رسم امانتداری

در حال بارگذاری ...ویدیو

09 مرداد 1398

در یک صبح خیلی زود که هنوز آفتاب بیرون نیامده بود. مردی بقچه در دست از خانه بیرون آمد تا به حمام برود در کوچه دوستش را دید و با هم تا نزدیک حمام رسیدند. وقتی به یک دو راهی رسیدند دوست مرد بدون آن که چیزی بگویید در کوچه دیگری پیچید و رفت و مرد به راهش ادامه داد و متوجه رفتن دوستش نشد. در همان موقه دزدی که پشت سر انها می آمد به مرد نزدیک شد تا چیزی بدزدد. مرد که دزد را با دوستش اشتباه گرفته بودوقتی جلوی در حمام رسیدند کیسه ای که صد دینار داخلش بود به دزد داد و گفت: دوست عزیز این پول ها را به امانت نگه دار تا من برگردم. دزد کیسه را گرفت و جلوی در حمام نشست مرد ساعتی بعد از حمام خارج شد. می خواست به خانه برود. دزد او را صدا زد و گفت: ای مرد بیا و کیسه ات پولت را پیش من به امانت گذاشته ای بگیر من امروز به خاطر تو از کار وکاسبی ام افتادم .مرد با تعجب گفت: تو کیستی من کیسه پول را به دوستم داده بودم .دزد گفت :من دزدم دوستت از تو جدا شد و تو متوجه نشدی. من کنار تو راه افتادم و تو مرا با دوستت اشتباه گرفتی .مرد گفت: اگر تو دزدی چرا پول ها را ندزدیدی؟ دزد گفت :تو کیسه را به رسم امانت به من دادی من دزد هستم ولی در امانت خیانت نمی کنم خیانت در امانت رسم جوانمردی نیست .
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

حدود همسایه
حدود همسایه
مدت ويدئو : 4:02
بازدید : 324
میوه دانش بکار بستن آن است
میوه دانش بکار بستن آن است
مدت ويدئو : 2:39
بازدید : 280
از عطای اندک شرم مکن
از عطای اندک شرم مکن
مدت ويدئو : 4:06
بازدید : 224
حکایت (گذشت و برخورد با دیگران)
حکایت (گذشت و برخورد با دیگران)
مدت ويدئو : 04:23
بازدید : 335
همه ...
علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد
علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد
مدت پادکست : 4:18
بازدید : 603
راز موفقیت
راز موفقیت
مدت پادکست : 2:39
بازدید : 429
همسر وفادار
همسر وفادار
مدت پادکست : 1:55
بازدید : 460
قصه های بهلول،امانت و خیانت
قصه های بهلول،امانت و خیانت
مدت پادکست : 4:54
بازدید : 415
خداوند همه چیز را می بیند
خداوند همه چیز را می بیند
مدت پادکست : 3:13
بازدید : 421
همه ...
اپرای هانسل و گرتل
اپرای هانسل و گرتل
تعداد تصوير : 20
بازدید : 1301
عمل جراحی
عمل جراحی
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1775
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
کاریکاتور فقر و ریشه کنی فقر
تعداد تصوير : 12
بازدید : 1768
دختـر بچـه ی گل فروش
دختـر بچـه ی گل فروش
تعداد تصوير : 1
بازدید : 6934
بقعه پیر تاکستان
بقعه پیر تاکستان
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3123
همه ...