هر حرفی رو جلوی بچه نزنیم

در حال بارگذاری ...ویدیو

05 شهريور 1398

صدا: سلام آدای....با شاطر علی قهر کردی؟؟؟ آدای: تو ا کوجا میدانی.....؟؟؟؟ صدا: سر پول خرد دعواتون شده...نه؟؟؟؟ آدای: (با تعجب) می گم تو ا کوجا میدانی؟؟؟؟ صدا: شما هم بهش گفتی مگه م صندوق صدقه ام که پول خرد داشته باشم آدای: (متعجب تر) اینار تو ا کوجا خور دار شدی؟؟؟؟ صدا: بعدش دست به یقه شدین و .... آدای: (این و آنطرف را نگاه می کند) نگو ...نگو....بقیه اش خیلی ضایع اس صدا: اگه ضایع است ...چرا جلوی بچه اینارو تعریف کردی؟؟؟ آدای: (با تعجب) بچه ؟؟؟؟ کدام بچه؟؟؟ صدا: نوه ات ....هوشنگ آدای: باوا او دماغش نمی دانه بکشه بالا......بعدش هم م اینار برای وجی می گفتم...او داشت یه قل دوقل بازی می کرد صدا: ولی همه رو شنیده بود .....بعدشم هم اومد برای من تعریف کرد آدای: بعد از او دعواه ر که تعریف نکرد برات صدا: نه ....چرا؟؟؟؟ آدای: آخه با وجی از جوانی هامان گفتیم.....مثبت 18 بود صدا: نه ....چیزی نگفت آدای: عوضی....تای او آقاش...... اینم زیرآب زن می شه صدا: نه آدای....اون نیت بعدی نداشت طفل معصوم آدای: پ ماخاسته خود شیرینی کنه؟؟؟ صدا: آره.....بچه مث طوطیه...از خودش که حرفی نداره....حرف بزرگترها رو تکرار می کنه آدای: عجب.....حالا ا ای همه پرنده طوطیش گیر م افتاده.....که زیر و روی زندگیمه بیاد برای تو بگه ......کاش میشد جغد...... صدا: باااا......این چه حرفیه؟؟؟ آدای: والا ......مگه جغد چشه؟؟؟ صداش درنمیاد.....دقتش هم زیاده....
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

طنز پارک کردن خودرو
طنز پارک کردن خودرو
مدت ويدئو : 3:06
بازدید : 107
باز باران
باز باران
مدت ويدئو : 01:21
بازدید : 1944
تغییر و تحول
تغییر و تحول
مدت ويدئو : 02:31
بازدید : 721
آقای سیبچه و شجاعت
آقای سیبچه و شجاعت
مدت ويدئو : 05:12
بازدید : 721
قازقولنگ
قازقولنگ
مدت ويدئو : 04:45
بازدید : 1213
همه ...
جوک بابام
جوک بابام
مدت پادکست : 0:40
بازدید : 468
لامپ خونمون سوخته
لامپ خونمون سوخته
مدت پادکست : 0:14
بازدید : 903
رادیو پلو با مغز
رادیو پلو با مغز
مدت پادکست : 5:46
بازدید : 3946
کالاهای چینی
کالاهای چینی
مدت پادکست : 3:33
بازدید : 1503
دوش حمام
دوش حمام
مدت پادکست : 0:17
بازدید : 430
همه ...
مواظب باش نپره تو گلوت
مواظب باش نپره تو گلوت
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1515
عکس جالب
عکس جالب
تعداد تصوير : 3
بازدید : 3246
کاریکاتور روز پدر
کاریکاتور روز پدر
تعداد تصوير : 8
بازدید : 1797
راننده های باذوق
راننده های باذوق
تعداد تصوير : 5
بازدید : 2680
حلقه ازدواج وسط معرکه!!!
حلقه ازدواج وسط معرکه!!!
تعداد تصوير : 1
بازدید : 16580
همه ...