حکم شرعی ترتیب خواندن نمازهای قضا

در حال بارگذاری ...ویدیو

19 اسفند 1397

‏‏مساله 1370ـ‏‏ کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را‏‎ ‎‏به جا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا بواسطۀ مستی نماز نخوانده‏‎ ‎‏باشد، ولی نمازهای یومیه ای را که زن در حال حیض یا نفاس نخواند، قضا ندارد.‏ ‏‏مساله 1371ـ‏‏ اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده، باید‏‎ ‎‏قضای آن را بخواند.‏ ‏‏مساله 1372ـ ‏‏کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی‏‎ ‎‏واجب نیست فوراً آن را به جا آورد.‏ ‏‏مساله 1373ـ‏‏ کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند.‏ ‏‏مساله 1374ـ‏‏ اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که‏‎ ‎‏خوانده صحیح نبوده، مستحب است احتیاطاً قضای آن را به جا آورد.‏ ‎‏مساله 1375ـ‏‏ قضای نمازهای یومیه لازم نیست به ترتیب خوانده شود مثلاً‏‎ ‎‏کسی که یک روز نماز عصر و روز بعد نمازظهر را نخوانده، لازم نیست اول نماز عصر‏‎ ‎‏و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید.‏ ‏‏مساله 1376ـ‏‏ اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند‏‎ ‎‏یا مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیریومیه را بخواند، لازم نیست آنها‏‎ ‎‏را به ترتیب به جا آورد.‏ ‏‏مساله 1377ـ‏‏ اگرکسی نداند که نمازهایی که ازاو قضا شده کدام یک جلوتر بوده‏‎ ‎‏لازم نیست بطوری بخواند که ترتیب حاصل شود و هر یک را می تواند مقدم بدارد.‏ ‏‏مساله 1378ـ‏‏ اگر کسی که نمازهایی از او قضا شده می داند کدام یک جلوتر‏‎ ‎‏قضا شده احتیاط مستحب آن است که به ترتیب قضا کند. و آنچه اول قضا شده اول‏‎ ‎‏بخواند و دومی را بعد و همین طور.‏ ‏‏مساله 1379ـ‏‏ اگر برای میتی می خواهند نماز قضا بدهند و می دانند آن میت‏‎ ‎‏ترتیب قضا شدن را می دانسته باز لازم نیست طوری قضا را به جا بیاورند که ترتیب‏‎ ‎‏حاصل شود.‏ ‏‏مساله 1380ـ‏‏ اگر برای میتی که در مساله پیش گفته شد بخواهند چند نفر را‏‎ ‎‏اجیر کنند که نماز بخوانند لازم نیست برای آنها وقت مرتب معین کنند که با هم شروع‏‎ ‎‏نکنند در عمل.‏ ‏‏مساله 1381ـ‏‏ اگر بدانند که میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یا ندانند که‏‎ ‎‏می دانسته لازم نیست به ترتیب برای او قضا به جا بیاورند.‏ ‏‏مساله 1382ـ‏‏ در مساله پیش اگر بخواهند چند نفر را برای به جا آوردن نماز‏‎ ‎‏میت اجیر کنند لازم نیست وقت معین کنند و می توانند همه با هم شروع به قضا کنند.‏ در این ویدئو حجت الاسلام برسلانی حکم رعایت ترتیب در نمازهای قضا را بیان می کند...
يادداشت ها (0 مورد)
براي ثبت نظر و مشاركت در گفتگو ،در سايت ثبت نام نمائيد.

خود سازی در رمضان
خود سازی در رمضان
مدت ويدئو : 03:41
بازدید : 592
دعای بیست و هشتم ماه رمضان
دعای بیست و هشتم ماه رمضان
مدت ويدئو : 01:37
بازدید : 477
انس بن حارث کاهلی
انس بن حارث کاهلی
مدت ويدئو : 03:37
بازدید : 411
شهید قربانعلی قربانی
شهید قربانعلی قربانی
مدت ويدئو : 1:53
بازدید : 184
دعای توسل  - مسجد جمکران
دعای توسل - مسجد جمکران
مدت ويدئو : 04:53
بازدید : 2096
همه ...
احکام صلح
احکام صلح
مدت پادکست : 3:03
بازدید : 715
دعای بیست وهشتم ماه رمضان
دعای بیست وهشتم ماه رمضان
مدت پادکست : 1:13
بازدید : 585
سوره زلزال
سوره زلزال
مدت پادکست : 2:07
بازدید : 369
قنوت
قنوت
مدت پادکست : 4:16
بازدید : 968
احکام کسب و کار
احکام کسب و کار
مدت پادکست : 3:21
بازدید : 275
همه ...
فضایل اخلاقی
فضایل اخلاقی
تعداد تصوير : 20
بازدید : 319
گاهی تنها یک دعا کافیست...
گاهی تنها یک دعا کافیست...
تعداد تصوير : 2
بازدید : 3269
ترتیل خوانی قرآن
ترتیل خوانی قرآن
تعداد تصوير : 16
بازدید : 603
برای امام رضا (ع)
برای امام رضا (ع)
تعداد تصوير : 1
بازدید : 629
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا
تعداد تصوير : 1
بازدید : 1242
همه ...