موشن گرافیک تیمم

در حال بارگذاری ...ویدیو
50

16 مهر 1398

موارد تیمم مواردی که بایـد بـه جای وضو و غسل تیمم کرد ۱. هنگامی که تهیه‌ی آب ممکن نباشد یا به این خاطر که آب وجود ندارد و یا این که آب هست، ولی مکلف به آن دسترسی ندارد، ‌مثل این که آب در چاه است و او وسیله‌ی کشیدن آن از چاه را ندارد. ۲. هنگامی که آب برای سلامتی او مضر باشد. ۳. هنگامی که می‌ترسد اگر آب را مصرف کند، خود یا کسانش یا کسی که حفظ جانش بر او لازم است در تشنگی بمانند. ۴. هنگامی که بخواهد با آبی که در اختیار دارد بدن یا لباس خود را برای نماز تطهیر کند. ۵. هنگامی که استعمال آب یا ظرف آن بر او حرام باشد، مثل این که غصبی باشد. ۶. هنگامی که وقت نماز تنگ باشد و وضو و غسل موجب شود که همه‌ی نماز یا قسمتی از آن در خارج وقت واقع شود. توجه: فردی که وضو یا غسل برایش ضرر دارد یا تکلیف خیلی دشواری است، باید به جای آن تیمم کند و چنانچه وضو بگیرد یا غسل نماید صحیح نیست. فردی که به اعتقاد این که وضو یا غسل برایش ضرردارد (مثلاً مریض می‌شود) تیمم کند اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است، ولی اگر پیش از آن که با این تیمم نماز بخواند بفهمد که ضرر ندارد، تیمم او باطل است و اگر بعد از آن که با این تیمم نماز بخواند فهمید که آب ضرر نداشته است بنابر احتیاط واجب باید وضو بگیرد یا غسل کند و دوباره نماز را به جا آورد. صرف مشقت یا عیب شمرده شدن غسل جوانان در نیمه شب، عذر شرعی محسوب نمی‌شود، بلکه مادامی که غسل، حرجی و موجب ضرر برای مکلف نشود، غسل کردن به هر صورتی که امکان دارد واجب است و در صورت حرج (مشقت شدید و فوق العاده) یا ضرر باید تیمم کند. هرگاه فردی جنب شود و وقت به مقداری که بتواند بدن و لباسش را تطهیر کند، و یا لباس خود را عوض نماید نداشته باشد و به علت سردی هوا و مانند آن نتواند نماز خود را برهنه هم بخواند، باید نماز را با تیمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. این نماز مجزی (کافی) است و قضای آن بر او واجب نیست. اگر کسی در تنگی وقت، خوف آن را داشته باشد که در صورت غسل کردن یا وضو گرفتن، همه یا قسمتی از نمازش در خارج وقت واقع شود باید تیمم کند و نماز بخواند. هرگاه رطوبتی از انسان در حال خواب خارج شود و بعد از بیداری چیزی به یاد نیاورد، ولی لباس خود را مرطوب ببیند، اگر می‌داند که محتلم شده، جنب است و باید غسل کند و در صورت تنگی وقت باید بعد از تطهیر بدنش تیمم نموده و نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نماید، اما اگر نداند (شک در احتلام و جنابت داشته باشد) در این صورت، حکم جنابت بر آن جاری نمی‌شود. صحت تیمم بدل از غسل برای اعمالی که مشروط به طهارت نیست، مانند زیارت محل اشکال است، ولی انجام در صورت عدم امکان غسل به قصد رجا و مطلوبیت اشکال ندارد. * چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است تیمم بر هر آنچه از زمین محسوب شود، مانند خاک، شن، ریگ، کلوخ (خاکهای به هم چسبیده)، سنگ (سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ سیاه و مانند آن) صحیح است و همچنین بر گچ و آهک پخته و آجر و امثال آنها. توجه: تیمم بر اشیای معدنی که جزو زمین محسوب نمی‌شود، مانند طلا و نقره و امثال آن صحیح نیست، ولی تیمم بر سنگهای مرغوبی که عرفاً به آن سنگ معدنی گفته می‌شود، مانند مرمر و غیره صحیح است. تیمم بر سیمان و موزاییک اشکال ندارد، اگر چه احوط (استحبابی) ترک تیمم بر سیمان و موزاییک است. * کیفیت تیمم ۱. نیت کردن. ۲. زدن کف دو دست بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است. ۳. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی. ۴. کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ. ۵. و بنابر احتیاط واجب زدن بار دیگر دستها به زمین و سپس کشیدن کف دست چپ بر پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپ. ترتیب فوق در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است. /veاگر قسمتی از پیشانی یا پشت دست را حتی اندکی از آن را مسح نکند تیمم باطل است، چه عمداً یا از روی جهل به مسأله یا فراموشی باشد، البته دقت زیاد هم لازم نیست و همین اندازه که بگویند همه‌ی پیشانی و پشت دست‌ها مسح شده کافی است. برای این که یقین کند که تمام پشت دست را مسح کرده باید اندکی بالاتر از مچ را هم مسح کند، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست. * تیمم جبیره‌یی کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگر محلی که باید بر روی آن مسح کند یا دستش که باید با آن مسح کند، به واسطه‌ی زخم و امثال آن بسته باشد، به همان ترتیب تیمم می‌کند یعنی محل زخم‌بندی شده را به جای پوست بدن قرار می‌دهد. * شرایط تیمم الف) شرایط چیزی که بر آن تیمم می‌کند پاک باشد. مباح باشد (غصبی نباشد). ب) شرایط اعضای تیمم: مانعی در آنها نباشد. ج) شرایط‌کیفیت تیمم پیشانی و دستها را از بالا به پایین مسح کند. ترتیب را رعایت کند (ترتیب). کارهای تیمم را پشت سر هم به جا آورد (موالات). کارهای تیمم را خودش در حال اختیار انجام دهد(مباشرت).
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

بخشش و کمک به دیگران
بخشش و کمک به دیگران
مدت ويدئو : 03:16
بازدید : 286
حسرت روزهای جوانی
حسرت روزهای جوانی
مدت ويدئو : 03:15
بازدید : 267
خطاب کردن فرزندان
خطاب کردن فرزندان
مدت ويدئو : 1:39
بازدید : 276
پیام های سوره مبارکه ناس
پیام های سوره مبارکه ناس
مدت ويدئو : 05:07
بازدید : 1206
منتخب دعای سحر
منتخب دعای سحر
مدت ويدئو : 05:09
بازدید : 617
همه ...
امراض روحی
امراض روحی
مدت پادکست : 3:27
بازدید : 533
ادب درنماز خواندن
ادب درنماز خواندن
مدت پادکست : 1:27
بازدید : 387
وظایف بندگان نسبت به امام عصر
وظایف بندگان نسبت به امام عصر
مدت پادکست : 3:29
بازدید : 277
احکام حواله دادن
احکام حواله دادن
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 862
ملاقات با خدا
ملاقات با خدا
مدت پادکست : 5:55
بازدید : 184
همه ...
مدینه منوره
مدینه منوره
تعداد تصوير : 30
بازدید : 2528
الله
الله
تعداد تصوير : 5
بازدید : 1281
تعزیه عبدالله علیه السلام در سمیرم ۱۳۹۸
شبیه خوانی دراب اسک
شبیه خوانی دراب اسک
تعداد تصوير : 1
بازدید : 530
نذری ماه محرم
نذری ماه محرم
تعداد تصوير : 15
بازدید : 3052
همه ...