فرازی از وصیت نامه شهید جلال بیات

در حال بارگذاری ...ویدیو

10 شهريور 1398

مادرجان، مرگ من در راه اسلام و قران شاید جوششی در جوانان به وجود آورد،البته نه تنها مرگ من بلکه تمام شهیدانی که در راه اسلام کشته شده اند ....
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شهید جعفر بریمی پور
شهید جعفر بریمی پور
مدت ويدئو : 03:27
بازدید : 361
شهید یوسف آبروشن
شهید یوسف آبروشن
مدت ويدئو : 4:57
بازدید : 291
شهید شکر علی بیگدلی
شهید شکر علی بیگدلی
مدت ويدئو : 2:34
بازدید : 281
شهید مختار جلیلی
شهید مختار جلیلی
مدت ويدئو : 2:12
بازدید : 154
شهید حسین فیصلی
شهید حسین فیصلی
مدت ويدئو : 04:59
بازدید : 396
همه ...
شهید حسن باقری
شهید حسن باقری
مدت پادکست : 2:48
بازدید : 440
شهید محمد قموشی
شهید محمد قموشی
مدت پادکست : 2:55
بازدید : 658
شهید محمد داوری
شهید محمد داوری
مدت پادکست : 4:08
بازدید : 810
شهید محمد اسماعیل اجاقی
شهید محمد اسماعیل اجاقی
مدت پادکست : 2:12
بازدید : 850
شهید حمید خوش نیت
شهید حمید خوش نیت
مدت پادکست : 4:24
بازدید : 887
همه ...
شهید حسن ارستا
شهید حسن ارستا
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1148
شهید حشمت الله آئینه داری
شهید حشمت الله آئینه داری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1238
شهید محمد غفاری
شهید محمد غفاری
تعداد تصوير : 8
بازدید : 2463
شهید چیت سازیان
شهید چیت سازیان
تعداد تصوير : 20
بازدید : 3042
شهید احد مقیمی
شهید احد مقیمی
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2635
همه ...