رسم امانتداری

در حال بارگذاری ...ویدیو

09 مرداد 1398

در یک صبح خیلی زود که هنوز آفتاب بیرون نیامده بود. مردی بقچه در دست از خانه بیرون آمد تا به حمام برود در کوچه دوستش را دید و با هم تا نزدیک حمام رسیدند. وقتی به یک دو راهی رسیدند دوست مرد بدون آن که چیزی بگویید در کوچه دیگری پیچید و رفت و مرد به راهش ادامه داد و متوجه رفتن دوستش نشد. در همان موقه دزدی که پشت سر انها می آمد به مرد نزدیک شد تا چیزی بدزدد. مرد که دزد را با دوستش اشتباه گرفته بودوقتی جلوی در حمام رسیدند کیسه ای که صد دینار داخلش بود به دزد داد و گفت: دوست عزیز این پول ها را به امانت نگه دار تا من برگردم. دزد کیسه را گرفت و جلوی در حمام نشست مرد ساعتی بعد از حمام خارج شد. می خواست به خانه برود. دزد او را صدا زد و گفت: ای مرد بیا و کیسه ات پولت را پیش من به امانت گذاشته ای بگیر من امروز به خاطر تو از کار وکاسبی ام افتادم .مرد با تعجب گفت: تو کیستی من کیسه پول را به دوستم داده بودم .دزد گفت :من دزدم دوستت از تو جدا شد و تو متوجه نشدی. من کنار تو راه افتادم و تو مرا با دوستت اشتباه گرفتی .مرد گفت: اگر تو دزدی چرا پول ها را ندزدیدی؟ دزد گفت :تو کیسه را به رسم امانت به من دادی من دزد هستم ولی در امانت خیانت نمی کنم خیانت در امانت رسم جوانمردی نیست .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

داماد بد عکس
داماد بد عکس
مدت ويدئو : 4:36
بازدید : 42
انتقام خداوند از ظالم
انتقام خداوند از ظالم
مدت ويدئو : 4:04
بازدید : 453
حکایت  دو دوسـت در بیـابان
حکایت دو دوسـت در بیـابان
مدت ويدئو : 1:28
بازدید : 464
مراقب باتری زندگیت باش!
مراقب باتری زندگیت باش!
مدت ويدئو : 1:52
بازدید : 127
شکرستان تاج پادشاه
شکرستان تاج پادشاه
مدت ويدئو : 05:14
بازدید : 450
همه ...
گرگ و میش
گرگ و میش
مدت پادکست : 1:16
بازدید : 686
ضرب المثل کلاهت رو قاضی کن
ضرب المثل کلاهت رو قاضی کن
مدت پادکست : 2:28
بازدید : 490
دیوانه تر از بهلول
دیوانه تر از بهلول
مدت پادکست : 8:04
بازدید : 611
قیمت چشم و گوش و دست و پا
قیمت چشم و گوش و دست و پا
مدت پادکست : 1:08
بازدید : 564
پیری
پیری
مدت پادکست : 3:37
بازدید : 1036
همه ...
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 7604
شهرآورد 96
شهرآورد 96
تعداد تصوير : 20
بازدید : 32
خانه امن
خانه امن
تعداد تصوير : 9
بازدید : 193
فوتشال
فوتشال
تعداد تصوير : 20
بازدید : 42
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2416
همه ...