رسم امانتداری

در حال بارگذاری ...ویدیو

09 مرداد 1398

در یک صبح خیلی زود که هنوز آفتاب بیرون نیامده بود. مردی بقچه در دست از خانه بیرون آمد تا به حمام برود در کوچه دوستش را دید و با هم تا نزدیک حمام رسیدند. وقتی به یک دو راهی رسیدند دوست مرد بدون آن که چیزی بگویید در کوچه دیگری پیچید و رفت و مرد به راهش ادامه داد و متوجه رفتن دوستش نشد. در همان موقه دزدی که پشت سر انها می آمد به مرد نزدیک شد تا چیزی بدزدد. مرد که دزد را با دوستش اشتباه گرفته بودوقتی جلوی در حمام رسیدند کیسه ای که صد دینار داخلش بود به دزد داد و گفت: دوست عزیز این پول ها را به امانت نگه دار تا من برگردم. دزد کیسه را گرفت و جلوی در حمام نشست مرد ساعتی بعد از حمام خارج شد. می خواست به خانه برود. دزد او را صدا زد و گفت: ای مرد بیا و کیسه ات پولت را پیش من به امانت گذاشته ای بگیر من امروز به خاطر تو از کار وکاسبی ام افتادم .مرد با تعجب گفت: تو کیستی من کیسه پول را به دوستم داده بودم .دزد گفت :من دزدم دوستت از تو جدا شد و تو متوجه نشدی. من کنار تو راه افتادم و تو مرا با دوستت اشتباه گرفتی .مرد گفت: اگر تو دزدی چرا پول ها را ندزدیدی؟ دزد گفت :تو کیسه را به رسم امانت به من دادی من دزد هستم ولی در امانت خیانت نمی کنم خیانت در امانت رسم جوانمردی نیست .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

استخوان لای زخم گذاشتن
استخوان لای زخم گذاشتن
مدت ويدئو : 4:56
بازدید : 207
داستان از توی آینه-فخرالدین صدیق شریف
داستان از توی آینه-فخرالدین صدیق شریف
مدت ويدئو : 04:24
بازدید : 348
روستایی و خرو گاوش
روستایی و خرو گاوش
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 22
هر چیز که خوار به آید روزی به کار آید
هر چیز که خوار به آید روزی به کار آید
مدت ويدئو : 3:36
بازدید : 51
پاتو اندازه گلیمت دراز کن
پاتو اندازه گلیمت دراز کن
مدت ويدئو : 1:53
بازدید : 38
همه ...
پادشاه ابله
پادشاه ابله
مدت پادکست : 1:57
بازدید : 487
از دست دادن نداشته ها
از دست دادن نداشته ها
مدت پادکست : 2:18
بازدید : 484
مهارت یا خوشنامی
مهارت یا خوشنامی
مدت پادکست : 2:27
بازدید : 553
قصه من کجا لالا کنم جوجم کجا لالا کنه؟
قصه من کجا لالا کنم جوجم کجا لالا کنه؟
مدت پادکست : 4:16
بازدید : 329
درویش
درویش
مدت پادکست : 2:37
بازدید : 889
همه ...
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1171
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1682
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 2998
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1480
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 6600
همه ...