آن کس که بود سایه نشین سایه ندارد

در حال بارگذاری ...ویدیو

15 مرداد 1398

آن کس کهبود سایه نشین سایه ندارد (ضرب المثل) در زندگی کسانی هستند که همیشه از ثمره کار و خیر دیگران بهره می برند ولی خودشان به دیگران فایده ای نمی رسانند. کسی که در سایه درخت بنشیند خودش نمی تواند سایه ای بوجود آورد تا کسی را پناه دهد.هنگامی که کسی از امکانات و وجود دیگران استفاده کند و وجودش برای بقیه ثمری نداشته باشد، مصداق این ضرب المثل است. و یا هچنین هنگامی که بخواهیم به آدم حقیر و ذلیلی که خودش با حمایت های دیگران زندگی می کند بگوییم که تو توانایی دست گیری و حمایت را نداری از این ضرب المثل استفاده می کنیم.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

ارزان به علت، گران به حکمت (ضرب المثل)
ارزان به علت، گران به حکمت (ضرب المثل)
مدت ويدئو : 1:19
بازدید : 142
چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن
چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن
مدت ويدئو : 05:59
بازدید : 1173
مثل کبک سرش را زیر برف کرده
مثل کبک سرش را زیر برف کرده
مدت ويدئو : 02:29
بازدید : 1745
بیفایدا قاشماق چاروق ییرتار
بیفایدا قاشماق چاروق ییرتار
مدت ويدئو : 2:53
بازدید : 1673
آرد خود را بیخته، «الک» خود را آویخته
آرد خود را بیخته، «الک» خود را آویخته
مدت ويدئو : 01:04
بازدید : 423
همه ...
کینه شتری
کینه شتری
مدت پادکست : 4:19
بازدید : 495
هر که بامش بیش برفش بیشتر
هر که بامش بیش برفش بیشتر
مدت پادکست : 2:40
بازدید : 972
من هم گفتم شما خوشت بیاد
من هم گفتم شما خوشت بیاد
مدت پادکست : 4:02
بازدید : 599
شاخ و شانه کشیدن
شاخ و شانه کشیدن
مدت پادکست : 1:28
بازدید : 514
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.