هر حرفی رو جلوی بچه نزنیم

در حال بارگذاری ...ویدیو

05 شهريور 1398

صدا: سلام آدای....با شاطر علی قهر کردی؟؟؟ آدای: تو ا کوجا میدانی.....؟؟؟؟ صدا: سر پول خرد دعواتون شده...نه؟؟؟؟ آدای: (با تعجب) می گم تو ا کوجا میدانی؟؟؟؟ صدا: شما هم بهش گفتی مگه م صندوق صدقه ام که پول خرد داشته باشم آدای: (متعجب تر) اینار تو ا کوجا خور دار شدی؟؟؟؟ صدا: بعدش دست به یقه شدین و .... آدای: (این و آنطرف را نگاه می کند) نگو ...نگو....بقیه اش خیلی ضایع اس صدا: اگه ضایع است ...چرا جلوی بچه اینارو تعریف کردی؟؟؟ آدای: (با تعجب) بچه ؟؟؟؟ کدام بچه؟؟؟ صدا: نوه ات ....هوشنگ آدای: باوا او دماغش نمی دانه بکشه بالا......بعدش هم م اینار برای وجی می گفتم...او داشت یه قل دوقل بازی می کرد صدا: ولی همه رو شنیده بود .....بعدشم هم اومد برای من تعریف کرد آدای: بعد از او دعواه ر که تعریف نکرد برات صدا: نه ....چرا؟؟؟؟ آدای: آخه با وجی از جوانی هامان گفتیم.....مثبت 18 بود صدا: نه ....چیزی نگفت آدای: عوضی....تای او آقاش...... اینم زیرآب زن می شه صدا: نه آدای....اون نیت بعدی نداشت طفل معصوم آدای: پ ماخاسته خود شیرینی کنه؟؟؟ صدا: آره.....بچه مث طوطیه...از خودش که حرفی نداره....حرف بزرگترها رو تکرار می کنه آدای: عجب.....حالا ا ای همه پرنده طوطیش گیر م افتاده.....که زیر و روی زندگیمه بیاد برای تو بگه ......کاش میشد جغد...... صدا: باااا......این چه حرفیه؟؟؟ آدای: والا ......مگه جغد چشه؟؟؟ صداش درنمیاد.....دقتش هم زیاده....
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

فرفوژه در عصر حجر
فرفوژه در عصر حجر
مدت ويدئو : 04:49
بازدید : 575
طنز کتاب
طنز کتاب
مدت ويدئو : 2:26
بازدید : 136
قایم موشک با صاحبخانه!
قایم موشک با صاحبخانه!
مدت ويدئو : 00:58
بازدید : 248
شکلات تلخ
شکلات تلخ
مدت ويدئو : 5:35
بازدید : 94
تنبلی
تنبلی
مدت ويدئو : 0:46
بازدید : 244
همه ...
خرگوش دم دراز و روباه حیله گر
خرگوش دم دراز و روباه حیله گر
مدت پادکست : 2:25
بازدید : 532
میکروب
میکروب
مدت پادکست : 00:27
بازدید : 912
نادر شاه رو کی کشت!
نادر شاه رو کی کشت!
مدت پادکست : 0:13
بازدید : 936
امان از دست برخی از اداره ها
امان از دست برخی از اداره ها
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 110
خنده‌نامه
خنده‌نامه
مدت پادکست : 4:13
بازدید : 1197
همه ...
آرزوی بزرگ
آرزوی بزرگ
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1326
واقعیت های دنیای مدرن (کاریکاتور)
واقعیت های دنیای مدرن (کاریکاتور)
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1147
راننده های باذوق
راننده های باذوق
تعداد تصوير : 5
بازدید : 2638
استفاده از تکنولوژی
استفاده از تکنولوژی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 2416
کاریکاتور چهارشنبه سوری
کاریکاتور چهارشنبه سوری
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1238
همه ...