آینه هر چه دید فراموش کند

در حال بارگذاری ...ویدیو

04 شهريور 1398

آینه هر چه دید فراموش کند کاربرد این ضذب المثل زمانی است که بخواهیم به کسی بگوییم که اگرچه تئ یه کسی بدی کرده ای ولی نگران نباش و او آدم بزرگواری است و تو را می بخشد و یا زانی که این ویزگی را به خود نسبت دهیم و بگوییم که من انسان خودخواه و بی گذشتی نیستم و گناه کسانی که به من بدی کرده اند را فراموش می کنم و نادیده می گیرم از این ضرب المثل استفاده می کنیم.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

زورش به خر نمی رسید، جل را می كوبید
زورش به خر نمی رسید، جل را می كوبید
مدت ويدئو : 01:38
بازدید : 1083
ضرب المثل
ضرب المثل
مدت ويدئو : 01:52
بازدید : 1128
ضرب المثل از ماست که بر ماست
ضرب المثل از ماست که بر ماست
مدت ويدئو : 02:46
بازدید : 430
هم خدا را می خواهد هم خرما را
هم خدا را می خواهد هم خرما را
مدت ويدئو : 02:25
بازدید : 467
ارزان به علت، گران به حکمت (ضرب المثل)
ارزان به علت، گران به حکمت (ضرب المثل)
مدت ويدئو : 1:19
بازدید : 151
همه ...
کر می شوم ولی خر نمی شوم
کر می شوم ولی خر نمی شوم
مدت پادکست : 0:32
بازدید : 727
کنایه سایه اش سنگین شده است
کنایه سایه اش سنگین شده است
مدت پادکست : 3:45
بازدید : 2659
گل دوست بدتر ازهزار سنگ دشمن
گل دوست بدتر ازهزار سنگ دشمن
مدت پادکست : 12:02
بازدید : 510
سوداگر پنیر را در شیشه می خورد
سوداگر پنیر را در شیشه می خورد
مدت پادکست : 5:29
بازدید : 885
چه کشکی چه پشمی
چه کشکی چه پشمی
مدت پادکست : 5:10
بازدید : 988
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.