حکم شرعی ترتیب خواندن نمازهای قضا

در حال بارگذاری ...ویدیو

19 اسفند 1397

‏‏مساله 1370ـ‏‏ کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را‏‎ ‎‏به جا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا بواسطۀ مستی نماز نخوانده‏‎ ‎‏باشد، ولی نمازهای یومیه ای را که زن در حال حیض یا نفاس نخواند، قضا ندارد.‏ ‏‏مساله 1371ـ‏‏ اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده، باید‏‎ ‎‏قضای آن را بخواند.‏ ‏‏مساله 1372ـ ‏‏کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی‏‎ ‎‏واجب نیست فوراً آن را به جا آورد.‏ ‏‏مساله 1373ـ‏‏ کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند.‏ ‏‏مساله 1374ـ‏‏ اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که‏‎ ‎‏خوانده صحیح نبوده، مستحب است احتیاطاً قضای آن را به جا آورد.‏ ‎‏مساله 1375ـ‏‏ قضای نمازهای یومیه لازم نیست به ترتیب خوانده شود مثلاً‏‎ ‎‏کسی که یک روز نماز عصر و روز بعد نمازظهر را نخوانده، لازم نیست اول نماز عصر‏‎ ‎‏و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید.‏ ‏‏مساله 1376ـ‏‏ اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند‏‎ ‎‏یا مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیریومیه را بخواند، لازم نیست آنها‏‎ ‎‏را به ترتیب به جا آورد.‏ ‏‏مساله 1377ـ‏‏ اگرکسی نداند که نمازهایی که ازاو قضا شده کدام یک جلوتر بوده‏‎ ‎‏لازم نیست بطوری بخواند که ترتیب حاصل شود و هر یک را می تواند مقدم بدارد.‏ ‏‏مساله 1378ـ‏‏ اگر کسی که نمازهایی از او قضا شده می داند کدام یک جلوتر‏‎ ‎‏قضا شده احتیاط مستحب آن است که به ترتیب قضا کند. و آنچه اول قضا شده اول‏‎ ‎‏بخواند و دومی را بعد و همین طور.‏ ‏‏مساله 1379ـ‏‏ اگر برای میتی می خواهند نماز قضا بدهند و می دانند آن میت‏‎ ‎‏ترتیب قضا شدن را می دانسته باز لازم نیست طوری قضا را به جا بیاورند که ترتیب‏‎ ‎‏حاصل شود.‏ ‏‏مساله 1380ـ‏‏ اگر برای میتی که در مساله پیش گفته شد بخواهند چند نفر را‏‎ ‎‏اجیر کنند که نماز بخوانند لازم نیست برای آنها وقت مرتب معین کنند که با هم شروع‏‎ ‎‏نکنند در عمل.‏ ‏‏مساله 1381ـ‏‏ اگر بدانند که میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یا ندانند که‏‎ ‎‏می دانسته لازم نیست به ترتیب برای او قضا به جا بیاورند.‏ ‏‏مساله 1382ـ‏‏ در مساله پیش اگر بخواهند چند نفر را برای به جا آوردن نماز‏‎ ‎‏میت اجیر کنند لازم نیست وقت معین کنند و می توانند همه با هم شروع به قضا کنند.‏ در این ویدئو حجت الاسلام برسلانی حکم رعایت ترتیب در نمازهای قضا را بیان می کند...
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

محمد مسلمان  دانمارکی
محمد مسلمان دانمارکی
مدت ويدئو : 09:34
بازدید : 730
اهداف انقلاب و تکلیف نسل جوان
اهداف انقلاب و تکلیف نسل جوان
مدت ويدئو : 04:47
بازدید : 429
موارد محرمیت
موارد محرمیت
مدت ويدئو : 5:04
بازدید : 180
تلفظ حرف ذال
تلفظ حرف ذال
مدت ويدئو : 01:59
بازدید : 615
جناده بن حرث المذحجی
جناده بن حرث المذحجی
مدت ويدئو : 02:55
بازدید : 578
همه ...
حق امام جماعت در صحیفه سجادیه
حق امام جماعت در صحیفه سجادیه
مدت پادکست : 5:50
بازدید : 394
سجده بر چه چیزهایی صحیح است؟
سجده بر چه چیزهایی صحیح است؟
مدت پادکست : 3:04
بازدید : 52
خود پسندی
خود پسندی
مدت پادکست : 1:04
بازدید : 246
سربازی امام زمان(عج)
سربازی امام زمان(عج)
مدت پادکست : 3:31
بازدید : 285
احکام مساقات
احکام مساقات
مدت پادکست : 4:57
بازدید : 522
همه ...
مردم تبریز در روز جهانی قدس
مردم تبریز در روز جهانی قدس
تعداد تصوير : 20
بازدید : 529
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1212
روحانی روستای ما
روحانی روستای ما
تعداد تصوير : 12
بازدید : 740
نمایشگاه غنچه های خونین
نمایشگاه غنچه های خونین
تعداد تصوير : 16
بازدید : 2085
ستاد برگزاری دعای عرفه سمیرم
ستاد برگزاری دعای عرفه سمیرم
تعداد تصوير : 4
بازدید : 975
همه ...