جنگ جهانی اول در همدان

در حال بارگذاری ...ویدیو
9.5

25 اسفند 1397

جنگ جهانی اول در سال 2139 شمسی ) 2999 ق ( در حالی آغاز شد که دوران نیابت سلطنت میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک قراگزلوی همدانی پایان یافته و احمدشاه تازه تاجگذاری کرده بود. با شروع جنگ، ایران اعلام بیطرفی کرد، و طی تلگرافی به حکمران همدان، عباس میرزا) سالار لشکر و حکمران همدان(، از او خواسته شد که این بیطرفی را به مامورین رسمی مقیم همدان از جمله کنسولگری انگلیس، روس و آلمان اعلام کند. دولتین روس و انگلیس از طریق بانک استقراضی، شاهنشاهی، اتباع خود و اقلیت های مذهبی یهودی و ارمنی سعی درتسلط بر همدان داشتند. علیرغم این بیطرفی، همدان به علت موقعیت سوقالجیشی منحصر بفردش؛ مورد هجوم واقع شد؛ و متحدین)آلمان، ایتالیا و ژاپن معروف به دول محور( به بهانه حمایت ایران از آلمان به کشورحمله کردند. دول متخاصم روس، انگلیس، آلمان و عثمانی در همدان مشغول جمعآوری سوار از بین مردم و عشایر شدند که اعتراض حکومت همدان و دولت مرکزی را در پی داشت. دولت نیز با دستورالعملی به امیر افخم، بهاء الملک و ضیاء الملک؛ که از خوانین قراگوزلو بودند خواست که مانع این حرکات شوند، اما آنان هیچ اقدامی نکردند. نیروهای روس به فرماندهی ژنرال باراتف عازم همدان شدند، از طرفی یاور محمدتقی خان پسیان)کلنل پسیان( در صدد برآمد با هماهنگی روسای ژاندارمری؛ که طرفدار آلمانها بودند، نیروهای قزاق مستقر در همدان؛ که فرمانده آنها رضاخان میرپنج)رضا شاه آینده( بود را خلع سلاح کنند، که در نهایت به نبرد تپه مصلی در 12 آبان 2131 شمسی ) دهم محرم 2991 (منجر شد، مردم و ژاندارمری در لباس هیئات مذهبی از کوچه ها خود را به تپه مصلی رسانده و نبرد را آ غاز کردند که در نهایت قزاقها خلع سلاح شدند و با سیلی ای که محمدتقی خان به گونه رضا خان میرپنج نواخت، از همدان اخراج شدند. پس از این پیروزی با تشکیل قوایی مرکب از 2 هزار سواره و پیاده توسط ژاندارمری، نیروهای همدان تقویت شدند،اما با حمله روس ها و نبردهای شدید با قوای ملی) قوای ژاندارمری و داوطلب مردمی( در گردنه آوج، نهایتا در 12 آذر 2131 شمسی ) 22 صفر 2991 (همدان به تصرف آنها درآمد؛ که موجب آتش سوزی بازار و کشتار مردم گردید، اما این درگیری دیری نپایید و با پیشروی نیروهای عثمانی از سمت کرمانشاه در 21 تیر 2131 شمسی، ) 13 شعبان 2991 ( روس ها از همدان اخراج و عثمانیها وارد همدان شدند، که با استقبال مردم مواجه گردید. بدنبال آن بانک شاهنشاهی، استقراضی و منازل افسران روسی و کنسولگری های آنان توسط مردم غارت شد. چندی بعد مجددا روسها همدان را متصرف و بنای غارت گذاشتند و از غلات و مواد غذایی مردم مصرف ؛ و به جاهای دیگر منتقل میکردند، مصیبت از زمانی آغاز شد که نیروهای انگلیسی به فرماندهی ژنرال دنسترویل در سال 2132 شمسی 2992 (وارد همدان شدند و آنجا را پایگاه خود قرار داده، با آزادیخواهان همدان که در حزب دمکرات ( به رهبری فریدالدوله گلگون و دیگران گرد آمده بودند به مبارزه پرداختند . ژنرال دنسترویل برای نفوذ در بین جوانان شهر همدان، مسابقات فوتبال هم برگزار میکرد. با حضور انگلیسیها در همدان، و حمل و احتکار غلات و گندم و چهارپایان قحطی بوجود آمد و کالا گران شد به نحوی که گندم خرواری 11 قران، نان لواش منی 3 الی 29 قران و لپه و نخود از 2 قران به 1 قران رسید و بدین ترتیب انگلیسیها بر امور شهر مسلط شدند، در این احوال خیرین شهر برای کمک به مردم گرسنه به توزیع آش و نان در کاروانسراها پرداختند ، عدهای از مردم به شمال کشور و نزد میرزاکوچک خان رفتند و عدهای دیگر از آزادیخواهان چون شیخالاسلام همدانی توسط انگلیسیها به هند تبعید شدند.
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

قنات مزدآباد
قنات مزدآباد
مدت ويدئو : 4:46
بازدید : 136
باغ جهان نما  شیراز
باغ جهان نما شیراز
مدت ويدئو : 5:00
بازدید : 245
مار شکارچی
مار شکارچی
مدت ويدئو : 03:13
بازدید : 1804
پایان خویشتنداری
پایان خویشتنداری
مدت ويدئو : 02:15
بازدید : 404
خرمشهر آزاد شد
خرمشهر آزاد شد
مدت ويدئو : 06:54
بازدید : 1324
همه ...
8 بهمن 57 همدان
8 بهمن 57 همدان
مدت پادکست : 7:39
بازدید : 851
قلعه سنگی شهرستان سمیرم
قلعه سنگی شهرستان سمیرم
مدت پادکست : 2:51
بازدید : 251
پل معلق بابلسر
پل معلق بابلسر
مدت پادکست : 1:01
بازدید : 235
22 بهمن 57 همدان
22 بهمن 57 همدان
مدت پادکست : 6:22
بازدید : 958
ناشنیده ها _ بیسیم چی 1
ناشنیده ها _ بیسیم چی 1
مدت پادکست : 3:15
بازدید : 877
همه ...
فاجعه سینما رکس
فاجعه سینما رکس
تعداد تصوير : 16
بازدید : 85928
حضوری دیگر، حماسه ای دیگر
حضوری دیگر، حماسه ای دیگر
تعداد تصوير : 20
بازدید : 353
راسته اوش دکانلار اهر
راسته اوش دکانلار اهر
تعداد تصوير : 16
بازدید : 1062
باغ شهر مراغه
باغ شهر مراغه
تعداد تصوير : 12
بازدید : 3841
عشایر اردبیل
عشایر اردبیل
تعداد تصوير : 16
بازدید : 3698
همه ...