تعیین داور

در حال بارگذاری ...ویدیو
5

31 ارديبهشت 1398

متداولترین راه حل اختلافات در صورت بروز بین طرفین قرارداد ، مراجعه به دادگاه می باشد که این امر به خاطر وفور پرونده ها ، هم زمان بر خواهد بود و هم هزینه های هنگفتی بر عهده طرفین قرارداد خواهد داشت ، اما اگر طرفین در شروط ضمن قرارداد داوری را تعیین کرده باشند ، می توانند با مراجعه به آن هم اختلافات را حل و هم از هزینه های اضافه جلو گیری کنند ، این داور و شرایط آن باید مورد تایید طرفین قرارداد باشد ، همچنین دارای شرایطی باشد که داوری او مورد قبول واقع شود. هر شخصی می تواند داور باشد به شرط آنکه در مورد داوری کردن بین طرفین، رعایت انصاف را داشته باشد و با طرفین بر مبنای روابط سببی و نسبی رفتار نکند و با انصاف باشد . در شروط داوری ، داور نباید سن وی کمتر از ۲۵ سال باشد ، نباید در دعوا ذینفع باشد ، کفیل هیچکدام از طرفین دعوا نباشد و از وراث یکی از طرفین نیز نباید باشد ، کارمندان دولت نمی توانند در حوزه ی کاری خود داوری در قرارداد انجام دهند . در تعیین داور باید ابتدای تاریخ داوری و انتهای آن را در قرارداد قید گردد و بعد از پایان تاریخ داوری دیگر داوری او مورد قبول نخواهد بود. در طول مدت قرارداد حق و حقوق داور با طرفین قرارداد است مگر آنکه یکی از طرفین هزینه آن را بر عهده گیرد. شرایط داوری در قرارداد -داور باید نسبت به موضوع قرارداد اهلیت داشته باشد . – داور کسی که بر اثر حکم قانون از امکان داوری منع نشده باشد . – داور نباید کارمند اداره حوزه مورد قرارداد باشد . ممکن است داوری در مورد یکی از مواد در قرارداد باشد پس در این صورت داوری آن شخص در صورت بروز اختلاف در موارد دیگر مورد قبول نخواهد بود. اگر در مفاد قرارداد رای داور قطعی باشد و طرفین قبول کرده باشند ، رای داور قابل اعتراض نیست در صورت بروز اختلاف و صادر شدن رای ، رای داور لازم اجرا خواهد بود.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:21
بازدید : 361
اصل صد وبیست وهشتم قانون اساسی
اصل صد وبیست وهشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:04
بازدید : 439
اصل ششم قانون اساسی
اصل ششم قانون اساسی
مدت ويدئو : 00:57
بازدید : 1589
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:01
بازدید : 359
اصل نود و هفتم قانون اساسی
اصل نود و هفتم قانون اساسی
مدت ويدئو : 01:12
بازدید : 474
همه ...
اصل بیست ویکم قانون اساسی
اصل بیست ویکم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:23
بازدید : 1640
جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
مدت پادکست : 10:28
بازدید : 235
رکن مادی و روانی جرم
رکن مادی و روانی جرم
مدت پادکست : 4:53
بازدید : 151
اصل یازدهم قانون اساسی
اصل یازدهم قانون اساسی
مدت پادکست : 1:07
بازدید : 707
همه ...
هيچ موردي يافت نشد.