نماز مسافر

در حال بارگذاری ...ویدیو

11 تير 1398

مسافر باید نمازهای چهار رکعتی را با چهار شرط شکسته ( دو رکعتی ) بخواند : 1. سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی که حدودا 44 کیلومتر است، نباشد. 2. از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر مثلا به جایی که هفت فرسخ فاصله دارد برود و بعد از رسیدن به آنجا تصمیم بگیرد به جایی که مثلا 5 فرسخ دیگر فاصله دارد مسافرت کند، گرچه دومی با اولی روی هم بیش از هشت فرسخ می شود، ولی چون از اول قصد 12 فرسخ را نداشته، نمازش کامل است، اما در راه برگشت نمازش شکسته است.کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است، مثلا برای پیدا کردن گمشده ای از شهر خارج می شود، باید نماز را کامل بخواند، ولی در راه برگشت، اگر فاصله تا محل اقامتش به مقدار مسافت شرعی باشد، نمازش شکسته است. 3. برای انجام کار حرام سفر نکند ( مانند دزدی، یا شرکت در مجلس گناه)، و خود سفر نیز حرام نباشد ( مانند سفر زن بدون رضایت شوهر، وسفر فرزند با نهی پدر و مادر ) که در این موارد باید نماز را کامل بخواند، ولی در راه برگشت نماز او شکسته است.اگر وسیله ی نقلیه مسافرت او غصبی باشد، نماز او کامل می باشد. 4. شغل او مسافرت نباشد، بنابراین راننده و مانند او، نمازشان در سفر شغلی کامل است.وطن محلی است که انسان برای اقامت خود اختیار کرده، چه زادگاه او باشد یا نه، و همین که مردم جایی را وطن انسان بدانند کافی است، اگر چه در آن جا ملکی نداشته باشد.انسان در وطن یا جایی که قصد اقامت حداقل ده روز را دارد، باید نمازش را کامل بخواند.اگر از وطن اصلی خود صرف نظر کند(یعنی دیگر نخواهد برای سکونت به آنجا برگردد) حکم وطن از آنجا برداشته می شود و نمازش در آنجا شکسته است، مگر اینکه بخواهد حداقل ده روز در آنجا بماند.مسافری که قصد دارد حداقل ده روز پشت سر هم در محلی بماند، باید نماز را در آنجا کامل بخواند.مسافری که شک دارد که آیا ده روز می ماند یا کمتر، نماز او شکسته است، مگر آنکه این حالت تا سی روز ادامه داشته باشد که از روز سی و یکم به بعد باید نمازش را کامل بخواند.مسافری که قصد کرده ده روز یا بیشتر در محلی بماند، اگر قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف یا مردّد شود، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر انصراف یا تردّد او بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی بود، تا وقتی آنجا هست باید نماز را کامل بخواند.اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید باید دوباره به طور شکسته بخواند، ولی اگر وقت گذشته قضا ندارد.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

شعری زیبا که رهبر انقلاب تحسینش کرد
شعری زیبا که رهبر انقلاب تحسینش کرد
مدت ويدئو : 02:13
بازدید : 426
موارد وجوب وصیت
موارد وجوب وصیت
مدت ويدئو : 3:45
بازدید : 61
چه اموالی خمس ندارد
چه اموالی خمس ندارد
مدت ويدئو : 5:59
بازدید : 530
پیام های سوره مباکه فیل
پیام های سوره مباکه فیل
مدت ويدئو : 04:40
بازدید : 751
فضیلت ماه شوّال
فضیلت ماه شوّال
مدت ويدئو : 00:50
بازدید : 477
همه ...
قربانی کردن
قربانی کردن
مدت پادکست : 5:03
بازدید : 804
خویشاوندی
خویشاوندی
مدت پادکست : 2:20
بازدید : 660
کتاب بررسی دعای ندبه
کتاب بررسی دعای ندبه
مدت پادکست : 2:31
بازدید : 476
شاکر بودن با توجه به دعای جوشن کبیر
شاکر بودن با توجه به دعای جوشن کبیر
مدت پادکست : 3:52
بازدید : 459
آینده و مسخ ارزشها
آینده و مسخ ارزشها
مدت پادکست : 5:27
بازدید : 793
همه ...
الله
الله
تعداد تصوير : 5
بازدید : 1257
من محمد را دوست دارم
من محمد را دوست دارم
تعداد تصوير : 1
بازدید : 2037
آموزش حج
آموزش حج
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1467
چهلچراغ دل
چهلچراغ دل
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2001
ترتیل خوانی قرآن در حرم مطهر رضوی
ترتیل خوانی قرآن در حرم مطهر رضوی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 480
همه ...