مناجات منظوم امام علی علیه السلام

در حال بارگذاری ...ویدیو

12 خرداد 1398

مناجات منظوم امام علی علیه السلام کاری است از گروه همخوانی محمد رسول (ص)، آهنگسازی ابوالفضل چمنی، صدابرداری حسن صفری و با شعر فارسی محمد رضا جنتی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الهی لَكَ الحَمدُ یا ذَالجودِ و المَجدِ و العُلی تَبارَكتَ تُعطی مَن تَشاءُ و تَمنَعُ الهی و خلّاقی و حِرزی و مَوئلــی اِلیكَ لَدَی الاِعسارِو الیُسرِ اَفزَعُ الهی لَئِن جَلَّت و جَمَّت خَطیئَتــــی فَعَفوكَ عَن ذَنبی اَجَلُّ و اَوسَعُ الهی لَئن اَعطَیتُ نَفسی سُؤلَهــا فَها اَنا فی رَوضِ النَّدامـــةِ اَرتَعُ الهی تَری حالی و فَقری و فاقَتـــی و اَنتَ مُناجاتی الخَفیََّةَ تَسمَعُ الهی فَلاتَقطَع رَجائی ولا تُزِغْ فُؤادی فَلی فی سَیبِ جودكَ مَطمَعٌ الهی لَئِن خَیَّبتَنــی اَو طَرَدتَنــــــی فَمَن ذَالَّذی اَرجو ومَن ذا اُشَفِّعُ الهی اَجِرنی مَن عذابــكَ اِنَّنــــی اَســیرٌ ذَلــــیلُ خائِفٌ لَكَ اَخْضَعُ الهی فَانِسنی بِتَلقینِ حُجَّتــــی اِذا كانَ لی فی القَبرمَثوًی ومَضجَعُ الهی لَئِن عَذَّبتَنی اَلفَ حِجَّــــةٍ فَحَبلُ رَجائی مِنكَ لا یَتَقَطَّعُ الهی اَذِقنــــی طَعمَ عَفوكَ یَومَ لا بَنونَ و لا مالٌ هُنالِــــكَ یَنفَــعُ الهی لَئن لَم تَرعَنی كُنتُ ضائِعًا و اِن كُنتَ تَرعانی فَلَستُ اُضَیِّعُ الهی اِذا لَم تَعفُ عَن غَیر مُحسِنٍ فَمَن لِمُسیئٍ بِالهَوی یَتَمَتَّعُ الهی لَئن فَرَّطتُ فی طَلَب التُّقی فَها اَنا اِثــْرَالعَفوِ اَقفوا و اَتبَـعُ الهی لَئِن اَخطَاتُ جَهلاً فَظالَما رَجَوتُكَ حَتّی قیلَ ما هُوَ یَجزَعُ الهی ذنوبی بَذَّتِ الطَودَ و اَعْتَلَتْ وصَفحُكَ عَن ذَنبی اَجَلُّ و اَرفَعُ الهی یُنَجّی ذِكرُ طَولِكَ لَوعَتــــی و ذِكرُ الخَطایا العَینَ مِنّی یُدَمِّعُ الهی اَقِلنی عَثْرَتی وامْحُ حَوْبَتی فَاِنّی مُقِـرٌ خائِـــــفُ مُتَضَـــــرِّعٌ الهی اَنِلنی مِنـــــكَ رَوحاً و راحَة ً فَلَستُ سِوی اَبوابَ فَضلَكَ اَقْرَعُ الهی لَئِن اَقْصَیتَنی اَو اَهَنتَنـی فَما حیلَتی یا رَبِّ اَم كَیفَ اَصنَعُ الهی حَلیفُ الحُبِّ فی اللَّیلِ ساهِرٌ یُناجی و یَدعو و المُعَفَّلُ یَهجَعُ الهی و هذا الخَلقُ ما بَینَ نائـــِمٍ و مُنْتَبِـــهٍ فـــی لَیلَةٍ یَتَضــــرَّعُ و كُلُّهُـــم یَرجو نَوالــــــَكَ راجیاً لِرَحمَتكَ العُظمی وفی الخُلدِ یَطمَعُ الهی یُمَنّینـــی رَجائـــی سَلامَــةً و قُبـــحُ خَطیئاتی عَلَـــیَّ یُشَنِّـــعُ الهی فَاِن تَعفو فَعَفوَكَ مُنقَــــذی و اِلّــا فَبِالذَنـــبِ المُدَمِّرِ اُصـــرَعُ الهی بِحَقِّ الهاشِمیِّ مُحَمَّـــدٍ وَ حُرمَةِ اَطهارِ هُــم لَـــكَ خُضَّــــعٌ الهی بِحَقِّ المُصطفی و ابنِ عَمِِّــهِ وَ حُرمَةِ اَبــــرارٍ هُـــمُ لَكَ اَخضَــــعُ وَ لا تَحْرِمَنّی یا الهـــی و سَیِّـــدی شَفاعَتُهُ الكُبــــری فَذاكَ المُشَفَّـــعُ و صَــلِّ عَلَیهِم ما دَعــاكََ مُــوَحِّــدٌ وَ ناجاكَ اَخیـــارٌ بِبابِــكَ رُكَّـــعُ ترجمه: به نام خداوند بخشنده مهربان ستایش مخصوص توست ای خدای بخشش و بزرگی ،بزرگواری ترا سزد كه به هر كه خواهی عطا كنی یا منع كنی ای خدای آفریننده من و نگهبان و پناه من ، در هر حال سختی و آسودگی بسوی تو مینالم ای خدا اگر چه گناه من بزرگ و بسیار است باز عفو وبخشش تو از گناه من بزرگتر و وسیع ترست ای خدا اگر من خواهشهای نفسم را پیروی كرده ام اكنون در مرغزار پشیمانی چَرا می كنم ای خدا تو حال زار مرا می بینی و از فقر و پریشانیم آگاهی و تو مناجات و راز ونیاز پنهانم را می شنوی ای خدا امید مرا از درگاه كرمت قطع نكن و دلم را تاریك مگردان كه چشم امیدم همه بر عطای بی انتهای توست ای خدا اگر مرا نومید كنی یا از ردگاهت برا نی! دیگر به چه كسی امیدوار باشم و كه را نزد توشفیع آورم؟ ای خدا مرا از قهر و عذابت در پناه خود گیر كه من بنده ی اسیر و ذلیل تو ام و خاضع و ترسان به درگاه تو ای خدا به من حجتی بیاموز كه مرا مایه انس و آرامی گردد در آن ساعت سخت كه قبر ،منزل وخوابگاه من خواهد بود ای خدا اگر مرا هزار سال عذاب كنی باز رشته ی امیدم از رحمتت قطع نخواهد گشت ای خدا شیرینی و لذت عفوت را روزی به من بچشان كه مال و فرزندان را در آن روز سودی نخواهد بود! ای خدا اگر به كرمت رعایت حال من نكنی كارم ضایع است و گر از لطف رعایتم كنی تباه نخواهم گشت ای خدا اگر غیر از نیكو كار را عفو نكنی و نبخشی پس آنان را كه به هوای نفس آلوده اند كه خواهد بخشید؟ ای خدا اگر من در راه تقوی كوتاهی كردم اینك از پی عفو و بخشش بی حساب تو می آیم ای خدا اگر من از روی جهل و نادانی خطاها كرده ام امیدم به كرمت بسیار بوده تا آنجاكه گویند بی باك است ای خدا گناهان من از كوههای بلند افزون وبالاتر است و عفو وبخشش تو از گناه من بسی بزرگتر و بلندتر است ای خدا یاد لطف و احسان تو سوز دل و پریشانیم را آرام میكند و یاد خطاها و گناهان دیده ام را گریان می سازد ای خدا از خطایم در گذر و گناهم را محو كن زیرا من به گناه خود مقر و از آن ترسان و بدرگاه تو نالانم ای خدا به من نشاط و آرامش خاطر عطا كن كه من جز درهای فضل و كرمت را نمی كوبم ای خدا اگر تو مرا از درگاه كرمت برانی یاخوار گردانی پس چه چاره اندیشی و چه كار توانم كرد؟ ای خدا آنكه مشتاق توست همه شب بیدار است و به مناجات و دعا مشغول و غافلان تا به صبح بیدارند ای خدا این مخلوق ضعیف بین خواب و بیداریست و بسی به درگاهت ناله و تضرع می كنند و همه به احسانت چشم دارند و به رحمت بی پایانت امید دارند و به بهشت جاویدت طمع بسته اند ای خدا امیدواریم به لطف تو مرا نوید سلامت می دهد ولی قبایح اعمال مرا به سرزنش و رسوایی می كشاند ای خدا اگر مرا ببخشی عفو تو نجات بخش من است و گرنه من به گناه مهلك هلاك خواهم شد ای خدا به حق پیامبر هاشمی نسب حضرت محمد(ص) و به حرمت بندگان پاكت كه نزد تو خاضع وخاشعند ای خدا به حق حضرت مصطفی و پسر عمش علی(ع) و احترام نیكان متواضع ای خدای من و ای سید و مولای من مرا از شفاعت كبرای پیغمبرت محروم مگردان كه شفاعت او پذیرفته است و درود فرست بر محمد و آلش مادامی كه نیكان و موحدان، دعا و مناجات كنند و بدرگاهت راكع باشند
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

