجه بالاتر از مرتبه دنیاست،‌ هم از نظر معرفتی و شناختی و هم از نظر اشراف و احاطه علمی و عملی نسبت به دنیا و اهل آن برتر هستند. وقتی انسان می میرد، پرده ها کنار می رود و آنان با حقایق ملکوتی آشنا می شوند.(ق، ایه ۲۲) در عالم برزخ این محدودیت های دنیا و موانع وجود ندارد و انسان ها از حواس و ادراکات برتری بهره مند هستند. از این روست که ارتباط گیری آنان با اهل دنیا آسان تر است. البته برخی از محدودیت ها برای ارتباط گیری به سبب نوع اعمال آنان وجود دارد؛ زیرا کسی که خود دست و پایش را بسته نمی تواند از آن چه می بیند به زبان بیاورد و یا به جایی برود و اطلاع رسانی کند. کی از راه های ارتباط گیری مردگان با زندگان از طریق خواب و رویاست. مردگان می توانند در عالم خواب به نزد زندگان آمده و با آنان سخن گویند و حتی برخی از نیازها و حوائج خود را بگویند تا برآورده شده و مشکلات آنان کم تر شود؛ چرا که در خواب همه زندگان به عوالم دیگر برده می شوند (زمر، آیه ۴۲) و این صعود و بالا رفتن با توجه به تفاوت درجات و روحانیت شخص است. برخی به عوالم برتر از عالم برزخ نیز می روند. البته ارواح زندگان در این سیر شبانه برخی با نتایج اعمال روزانه خود آگاه می شوند و تاثیرات آن را در شخصیت و روح و روان خود می بینند و برخی دیگر نیز از حوادث آینده از یک روز تا چند سال بعد از آن آگاه می شوند؛ چنان که حضرت یوسف در رویا از پیامبری خود (یوسف، آیه ۴) و هم بندان زندان پس از دیدن رویا البته با تعبیر حضرت یوسف(ع) از نجات و مرگ خود(یوسف، آیات ۳۶ و ۴۱) و شاه مصر از دو دوره هفت ساله فراوانی و خشکسالی (یوسف، آیات ۴۳ و ۴۶ تا ۴۹) مطلع و آگاه شدند. از سوی دیگر زندگان نیز می توانند با مردگان خود تماس بگیرند. البته این نیازمند آن است که انسان خود را به درجاتی از روحانیت و معنویت برساند. پس زندگان می توانند با عالم برزخ ارتباط برقرار کنند و هیچ گونه ممنوعیتی از این سو نیست؛ مگر ممنوعیتی که خود انسان برای خود ایجاد می کند و حواس باطنی خود را از کار می اندازد. کودکان به سبب این که دارای هر دو حواس هستند با عالم برزخ و ملکوت ارتباط دارند و حواس باطنی آنان فرشتگان و موجودات مجرد را می بیند و می تواند جدا شدن روح از بدن را ببیند و از آن آگاه شود. البته پس از مدتی به عللی درونی و بیرونی این ارتباط کاهش یافته و حواس باطنی از قدرت می افتد که بازسازی و تقویت آن نیازمند به تزکیه نفس دارد. کسی که حواس باطنی خود را تقویت کرد می تواند با گوش و چشم خود عالم برزخ را ببیند و سخنان آنان را بشنود. آیت الله اراکی می فرمودند که آقا نورالدین اراکی پای کرسی نشسته بودند . به او خبر دادند که یکی از علمای اراک که به کربلا رفته بود فوت کرده است. ایشان پیشانی شان راروی کرسی گذاشتند و گفتند که این شایعه است. از ایشان پرسیدند که شما از کجا مطمئن هستید ؟ ایشان فرمودند که وقتی مومنی از دنیا برود هاتفی بین زمین و آسمان ندا می کند که او از دنیا رفته و وارد برزخ شده است. بعد خبر رسید که این شایعه بوده است . هم چنین درباره آیت الله جمال گلپایگانی که ازمراجع با عظمت نجف بودند، نقل شده که ایشان این ارتباط گیری را داشته و چشم و گوش باطنی و برزخی اش را فعال کرده بود. پسر ایشان می گفتند: روزی پدرم به من گفت به منزل شیخ حسین اصفهانی معروف به کمپانی برو و ببین که اتفاقی برای ایشان افتاده است یا نه؟ وقتی به منزل ایشان رفتم دیدم که شیخ سکته کرده است و از دنیا رفته است. وقتی پسر جویا می شود، مرحوم گلپایگانی فرمود: قبل از اذان صبح من دیدم آقای ضیاء عراقی که از بزرگان نجف بود که مدتی قبل ازدنیا رفته بود، از برزخ آمد . از ایشان سوال کردم: برای چه آمده اید ؟ گفت : برای تشییع آقا شیخ حسین آمده ام . من فهمیدم که اتفاقی برای شیخ افتاده است . بنابراین،‌ ارتباط گیری از هر دو طرف وجود دارد، ولی درجه ارتباط گیری و دسترسی به یک دیگر بسته به میزان آزادی عمل دو طرف دارد. اهل دنیا که خود را از بند شهوت و دنیا و قیودات آن آزاد کرده است می تواند با چشم و گوش باطنی ببیند و با حواس دیگر لمس کند و بچشد. هم چنین کسی که این گونه به عالم برزخ رفته از آزادی عمل بیش تری برخوردار است و می تواند رفت و آمد آزادتری داشته باشد. وقتی انسانی در دنیا با اعمال زشت و بد خود، حواس باطنی خود را از میان برده یا ضعیف کرده و مثلا بر چشم و گوش باطنی خود پرافکنده و گوش خود را سنگین کرده به گونه ای که دیگر حقیقت را نمی شنوند، چنین شخصی که خودش را کور کرده در آخرت و برزخ که دنیای باطن و ملکوت است و آن اعضا می بایست فعال باشند، چنین شخصی کور و کر خواهد بود. از این روست که خداوند به کسانی که در آخرت اعتراض می کنند که چرا ایشان را کور محشور کرده است، می فرماید: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَى وَقَدْ کُنتُ بَصِیرًا قَالَ کَذَلِکَ أَتَتْکَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَکَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنسَى ؛ گفت : ای پروردگار من! چرا مرا کور محشور کردی در حالی که بینا بودم؟ خداوند گفت: هم چنان که تو پیش از این آیات ما را فراموش کردی، امروز خودت فراموش شده ای.(طه، آیات ۱۲۵ و ۱۲۶) پس شخص خودش حواس باطنی خودش را که آیات الهی بود و می توانست با این ابزار الهی ملکوت و حقایق ملکوتی را ببیند را بسته و از کار انداخته است؛ از این روست که خداوند در آیه ۴۶ سوره حج می فرماید که چشم های ظاهر ایشان کور نیست،‌ بلکه آن دیدگان قلب ایشان که در دلهایشان قرار دارد، کور است. این در دنیا ابزارهای دیدن و شنیدن حقایق و ملکوتی خود را نابود کرده یا بسته است و کور و کر شده است. بنابراین، آن چیزی که در قیامت و یا عالم برزخ با آن مواجه می شود نتایج اعمال خودش در دنیا است، بنابراین اگر سرزنشی و اعتراضی باشد می بایست به خودش داشته باشد که خودش را کور و کر به جهان دیگر کشانده و آن چه اکنون در محضرش است همان اعمالش است.(تکویر، ایه ۱۴؛ عادیات، آیه ۱۰) از این جا دانسته می شود که محدودیت های که برای شخص در عالم برزخ است همان نتایج اعمال دنیوی اوست که خودش آن محدودیت ها را موجب شده است. از این روست که در روایات آمده که مومنان با توجه به آزادی و محدودیت هایشان هر زمان یا هر روزی یا چند روزی می توانند به عالم زندگان سفر کنند. در این ویدئو حجت الاسلام و المسلمین رضایی تهرانی به برخی محدودیت ها و شروط برای ارتباط با روح برزخیان اشاره می کند...
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

دعا از منظر مقام معظم رهبری
دعا از منظر مقام معظم رهبری
مدت ويدئو : 03:42
بازدید : 391
سوره همزه
سوره همزه
مدت ويدئو : 00:58
بازدید : 827
حکم شرعی دفاع از مسلمین
حکم شرعی دفاع از مسلمین
مدت ويدئو : 2:40
بازدید : 271
غش در معامله
غش در معامله
مدت ويدئو : 4:27
بازدید : 292
اعمال روز عرفه
اعمال روز عرفه
مدت ويدئو : 02:00
بازدید : 634
همه ...
معجزه عجیب امام هادی علیه السلام
معجزه عجیب امام هادی علیه السلام
مدت پادکست : 3:09
بازدید : 109
راه مقابله با فحشا از منظر قرآن کریم
راه مقابله با فحشا از منظر قرآن کریم
مدت پادکست : 4:35
بازدید : 22
الگو بودن پیامبر اکرم (ص)
الگو بودن پیامبر اکرم (ص)
مدت پادکست : 3:03
بازدید : 399
احکام مزارعه
احکام مزارعه
مدت پادکست : 3:56
بازدید : 602
تاریخ اردهال
تاریخ اردهال
مدت پادکست : 5:55
بازدید : 874
همه ...
الله
الله
تعداد تصوير : 5
بازدید : 1293
جشن تکلیف درحرم امام رضا(ع)
جشن تکلیف درحرم امام رضا(ع)
تعداد تصوير : 12
بازدید : 6626
روحانی روستای ما
روحانی روستای ما
تعداد تصوير : 12
بازدید : 819
غبارروبی حسینیه اعظم زنجان در آستانه محرم
دلیل سجده کردن شیعیان بر مهر چیست؟
دلیل سجده کردن شیعیان بر مهر چیست؟
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1533
همه ...