مزارعه

در حال بارگذاری ...ویدیو
28.6

12 مرداد 1398

مزارعه عقدیست بین مالک زمین و کشاورز برای مدت معین تا عامل در زمین اقدام به زراعت کند و محصول زمین به نسبت معینی بین مالک زمین و کشاورز تقسیم شود. باید توجه داشت که اگر شرط شود که تمام ثمره متعلق به مالک زمین و یا کشاورز باشد عقد مزارعه باطل است. قانونگذار تعیین نوع زرع در مزارعه را لازم دانسته است. اما به این نکته نیز اشاره کرده که اگر قرارداد مزارعه برای مطلق زراعت باشد عقد صحیح است و در اینصورت کشاورز در نوع زراعت مختار است. شایان ذکر است که در این حالت باید عرف منطقه نیز توجه شود. اگر عقد مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود مالک یا کشاورز به نسبت همان حصه ی مقرره سهم می برند. اما اگر قرارداد مزارعه قبل از ظهور ثمره منحل شود تمام محصول بعد ازظهور و به بار نشستن متعلق به مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل است. بر اساس ماده ی 518 قانون مدنی در عقد مزارعه محصول زراعت به نسبت معینی بین مالک زمین و کشاورز تقسیم میشود در صورتی که شرط شده باشد که تمام محصول متعلق به کشاورز یا مالک زمین باشد مبتنی بر ماده 523 همان قانون عقد مزارعه باطل است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل بیست و نهم قانون اساسی
اصل بیست و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:18
بازدید : 1616
اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی
اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:12
بازدید : 612
اصل چهارم قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:58
بازدید : 1560
اصل هشتاد و سوم قانون اساسی
اصل هشتاد و سوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:59
بازدید : 490
اصل سی و دوم قانون اساسی
اصل سی و دوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:14
بازدید : 1798
همه ...
تاثیر تعلیق قراردادبرسابقه کارگر
تاثیر تعلیق قراردادبرسابقه کارگر
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 226
جرم توهین
جرم توهین
مدت پادکست : 4:23
بازدید : 147
اصل شصت و چهارم قانون اساسی
اصل شصت و چهارم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:32
بازدید : 736
وظایف شهروندان
وظایف شهروندان
مدت پادکست : 4:01
بازدید : 365
اصل چهل و هشتم قانون اساسی
اصل چهل و هشتم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:05
بازدید : 1639
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.