دعای روز دوشنبه
دعای روز دوشنبه
مدت ويدئو : 04:20
بازدید : 654
زکات از دیدگاه حضرت فاطمه
زکات از دیدگاه حضرت فاطمه
مدت ويدئو : 3:33
بازدید : 322
شرح حدیث صدق
شرح حدیث صدق
مدت ويدئو : 04:31
بازدید : 279
یاد خدا در زندگی
یاد خدا در زندگی
مدت ويدئو : 04:24
بازدید : 1130
شهید محمدحسن اسماعیلی
شهید محمدحسن اسماعیلی
مدت ويدئو : 4:56
بازدید : 297
همه ...
روزه سپر آتش جهنم هست
روزه سپر آتش جهنم هست
مدت پادکست : 3:26
بازدید : 280
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان
مدت پادکست : 1:14
بازدید : 683
گذشت
گذشت
مدت پادکست : 1:38
بازدید : 294
حق فرزند بر پدر و مادر در صحیفه سجادیه
حق فرزند بر پدر و مادر در صحیفه سجادیه
مدت پادکست : 5:45
بازدید : 548
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان
مدت پادکست : 1:18
بازدید : 841
همه ...
من محمد را دوست دارم
من محمد را دوست دارم
تعداد تصوير : 1
بازدید : 2080
یا «معین الضعفا»
یا «معین الضعفا»
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1901
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1267
آموزش حج
آموزش حج
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1525
افطاری در حرم مطهر رضوی
افطاری در حرم مطهر رضوی
تعداد تصوير : 40
بازدید : 653
همه ...