مزارعه

در حال بارگذاری ...ویدیو
12.5

12 مرداد 1398

مزارعه عقدیست بین مالک زمین و کشاورز برای مدت معین تا عامل در زمین اقدام به زراعت کند و محصول زمین به نسبت معینی بین مالک زمین و کشاورز تقسیم شود. باید توجه داشت که اگر شرط شود که تمام ثمره متعلق به مالک زمین و یا کشاورز باشد عقد مزارعه باطل است. قانونگذار تعیین نوع زرع در مزارعه را لازم دانسته است. اما به این نکته نیز اشاره کرده که اگر قرارداد مزارعه برای مطلق زراعت باشد عقد صحیح است و در اینصورت کشاورز در نوع زراعت مختار است. شایان ذکر است که در این حالت باید عرف منطقه نیز توجه شود. اگر عقد مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود مالک یا کشاورز به نسبت همان حصه ی مقرره سهم می برند. اما اگر قرارداد مزارعه قبل از ظهور ثمره منحل شود تمام محصول بعد ازظهور و به بار نشستن متعلق به مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل است. بر اساس ماده ی 518 قانون مدنی در عقد مزارعه محصول زراعت به نسبت معینی بین مالک زمین و کشاورز تقسیم میشود در صورتی که شرط شده باشد که تمام محصول متعلق به کشاورز یا مالک زمین باشد مبتنی بر ماده 523 همان قانون عقد مزارعه باطل است.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی
نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی
مدت ويدئو : 04:01
بازدید : 1708
اصل یکصد و سی  و یکم قانون اساسی
اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:56
بازدید : 379
مجازات حفاری برای اموال تاریخی
مجازات حفاری برای اموال تاریخی
مدت ويدئو : 03:22
بازدید : 630
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:02
بازدید : 1565
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:18
بازدید : 385
همه ...
در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مدت پادکست : 1:46
بازدید : 283
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی
مدت پادکست : 0:56
بازدید : 688
احاله در امور کیفری
احاله در امور کیفری
مدت پادکست : 4:10
بازدید : 159
موصی به
موصی به
مدت پادکست : 3:41
بازدید : 181
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.